Uuden koronavirus sairauden (COVID-19 (2019-nCoV) epidemiatilanteesta lähinnä Kiinassa.

Siv

Joulukuun 2019 alussa havaittiin Kiinan Wuhanissa joitain vakavia keuhkokuume tapauksia. Lääkäreiden huomio oli kiinnittynyt kohtaamiensa tapausten taudin vakavuuteen ja siihen että aiheuttajaa ei tunnistettu. He olivat myös raportoineet tautivalvontaa joka luonnollisesti odotti lisää varmistuksia ja enemmän tietoa taudin laadusta. Samaan aikaan oli myös käynnistynyt varsin vahva kausi-influenssa epidemia.

Virus onnistuttiin eristämään potilaalta joulukuussa 2019. Se oli tuntematon ja vaikutti koronavirukselta. Kiinalaiset tutkijat saivat erittäin nopeasti selvitettyä viruksen koko genomin ja jakoivat sen koko maailman tiedeyhteisöille.
Virukselle annettiin silloin työnimeksi 2019 New Coronavirus, 2019-nCoV.

Myöhemmin virukselle annettiin kansainvälissesti nimi SARS-CoV-2.

Hiukan lisää viruksesta ja sairaudesta.

 

Kiinassa maan sisäinen epidemiatilanne on ollut rauhoittumassa jo jonkun aikaa.


Allaoleva Kiinan kartta esittää tilannetta 1.3.2020. Jolloin tilanne on jo varsin hyvä.

Keskeisessä osassa näkyy tummanpunainen Hubei ja siellä sisällä sen pääkapunki Wuhan.
Epidemian alkutaipaleella Wuhan eiristettiin asteettain nopeasti ja jatkona perään koko Hubei alue eristtin alkaen ensin muutamasta kaupungista Wuhanin lisäksi ja jatkuen sitten nopeasti koko Hubei alueen eristämiseen sen lisäksi että Wuhan erikseen tiukasti eristtety ja muita kaupunkeja Hubei sisällä oli vmyös erikseen eristetty. Tällainen moniportainen rajoittaminen on varsin tehokas joka esti myös ihmisten vapaan liikkuvuuden Hubei sisällä mahdollistaen taudin leviämisen ehkäisyn sekä resurssien paremman hallinnan.

Koska alueet ovat epidemian kannalta olleet eristettyjä on syytä huomioida se myös tarkasti arvioitaessa eri lukujen merkitystä.

Kuva 1.  Kiina eri alueineen.


On huomattava että luvut perustuvat todennettuihin tautitapauksiin.

Erilaisisissa olosuhteissa todennettujen osuus kaikista sairastuneista voi vaihdella hyvinkin paljon. Tiedetään että iso joukko sairastuneista tai muuten virusta elimistössään monistavista saavat vain erittäin heikot oitreet tai puhutaan jopa oireettomista. milloin ihminen on sairastunut on hiukan sellainen veteen piirretty viiva samoin sitten se ketkä heistä sairastuvat siten että päätyvät virustestiin ja sairauden aiheuttajaksi varmentuu SARS-CoV-2 jolloin sairaus on varmennettu COVID-19.

Noin 80%  sairastuneista saa erittäin lievät - melko lievät hivenen influenssaa muistuttavat oireet. Paranemisaika on Kiinan viranomaisten havaintojen mukaan tyypilisesti alle tai noin 2vko.
Tämä EI ole millään tavalla influenssa tai flunssa. Täysin käsittämätönta että media esimerkiksi Suomessa jatkuvasti vetää influenssan esiin ja käyttää missään yhteydessä influenssa sanaa kun uutiosidaan tästä taudista.

Noin 15% diagnosoiduista sairastuneista saa melko vakavat - hyvin vakavat oireet.
Karkeasti noin 5% sairastuu kriittisesti.
Vakavasti sairastuneiden paraneminen voi viedä tyypillisesti 3 - 6 viikkoa.
Kriittisesti sairastuneilla tauti voi aikaansaada myös pysyviä vaurioita tai erittäin nopean tilan huononemisen ja kuoleman tehostetunkaan hoidon voimatta mitään elinten pettäessä. Kuolleisuus riippuu hyvin paljon hoidon tasosta mutta mikään hoidon taso ei pelasta kaikkia ja se koskee myös muita kuin vanhuksia ja niitä joilla on vakavia perus sairauksia.
Myös muut kuin kriittisesti sairastuneet voivat menehtyä mikäli potilaalla on vakavia perusairauksia, samoin korkea ikä muutenkin vaikuttaa lisäävän menehtymis riskiä.

Kuolleisuuden osalta on huomattava että varsinaisesti luotettavaa täyttä kuvaa kuolleisuudesta ei ole koska dataa ei ole tarpeeksi erityisesti sen osalta kuinka paljon on mahdollisesti ei diagnosoituja lievempiä tapauksia. Diagnosoiduista hyvää hoitoa saaneista on tähän asti menehtynyt Kiinassa (Hubein alueen ulkopullella) alle 1%. 
Puutteellista hoitoa saaneista pahimmalla kriisialueella Wuhanissa on kuolleisuus diagnosiduista ollut reilusti yli 4%. Resurssien pahasti ylikuormituessa kun potilasmäärä nousi rajusti ei ollut resursseja testata kaikkia eivätkä kaikki saaneet riittävää hoitoa kaikien resurssien ajauduttua pahasti saturaatioon. Se osaltaan selittää runsasta kuolleisuutta.
Siis Wuhanin kuolleisuus joka aivan alkuun oli jopa 15% diagnosoiduista ja nyt noin 4,5% saattaa osin johtua myös siitä että varsinkin alkuaikana ainostaan kaikkein vakavimmat tapaukset saatiin diagnosoitua koska mahdollisuutta muuhun ei ole ollut. Kaikkia vakavasti sairastuneita ei voitu hoitaa ehkä juuri mitenkään. Hoitoresurssit olivat erittäin vakavasti ylikuormittuneet koska tilanteen pahentuessa hyvin nopeasti ja nopeamamin kuin lisäresursseja saatiin paikalle. Tämä myös nostaa koko Kiinan kuolleisuuden korkealle koska sairaiden osuus Hubein alueella on suhteellisesti erittäin suuri verrattuna koko muun Kiinan sairastuneisiin (suhteuta väkiluvut!)

Vakavat tapaukset vaativat paljon hoitoresursseja.

Wuhanissa sairanhoidon resurssit ylikuormittuivat pahasti ja COVID-19 hoidossa olevia potilaita (diagnosoituja) oli pahimmillaan "vain" 38010 (korkein määrä oli 17.2.). Kumulatiiviset luvut ovat tietenkin isompia mutta tuo oli maksimi vallitsevien diagnosoitujen määrä. Diagnosoitujen määrää rajoitti vakavasti se että virustestejä ei ollut saatavilla alkuaikoina mistään riittäviä määriä. Lisäksi itse testikin oli hidas ja resursseja vaativa. Näiden realiteettien vallitessa Wuhanissa otettiin virustestien rinnalle kliininen diagnosointi joka noudattaa tarkoin sille määrättyä protokollaa ja johon yhtenä olennaisena osana kuuluu thx-CT. Näin saatiin jonossa olevia epäiltyjä purettua tehokkaammin oikeille hoitoketjuille ja joka myös aiheutti suuren hyppäyksen diagnosoitujen määrässä 12.2.-13.2. kun heidät kirjattiin diagnosoituihin. Tämä siis ainoastaan Hubei-Wuhan osalta. Muussa Kiinassa testauskapasiteetti on riittänyt.

Wuhanissa apua on pian alun jälkeen saatu Kiinan armeijalta ja siis sen lääkintäjoukoilta joita on Wuhaniin saatu valtava määrä.  Hyvin koulutettua lääkärikuntaa ja hoitohenkilöitä jotka on koulutettu kriisitilanteisiin ja vaativimpiinkiin hoitotoimenpiteisiin.

Kiinalla on monia sellaisia aivan ylivoimaisia työkaluja tällaisiin tilanteisiin joita useilla länsimailla tai länsimaiden erilaisilla yhteenliittymillä ei ole.
 


 Sekalaista kritiikkiä ainakin suomalaiselle medialle COVID-19 uutisoinnin osalta 1.2.-22.2.2020 ajalta.
   
 (pääsiassa 1. - 22.2.2020 ellei toisin mainittu.) Erilaisia eri aikoina esiin pompanneita asioita.

Suomalaisen uutisoinnin taso koronavirus epidemiasta on ollut hämmentävää luettavaa - samalla myös "silmiä avaavaa".

Suomalaisena olen ällistynyt useita kertoja lukiessani suomalaista mediaa uuden koronaviruksen osalta. Aluksi ajattelin että kyseessä on jokin satunnainen yksittäinen rimanalitus. Kun sitä esiintyi jatkuvammin oli jotenkin ajoittain vaikea hyäksyä ja nähdä suomalaisen median tapaa uutisoida. Suomalaisen vapaan median kohtalaisen hyvään luotettavuuteen ja niiden keskiarvon neutraaliuteen olen pääsääntöisesti uskonut - en enää.
Tosin usko on hiukan aiemminkin karissut tässä vuosien varrella kun on ollut tilaisuus seurata uslkomaailmaa koskevien uutisten takana olevaa todellisuutta ominkin silmin jossain muuallakin kuin Suomessa.

COVID-19 epidemian uutisoinnin osalta olen ajoittain ollut suorastaan ällistynyt jopa tyrmistynyt.
En syytä kirjaimellisesta valehtelusta - syytän väärien mielikuvien luomisesta tai niiden luotujen mielikuvien jokseenkin lähdekritikittömästä siirtämisestä myös suomalaisille ikäänkuin totuutena koska sen on joku ulkomainen "arvovaltainen" media suoltanut julki. Lähinnä siis tilanteessa jossa oman tuotannon sijasta ns kopypastetaan ja käännetään ulkomaista mediaa/uutistoimistoja ja jätetään ajattelu ja oma tiedonhankinta sekä faktojen tarkistus sekä luotujen mielikuvien arvottaminen lukijalle.
Se on erittäin kyseenalaista toimintaa varsinkin tämän tyyppisessä tilanteessa jossa tavallisen lukijan tiedot eivät millään tavalla riitä ymmärtämään asian yksityiskohtia ja yleisiä ominaisuuksia. Ne sitten korvautuu omassa päässä mielikuvilla, uskomuksilla ja muiden levittämillä väärillä väitteillä joissa tuntuu vain taivas olevan rajana - sen mahdollistaa tietämättömyys.

Uskon, en tiedä, että valtaosalla lukijoista ei ole juurikaan kykyä arvioida uutisten sisältöä sen oikeellisuuden osalta tämän tyyppisessä asiassa joka on asiantuntijoillekin haasteellista ajoittain näytää olevan jopa vaikeaa joistain ulostuloista päätellen. Lisäksi esiintyy myös asiantuntijoita jotka syystä tai toisesta hauavat luoda vääriä mielikuvia tai sitten media haluaa tulkita heitä niin, saadakseen hyvin myyvää klikkiotsikkovirtaa.

Numerot olisi suht helppo tarkistaa - miksi sekin jätetään tekemättä - vaikka ne usein ovat näyttäneet kohtalaisen oikeilta, lukuunottamatta joitain aivan kummalllisia faktoihin perustumattomia "asiantuntija" arvioita, joista toki on sentään sanottu että ovat arvioita. Sekin on hiukan kyseenalaista kun kuitenkin saatetaan vakuuttaa sen arvion laatua julistamalla monin sanankääntein arvioijan satumaista asiantuntijuutta ja tietenkin mainitsematta mahdollisia muita vaikuttimia. Myös täällä melko reaaliaikaiset luvut.
Jos käytät Chrome selainta käytä sivuin käännöstä ja koita keksiä miten sitä käännös"suomea" tulkitaan, kuvinä olevaa tekstiö se ei käännä.
Myös WHO julkaisee kohtalaisen asialliset varsin hyvät päivittäiset tilanneraportit.
Nyt ne ovat jo varsin merkittävä ja suositeltava lähde joka sisältää edellämainitut Kiinan luvut mutta myös Kiinan ulkopuoliset luvut jotka nyt ovat nouseet erittäin merkittäväksi seurattavaksi. Miksi media poimii sieltä tavalla joka edelleenkin luo ylimääräistä dramatiikkaa niinkiin sitä ei muutenkin olisi. Miten se lisää median toista päätehtävää, tiedottamista, informaation jakamista.

Ikävästi vaikuttaa lähes sille että numeroiden merkitys ja suhteutus sekä taustoitus on jätetty jopa tahallaan tekemättä. Sisällön myyminen lukijoille ei ole helppoa mikäli sisältö on tylsää ja kuivaa faktaa. Asioita dramatisoidaan.
Joskus se on erittäin tökeröä ja suorastaan vahingollista. Sellainen olisi esim. kriisitilanteessa suorastaan törkeää. Kotimaisena esimerkkinä sitä esiintyi myös aikanaan pienen Nokian vesikriisin yhteydessä jossa tuppasi kaikki olemaan sekaisin kuin mummovainaan käkikello, mukaanlukien alkuajan salailut ja törkeät laiminlyönnit tiedottamisessa ja media heitti lisää vettä myllyyn. Se myi hyvin, niinpä niin.
 
Ajoittain hiipii mieleen kilpailu - onkohan toimittajilla jokin ranking lista siitä kenen otsikkoa klikataan eniten.

Nyt on erittäin vakavasta tilanteesta kysymys. Potentiaali uhka ilmassa sen osalta että tilanne edelleen voi eskaloitua jopa vakavaksi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi vaikkei se sitä nyt 21.2.2020 toistaiseksi ole.
Kiina on toimillaan luonut aikaikunaa suojaksi ulkomaille, toimien käynnistämikseksi. Aika hiljaista vaan on ollut varsinaisten toimien osalta. Eikä kaikki toimet kovinkaan hyvältä näytä. Kun otta huomioon kuinka paljon viruksesta ja sen tarttuvuudesta sekä vakavistakin komplikaatioista tiedetään.

Kansalaisilla tulisi olla oikeat ja asialliset tiedot asiassa jotta mahdollisen tilanteen toteutuessa osaisivat toimia hallitusti, järkevästi, sivistyneesti ja yhteisöllisesti unohtaen sen minäitse ajattelun ja käyttäytyen uhkatilanteessa koko yhteisön etu ykkösenä johon toki sisältyy itsekin. Täällä Kiinassa sitä sensijaan näkee nyt paljonkin.

Vapaa media on kiva asia - niin kauan kun se on kiva. Mutta kun se menettää vastuunsa ja alkaa näyttää mielivaltaiselta vapaudelta ja ahneelta - raha ensin, muut arvot sen jälkeen - alkaa se olla mahdollisimman huono tiedonvälittäjä ainakin kriisitilanteessa - ellei se silloin toden teolla ryhdistäydy. Olisiko sillä silloin uskottavuutta?
Kriisiviestintä ei sovi ns sensaatiomedialle.
Itseasiassa oikeassa kriisitilanteessa, lähes ensimmäisenä, vallan tulisi alistaa tiedotusvälineet haltuunsa tai lopettaa ne. Onneksi nyt ei ole sellainen tilanne mutta potentiaali esitilanne on ja siksi nyt jo uutisoinnissa pitäisi huomioida välitettävät mielikuvat ja tieto.

Japanilaiset - COVID-19 risteilylaiva tapaus. Tekivät hyvin brutaalin ihmiskokeen jossa suuri laivallinen ihmisiä eristettiin laivalle ja altistettiin suoraan saamaan tartunta jokseenkin tehokkaasti. Olen harvoin nähnyt mitään niin kuvottavaa töpeksintää sivistysvaltioksi uskomassani paikassa. Siinä meni ns kaikki pieleen. Minulle tuli siitä mieleen "tohtori Mengele" kokeet ihmisillä.
Sitä voi arvostella koska jo tapahtuman alussa oli paljon tietoa olemassa asian oikein hoitamiseksi. Tästä viruksesta sen ominaisuuksien ym osalta oli tuolloinkin paljon tietoa olemassa asian hoitamiseksi mahdollismman oikein. Nyt se tehtiin mahdollismman väärin. Myös silloin kun karanteeni asetettiin monet olivat sitä mieltä että nyt menee väärin eli jälkiviisastelusta ei ollut kyse. Nyt jälkiviisaasti tiedetään että etukäteisviisaat olivat oikeassa.
Tilanteen organisaatiossa on luultavasti jokin perustavaa laatua oleva "japanilainen" rakennevirhe jossa komentoketjussa menee jotkin muut asiat tiedon, viisauden ja älyn edelle. (sellainen virhe tuli myös takavuosina esiin Fukushima tapauksessa)
Erikoista on että joidenkin toimia media arvostelee ja dramatisoi massiivisesti ja sitten toisissa kohdin lähes käännetään pää pois ettei vain nähtäisi törkeitä virheitä (Kuten esim Japanilaisten todella käsittämättömät virheet risteilyalus tapauksessa vaikka viruksesta, tartuntatavoista sekä taudinkuvasta on jo ollut paljon tietoa käytettävissä). Siitä tökeröstä virheiden summasta olisikin aihetta kirjoittaa sensaatio uutinen.

On todettava jälkiviisaasti että Kiinassa(kin) on tehty isoja virheitä. Siinä vaan on pieni mutta erittäin olennainen ero.
Kiina kohtasi täysin tuntemattoman vihollisen, se tuli ns puskista. Sen sijaan Japani kohtasi jo hyvin tunnetun vihollisen erittäin tiukasti rajatussa kohteessa. Siinä on aivan infernaalinen ero.

Tietenkin virheitä on Kiinassa tehty, paljon. On kuitenkin hyvä huomata myös mitä on tehty oikein. Jälkiviisaiden näkemät virheet eivät kuitenkaan aina ole olleet virheitä siinä valossa silloin kun ne on tehty huomioiden teon aikaiset käyttetävissä olevat tiedot ja kaikki muu asiassa vaikuttava.

En ala erittelemään suomalaisen median tekemiä virheitä ja mielikuvien luontia joko ymmärtämättä asiaa tai ymmärtäen ja tahallaan tai vain tavan vuoksi. Voihan se siis johtua ymmärtämättömyydestäkin mikäli se perustuu vain lähes umpisokeaan muiden medioiden kopiointiin suomentaen ja stilisoiden ja maustaen niitä suomalasille.
Outoa uutisoinnissa on se että lähes koko ajan esimerkiksi lukujen ja tietojen lähde on jokin länsimainen media/uutistoimisto ja joskus jopa yhdessä uutisessa poimittu lukuja monesta toisen tai useman polven lähteestä sekaisin kun niiden originaali alkulähdekin olisi käytettävissä. Miksi siis - juu arvaan.

Onko "toimittajille" (vai pitäisikö sanoa kirjoittajille) niin vaikeaa itse käydä ottamassa ne samat luvut alkuperäisestä lähteestä joka on ollut jokaikisen saatavilla koko ajan ja josta ne luvut on poimittu ja valikoitu.
Nyt jos ne olisi itse noudettu alkuperäisestä lähteestä olisi ollut ainakin mahdollista että "toimittaja" itse kiinnittää huomion myös niihin muihinkin lukuihin ja saattaisi jopa syntyä ahaa elämys sen suhteen kuinka asia hiukan kokonaisemmin ajatellen ehkä onkin. Nyt voisi sitten halutessaan itse poimia ne omat rusinansa sieltä eikä tyytyä toisten poimimiin. Pääsisi siis itse luomaan mielikuvia eikä tarvisi apinoida toisten luomia mielikuvia.

Tuntuu kovin oudolle että suomalainen media ei monellakaan sanalla hiisku siitä mitä kaikkea Kiinassa asiassa tehdään ja on tekeillä. Sekin kaikki tieto on julkista. Mutta tavan takaa luo mielikuvaa että asioita salataan ja vähätellään. Suomalainen media niitä itseasiassa salaa tai siis jättää kertomatta! Sen sijaan kyseenalaista satuilua ja spekulointeja ei salata koska ne myyvät hyvin. Tässä tilanteessa Kiina on ylivoimaisesti luotettavin tiedon lähde olkootkin että tiedonjaossa on puutteita, joskus virheitäkin. Uskallan sanoa niin koska vertaan sitä Kiinassa samaan aikaan itse nähtyyn ja koettuun.
Toki pitää myös ymmärtää että kun sanotaan 5 omenaa se ei tarkoita 5 omenapuuta. Tämä olisi jopa "toimittajienkin" hyvä ymmärtää. (vs COVID-19 virusvarmennetut (tai kliinisesti varmennetut) sairastuneet vs COVID-19 sairastuneet. Tosin onhan mediassa kilowatit ja kilowattitunnitkin ajottain sekasin = kuka kouluttaisi "toimittajia"?).

Onko se laiskuutta kun sitä suoraa lähdettä ei haluta käyttä vai itseasiassa todellisuuden salaamista. Ei kai se vaan ole sitä että alkaisi olla selityksen paikka kun joku muu paikka alkaisikin näyttää hiukan ns jälkeen jääneeltä.
No, en halua edes ajatella että niin lapsellisesta asenteesta olisi missään kyse vaikka kieltämättä joskus se väkisinkin joskus tulee mieleen, erityisesti kuunnellessa erään ison valtion päämiehen sekalaisia ulospuhalluksia tai erään toisen suuren valtion - tässä virus asiassa - generoimia toinen toistaan villimpiä salaliitto teorioita joka on vähintäänkin outoa koska se vaikuttaa hyvin irrationaaliselta jossa edes mielikuvitus ei riitä keksimään mitään rationaalisia motiiveja. Vai onko motiivi sekasorron tuottaminen.

 

Lisäys 26.2.2020 Lisätty allaoleva taulukko 1.
Lisäys koskee tilannetta jossa mukana 25.2. data.
Täydennän ja jatkan taulukkoa ajoittain
(täydennetty 28.2. lisätty 27.2. data, täydennetty lisää 29.2 lisäämällä kuolleisuutta kuvavia % lukuja.)

Uutisointi ja muun muassa THL sekä WHO kannanotot ovat paikoin kummallisia ja osin virheellisiäkin.
Nyt kun tilanne on niinsanotusti lähtemässä käsistä Kiinan ulkopuollella. Ei voi vieläkään sanoa että lähti käsistä mutta sillä reunalla näyttää olevan.
Kiinassahan se on pääosin saatu hallintaan. Ajat sitten saatu rajattua sekä saatu uusia tapauksia alennettua aivan olennaisesti siten että esimerkiksi rajatun Hubei maakunnan ulkopuolella eli yli 96% osassa manner Kiinaa. Tällä lähhes 1370 miljoonan ihmisen alueella uusia tautitapauksia on löydetty ja diagnosoitu seuraavasti (luvut jotka on ilmoitettu seuraavan vrk aamulla Kiinan aikaa eli Date on todellinen päivä, ei tiedonantopäivä):


29.2.Lisätty taulukkoon kuolleisuus diagnosoidusta sairastuneista. Kunkin päivän päätteeksi saadut diagnosoitujen sairaiden kumulatiivinen summa epidemian alusta alkaen ja samaan aikaan vastaavasti menehtyneiden kumulatiivinen summa.
5.3. lisätty taulukkoon "Koko kiina ilman Hubei uusien diagnositujen" rinnalle ulkomailta tuotujen osuus joka sisältyy vasemmanpuoleiseen.
Esimerkiksi kiinan sisäisiä oli vain 1 ja ulkomailta tulleita 18 joten summa 19.

Taulukko 1
 

pvä Koko Kiina ilman Hub
ulkom. ja
sisäiset
Koko Kiina
ilman Hub.
Ulkomailta tullut osuus
Koko Hubei Wuhan kaup. yksin Koko Kiina Koko Kiina  Koko Hubei
ilman Wuhan
Wuhan kaup. yksin Koko Kiina ilman Hubei
  Uudet diagn. Uusista diagn. Uudet diagn. Uudet diagn. Uudet diagn. kuoll. % kuoll. % kuoll. % kuoll. %
5.2. 710   2987 1766 3697 2,01 1,41 4,09 0,179
6.2. 704   2447 1501 3151 2,04 1,33 4,11 0,209
22.2. 19   630 541 649 3,17 2,74 4,02 0,764
23.2. 18    ? 406 ? 3,36 2,87 4,26 0,771
24.2. 18   499 464 517 3,43 2,94 4,34 0,793
25.2. 10   401 370 411 3,48 2,99 4,39 0,792
26.2. 31   409 383 440 3,49 3,02 4,40 0,813
27.2. 11   318 313 329 3,53 3,09 4,43 0,836
28.2. 7   423 420 430 3,57 3,14 4,47 0,850
29.2. 9   570 565 579 3,59 3,18 4,47 0,858
1.3. 10   196 193 206 3,64 3,24 4,52 0,857
2.3. 14 114 111 128 3,67 3,28 4,55 0,856
3.3. 5   115 114 120 3,71 3,31 4,61 0,863
4.3. 9   134 131 143 3,74 3,35 4,64 0,863
5.3. 19 18 126 126 145 3,77 3,39 4,68 0,869
6.3. 29 23 74 74 104 3,80 3,43 4,71 0,867
7.3. 5 3 41 41 46 3,83 4,46 4,75 0,867
8.3. 9 4 36 36 45 3,86 3,48 4,78 0,881
9.3. 3 2 17 17 20 3,88 3,48 4,81 0,881
10.3. 18 10 13 13 31 3,91 3,50 4,85 0,880
11.3. 17 6 8 8 25 3,92 3,52 4,86 0,886
12.3. 18 3 5 5 23 3,93 3,52 4,87 0,893
13.3. 14 7 4 4 18 3,94 3,53 4,89 0,899
14.3. 23 16 4 4 27 3,95 3,53 4,91 0,898
15.3. 25 12 4 4 29 3,97 3,54 4,94 0,896

Taulukko 1. 
15.3. on viimeinen päivä jonka lisään tähän taulukkoon. Teen tarvittaessa uuden taulukon mikäli tilanne olennaisesti muuttuu. Uudet tautitapaukset ovat jokseenkin harvinaisia ja lukuja sotkee kohina jota aiheuttaa muun muassa Taiwanin ja HongKongin lukujen epämääräisyys sen osalta mikä on olkomailta tulleiden osuus.
Mainittakoon että esimerkiksi 17.3. aitoja mannerkiinan sisäisiä oli 1 kpl 18.3. julkaistun tiedon mukaan. Se oli Wuhanissa. Silti koko Kiinan luku Taiwan ja HK mukaan lukien oli 35 joista suuri osa ulkomailta tulleita ellei peräti kaikki, tietävät toki mutta eivät erittele niitä ainakaan niihin joita minä olen seurannut.
Kiinassa, ainakin manner Kiinassa siis edelleen pidetään kiinni tartuntaketjujen jäljityksestä. Hyvä niin. Siihenhän ei juurikaan muut kykene.

25.2.2020 taulukosta:
Suhteutetaanpas Suomeen tuo luku 10. Se olisi noin 0,04

Tai toisella tavalla 1 uusi sairastapaus 137 miljoonaa asukasta kohden.
Tällä hetkellä (25.2. tilanne) sairaana olevia rekisteröityjä edelleen 4037 (Siis Kiina ilman Hubei aluetta).
Näistä sairaista osa, ehkä 0,7 - 2,2%, menehtyy ja loput tervehtyy.
Pitää muistaa että tavallinen parantumisaika on pari viikkoa ja vakavammissa tapauksissa usein 3 - 6 viikkoa.
Siksi sairaana olevia on edelleen jäljellä 2,9 henkilöä yhtä miljoonaa asukasta kohden, siis Kiinassa josta eristetty 59 miljoonan alue Hubei on poistettu, koska se on eristetty ja sieltä muuhun Kiinaan leviäminen lähes pysäytetty.
Muussa KIinassa toki harvakseltaan putkahtelee edelleen tautitapauksia. Tiedetään muun muassa että joillain yksilöillä taudin itämisaika voi olla tavattoman pitkä kuten kuvasta alempaakin ilmenee. Tilastollisesti  2,5% tapauksista itämisaika voi olla yli 10,5vrk, harvinaisissa tapauksissa jopa yli 15vrk.

Taulukon luvut ovat hämmentäviä. Sietää pohtia miten Kiina on onnistunut tässä. Tieto toimista on ollut erittäin julkista. Kiinan ulkopuollella on ollut kaikki tieto käytetävissä Kiinan toimista leviämisen tukahduttamiseksi Kiinan sisällä ja myös viruksen aiheuttaman taudin osalta sekä monista sairauden hoitoon liittyvistä lääketieteellisistä piirteistä.
WHO väkeä oli "katselmusretkellä" vieraillen myös Hubein alueella ja siellä ilmeisesti myös pahimmalla alueella Wuhanissa.
Tämän jälkeen WHO edustajat puhuivat näkemyksiään ja kokemuksiaan.
WHO kokenut asiantuntija, epidemiologi Bruce Aylward kertoi käsityksiään lehdistötilaisuudessa Pekingissä 24.2.2020. Se oli melkoinen puhe.
Kun lukee esimerkiksi meidän THL väen kommentteja, ei voi kuin ihmettellä että mistä heille palkka maksetaan. Miten voi olla niin avutonta, laiskaa ja omiin uskomuksiinsa kangistunutta puurokorvaa.
Mistä ihmeestä kumpuaa tämä jatkuva rinnastus esimerkiksi kausi-influenssaan jolla ei ole mitään  tekemistä tämät taudin aiheuttajan eikä sairauden kanssa. Ainoa yhteinen nimittäjä on virus ja oireena kuume. Näistä THL kannanotoista on ansiokkaasti kertonut esimerkiksi suositut Ilta-Sanomat sekä Ilta-Lehti.
Jokainen voinee ne ulospuhallukset sieltä poimia. Vaikuttaa sille etteivät he lainkaan aktiivisesti seuraa esimerkiksi aivan suvereenisti ajantasaisinta ja laajinta tiedon lähdettä eli Kiinaa ja sitä mitä KIinassa oikeasti tapahtuu. Peskää käsiä jatkuvasti ja yskikää hihaan on pääsanoa ja toinen on se että kuin influenssa mutta ehkä hiukan vaarallisempi mutta kuitenkin influenssaan kuolee enemmän tjsp.

Tässä tulee omaan mieleen että saattaa tulla eteen jopa sellainen tilanne jossa Kiina joutuu pian suojautumaan Kiinan ulkopuolelta maahan tulevaa COVID-19 vastaan.  Eli Kahden rintaman taistelu, maan sisäillä Hubein alueen pitäminen kontrollissa ja muualla maassa edelleen täysi sota viruksen leviämistä vastaan siitä poolista joka maassa edelleen on Hubein ulkopuolella. Sehän on toiminut toistaiseksi paremmin kuin kukaan olisi voinut uskoa. Nyt vaan siihen ehkä tarvitaan lisäelementti eli ulkoisen uhan torjunta - siis Kiinan ulkopuolelta Kiinaan päin.

Voisi kysyä THL väeltä ja STM virkamiehiltä ja poliitikoilta että käsittävätkö lainkaan mitä Kiinassa on tehty. Ei se sama onnistu siellä Suomessa jos kovasti toisin tehdään.
Ikävä vaan että esimerkiksi Suomessa ja Euroopassa muuallakaan ei ole juuri lainkaan käyttetävissä sellaisia työkaluja kuin Kiinalla on. Lukekaa se WHO epidmiologi Bruce Aylward:n esitys joka toki on vain pieni "kommentti". Ai niin, sattuneesta syystä sitä puhetta ei kamalasti tunnuta mainostettavan Kiinan  ulkopuolella - jostain syystä.

Viiden pisteen vihjeenä voi sanoa että jos Kiinan toimista jättää yhdenkin tekemättä ei saavuta samaa leviämisen vaimennustasoa kuin Kiinassa on saavuttetu. Katsokaa dataa. Katsokaa dataa pidemmältä ajalta. Ktsokaa nimenomaan erikseen Hubei ja muu Kiina ja mahdolisesti erikseen erotettuna muusta pelkkä Wuhan. Missä muualla onnistuu tälläinen epidemian pysäytäminen tässä mittakaavassa. Sanon suoraan. Ei missään. Siihen kun vielä lisää sen että Kiina lähti suoraan puskista tullutta tuntematonta vihollista vastaan jonka tavoista ei tiedetty juurikaan mitään.
Muu maailma lähtee aivan eri tilanteesta. Kiinasta on saatu kaikki tarvittava tieto leviämisen estämikseksi. Vaikeusaste olisi ollut aivan paljon helpompi.
Taudin leviämisessä vallitseva R olisi aivan olennaisesti erilainen mikäli Kiina ei olisi tehnyt jokaikistä toimenpidettä joka on tehty. Se Reff on tulosta erittäin vahvasta laaja-alaisesta interventiosta joka taudin leviämiseen on tehty. Luonnollinen ns villi R0 tällä taudilla on aivan jotain muuta. Sen osoitti myös muun muassa suljettu DiamondPrincess tapaus joka oli järkyttävä kasa virheitä vai oliko se Dr Mengele tyyppinen japanilaisten tekemä koe kun sattui otollinen tilaisuus. Ilkeästi sanotty mutta se kämmi ei pitäisi päästä tuomiotta, kaikki tieto oikein toimintaan oli trarjottu, eikä vain ns jälkiviisaasti.
Entä onko osittain samanlainen koe menossa nyt Teneriffala hotellissa -aika näyttää.

En mitenkään jaksa olla kysymättä, miksi Kiinaa ei kuunnella tarkalla korvalla ja katsota ihan oikeasti millaiset kaikki toimet täällä tehdään.  Nyt täällä näiden toimien myötä on pienempi riski saada tartunta kuin siellä Euroopassa. Ja yhä pahenee.


27.2.2020 pientä kommenttia:

26.2. Näin Ilta-Sanomissa otsikon:
"Italian tilanteen vakavuus yllätti Suomen viranomaiset – tätä tekee STM:n koronaviruksen takia perustettu työryhmä."

Pistää lähinnä vihaksi tai paremminkin koen jonkinlaista häpeää suomalaisuudestani ja se näkyy seuraavassa, sorry.

Ihan pakko kysyä, mitä te viranomaiset ovat tehneet palkkan eteen viimeisen kuukauden - puolentoista, aikana. Uskon toki että on oltu kustannuspaikalla tai muuten siten että palkanmaksun jonkunlaiset perusteet on täyttyneet. Eikö yhtään hävetä se laiskuus jota tässä asiassa on tiukasti hyvään hallintotapaan kuuluen noudatettu.

Kiinasta on (olisi ollut) ollut koko ajan saatavilla valtava, suorastaan infernaalinen määrä tietoa. On sitä täällä Kiinassa ollut jopa WHO noukkimassa, myös erilaisia retkiä tekemällä, tosin aika erikoisella menestyksellä joka on nähtävillä WHO kannanotoissa. Taas kerran on pakko kysyä. Mikä on se salaisuus miksi Kiinaa ei kuunnella suoraan. Kiinalla on myös nyt todella vahvaa näyttöä toimien tehokkuudesta. Tehokkuudesta josta ei voi edes unta nähdä kun tullan eurooppaan saati johonkin alikehittyneisiin paikkoihin vaikka taitaa sellaisia euroopastakin löytyä.
Onko siihen jokin oikea syy vai ainoastaan tavan vuoksi. Jos Kiinaa olisi kuunneltu, otettu vastaan omatoimisesti tarjolla oleva tieto ja oltu perillä asiassa reaaliajassa ja toimittu saadun tiedon mukaan - jos olisi ollut kykyä toimia - ei nyt tarvisi "yllättyä" ja mikä pahinta - jatkaa edelleen tumpulointia.

Jos THL lausumiensa mukasesti olisi hoitanut Kiinassa Kiinan tilannetta meillä olisi nyt maailmanlaajuinen huimanitäärinen katastrofi. Peskää käsiä, se on hyvä ohje. Ihan kansakoulun köynytkin voi sen ohjeen antaa. Miksi siitä pitää maksaa palkkaa. Onko siellä kenties käsienpesuvesi läikkynyt ja tullut pestyä korvienvälin harmaatakin.

Iso ongelma ei varsinaisesati ole COVID sairauden vakavuuden vuoksi suoraan mutta kun se romahduttaa terveydenhuollon resurssit vaikka ei lopulta tapakkaan kuin 15% oloissa jossa th ei ole tai se on kokonaan pettänyt tai 5% jos hoidetaan mutta resurssit on vakavasti vajaat tai 1% jos resurssit on todella hyvät ja varsinkin jos mukaan luettaisiin jokainen viruksesta lievimpiäkin oireita saaneet lukema on huomattvasti tuotakin alhaisempi. Paljonko hyvässä ja erittäin hyvässä hoidossa tarvitaan resursseja, mikäli esimerkiksi vakavasti sairastuneita on 0,1-0,2% ja lievempiä moninkertaisesti väestöstä,  joka oli tilanteen erittäin karkea suuruusluokka pahimmillaan Wuhanissa. Onneksi Suomi on niin harvaan asuttu maa että meillä Wuhan ei oikeastaan voi toistua - luonnollinen "eristys".
Ja lisäksi, tieto Kiinasta on sitä luokkaa että mikäli (ja kun) Wuhan ei kestänyt, vastaavaa ei juurikaan kestäisi mikään muukaan megakaupunki. Siihen ei kovin mutkikkaita laskelmia ja tietoja tarvita.

Joitain päiviä sitten tuli tilastojen kätköissä olevia pieniä signaaleita katsellessa villi ajatus mieleen että niinköhän kohta Kiinan on alettava suojautumaan Kiinan ulkopuolelta tulevaa SARS-CoV-2 vastaan jotta COVID-19 luvut ei käänny nousuun.

Nyt tänään olen sitä mieltä ettei se ollutkan vain ns hauska ajatusleikki.
Sehän lienee tuotapikaa totta ja reaalimaailmaa. Älkää siis tulko tänne! Ei siksi että täällä voi teoriassa saada tartunnan vaan siksi että ette tuo sitä lisää tänne. Kiina, poislukien Hubei, uusia tapauksia eilisen aikana 31 eli 23ppb kun luku esim Suomesa on nyt vähintään 180ppb.

Toki edelleen 26.2. jäljiltä sairaana olevia Kiinassa, poislukien Hubei, on enemmän, noin 3600 mutta hehän ovat siis aiempia tapauksia jotka ovat hoidossa. Heidänkin osuus on vain 2,6ppm. Kiinan edelläoleva luku vastaisi 14 sairasta Suomessa, joka vastaisi karkeasti luokkaa 160 sairasta Italiassa.

27.2. Kommenntti päättyy.

28.2. Pientä kommenttia

Olipa erikoista lukea IS sekä IL uutisia joissa kerrottiin hallituksen ministereiden lausumista sekä joistain asiantuntijoiden käsityksistä. Toistan mielessäni esittämäni kysymyksen edellisessä kommentissani "Mikä on se salaisuus miksi Kiinaa ei kuunnella suoraan. Kiinalla on myös nyt todella vahvaa näyttöä toimien tehokkuudesta."

Miten ihmeessä ministeritason henkilö voi päästää suustaan puhuttaessa Suomen varautumisen riittävyydestä tämän viruksen epidemiatilanteessa maniten ns pahimmasta skenaariosta ja antaen ymmärtää että jopa siihenkin on varauduttu ja että resurssit on. Tekis mieli kysyä, missähän vaihtiehtoisessa todellisuudessa tälläisen heittänyt ministeri elää, ja näidenkö "realistien" ja ns viisaiden johdolla sitten Suomea luotsattaisiin jos tosipaikka sitten oikeasti tulisi. Tässä yhteydessä ministereiden suusta tuli luvut: suojaukset riittää 400000:lle, jos pahin skenaario niin 10% sairastuu tosin aluksi se oli suuri osa, samoin esiintyi luku 500000 sairastuisi. Ei vaikuta kovinkaan viisailta sanoilta vaikka kaipa se niin on että politiikassa saa puhua j aon kuulijan vastuulla. Näiden pitäisi kuitenkin kyetä luotsaamaan Suomea tuli millainen kriisi tahansa. Mutta olisihan siihen voinut sen pilkun silti oikeaan paikkaan laittaa. Sitten laskepa ne suojukset reaalimaailmaan reaalikäyttöön ja simuloi tilanne realistisesti ja oikein. Niin siis riittikö edes ne. Ei, ei riitä edes jos se pahin skenaario typistetään 10:1 ja kun huomioidaan tilnteen päälläoloaika.
Ministeriksi meillä pöääsee kunhan on suosittu ja kenen tahansa silmissä kunhan he piirtävät oikean numeron.
Tässä tulee ero Kiinaan. Kiinassa noin hulluja puhuvat eivät pääsisi edes päättäjien lähelle teen kaatajiksi.

Tuo on niin absurdia etten edes vaivaudu esittämään kansakoulutason nelilaskuilla millaisesta huuhaasta on kyse. MIksi tuollaisia lukuja heitellään tuosta vaan ns olan yli. Muistutan tässä että Kiinan Wuhan on joksenkin 2x Suomen väkiluku eikä se todellakaan ole mikään alikehittynyt käpykylä vaan moderni megakaupunki jossa on myös valtvat lääketieteelliset resurssit ja osaaminen, väittäisin että osaamista löytyy yli Suomen. Eräs kiinalaislääkäri kysyttäessä kerran kertoi hyvin vaivautuneena kun halusi kuitenkin olla kohtelias... mitä mieltä on suomalaisesta tasosta. No, onhan täällä hienot koneet ja kauniit seinät... muusta en ole kovin vakuuttunut.

Tiedetään kyllä että Suomalaisilla on alemmuudentunnetta moinin paikoin mutta sitten kun kuvittelemme omaa tasoamme taidamme hiukan katsella kaunistavaa peiliä. Toki vedotaan johonkin kansainvälisiin vertailuihin joista on poimittu rusinat pullasta.

Kuten joku sanoi vapaasti muotoillen: "jos Wuhan ei kestä sitä, kukaan ei kestä sitä".

Miettikääpä nyt uudelleen mitä Kiina teki, miten teki, ketä testasi ja kuinka hallinnoi tilannetta pisteeseen  jossa nyt ollaan alle 2 kuukautta nollapisteestä ja millainen oli tilanne lähdössä kun ei tiedetty virusta, kun ei tiedetty sen luonnetta lainkaan eikä ollut edes testeja. (no oikea "nollapiste" oli kauempana mutta se ei vaikuta juurikaan tässä)
Nyt tilanne on se että taudin leviäminen KIinassa on erittäin tehokkaasti rajattu pienen noin 10 Suomen kokoiseen Hubeihin josta se ei enää vuoda juurikaan ja jatkotartunnat 2 ja 3 polven tartunnat on sen ulkopuolella saatu todella kuriin. Miten, opiskelkaa sitä. Opiskelkaa nimenomaan sitä eikä mitään WHO tarinoita siitä joista sitten THL pomii itseään miellyttäviä kohtia. Suomi ei läpäise edes sitä eilen tiedotustilaisuudessa esitettyä kysymysjoukkoa puhtaasti.

Paniikkia ei pidä olle ja hysteriaa ei pidä luioda. Miksi Suomessa ei kiinnitettä edes sen hillitsemisen huomiota vaan sensaatiomedia ja some mellastaa kuin harakat tunkiolla. Se on todella myös vahingollista. Vapaa media... sanoisin että rahanahne mielivaltainen media.

Sitten vielä se että esiin tulee seikka joka näyttää sille että Suomi on pahempi asioiden salaaja kuin Kiina. Miksi epidemiaan varautumisen suunnitelma on julistettu salaiseksi. Myös tiedotustilaisuus oli melko outo tapaus. Minussa se lisäsi suurta huolta Suomen tilanteesta mikäli tauti leviäisi lajemmin Suomessa ja sairastuneita ilmantuisi satoja tai jopa tuhansia.
Tämä ei ole ikään influenssa, ei todellakan, vaikka tautiin liittyykin yskää ja kuumetta.

Toki hyvissä oloissa kaikkien sairastuneiden kuolleisuus on alhainen mutta siinä on se mutta. Hyvä hoito vakavissa ja kriittisissä tapauksissa syö resursseja todella paljon mikäli halutaan oikeasti samalla estää viruksen levitys.

Miten muuten esim HUS eri yksiköissä on mitotettu happi ja sen logistiikka kun kulutus hyppää esim kymmenkertaiseksi suunniteltuun nähden kun kaikki lattiat on täynnä happivajeisia tukehtumassa. Onhan tietenkin järjestelmät tehty siihen, eikös niin. Voisin kuvitella että vastaus olisi luokkaa, kyllä mä uskon että asiantuntijat ovat sen laskeneet. Niinpä. En toki väitä etteikö riitä mutta olispa kiva kuulla että se on oikeasti laskettu tähän spekuloituun skenarioon ja lausumaan että resurssit riittää ja on hyvällä tasolla.

Opiskelkaa päättäjät nyt ihan oikesti se mitä Wuhanissa tapahtui jos kerran spekuloitte pahimmilla skenaarioilla jotka on pahempia kuin Wuhanissa - Tai sitten lopettakaa se populistinen spekulointi ennen kuin menetätte uskottavuutenne. Se että kaikki äänestäjät eivät ymmärrä näistä epidemioista ja viruksista ja niiden aiheuttamista taudeista ei oikeuta mielestäni hölmöjen puhumiseen. Vastuuseenhan teitä ei kutenkaan mistään saa.COVID-19 EpidemiaEpidemia alkoi joulukuussa 2019 Kiinassa, Hubein alueella Wuhanin kaupungissa.
                  
 - on viitteitä ja erittäin mahdollista että yksittäisiä tartuntoja on esiintynyt jo aiemmin.

Kiina: väkiluku on noin hiukan yli 1428 miljoonaa (koko Kiina jossa myös Hubei).

Hubei: koko väkiluku on laskentatavasta riippuen noin 56 - 62 miljoonaa. Itse olen päätynyt käyttämään lukua 59miljoonaa. Sisältäen tietenkin sen pääkaupungin Wuhanin. Kiinassa on lisäksi alueilla ja kaupungeissa niinsanottu pysyvä väestö sekä sitten ns liikkuva väestö joiden tarkempia määrittelyperusteita en tunne. Koko Hubein alue on myös pidetty eristettynä muusta Kiinasta alkaen Wuhanista 23.2. ja jatkuen sen moniin muihinkin miljoonakaupunkeihin sekä vaiheittain koko Hubein alue varsin tiukasti rajattuna koko helmikuun ajan jatkuen edelleen.

Wuhan: väkiluku laskentatavasta riippuen noin 10 - 14 miljoonaa. Pysyvä noin 9 miljoonaa ja siirtyvä noin 5 miljoonaa. (tarkkaa tietoa ei ole paljonko kaupungista poistui väestöä ennen 23.2 alkanutta sulkua ja vielä hetken sen jälkeen kun jotain yksityistä liikennettä sallittiin)
Epidemian aikana olevan väestön määrää ei tarkkaan  tiedetä.  Joskus tammikuun loppupuolella on joidenkin arvioiden mukaan väestöksi arvioitu 10,6 miljoonaa koskien aikaa kun Wuhan on asetettu täyteen eristykseen. Väkimäärästä on erilaisissa lähteissä erilaisia arvioita ja itse käytän ympäripyöreää lukua 11 miljoonaa.

Selitän hivenen miksi juuri nämä väestöluvut ovat olennaisia tehtäessä mitä tahansa arvioita tilanteesta joko vain mielessä tai aivan tehtäessä tarkempiakin numeerisia arvioita tilanteesta ja muita epidemiologisia arvioita samoin. Jos Hubein ja Wuhanin väkimäärissä on jonkun veran virhettä se ei johda olennaisiin virheisiin tässä konteksissa.

Pääsyy erottelulle on se että Hubei on fyysisesti epidemian leviämisen kannalta erotettu muusta Kiinasta.  Lisäksi Hubein sisällä Wuhan on erikseen vielä erityisen tarkasti eristetty.  Hubeissa on erilaset olosuhteet sairaiden käsittelyssä ja hoitoresursseissa kuin muualla Kiinassa. Wuhanissa tilanne on lisäksi vielä pahempi kuin muualla Hubeissa. Wuhanissa on ollut ja on osin edelleen täysimittainen katastrofitilanne jossa lähes kaikki resurssit, erityisesti terveydenhuolto, ovat oleet hyvin vakavasti ylikuormittuneet vaikka tilanne onkin paljon jo korjaantunut lisäresurssien myötä ja edelleen korjaantuu.

Muualla Kiinassa sensijaan vallitsee sairaanhoidon osalta lähes tai täysin normaalit olosuhteet hoito- ja diagnosointi resurssien osalta mukaanlukien sairaalapaikat, lääketieteellinen laitteisto sekä kaikki henkilöresurssit myös siitä huolimatta että on ollut Kiinan suurimman juhlan eli Kiinalaisen Uuden Vuoden juhla- ja loma aika. Joka nyt on nyt liikkumisrajoitusten ja kieltojen myötä joku saanut myös erittäin ikävää ja surullista jatkoaikaa. Toki joiltain osin nyt 21.2.2020 jo paikoin päättynyt ja töihin palaamisen rajoituksia pyritään hallitusti purkamaan ja järjestelemään.

Lukuja pitää käsitellä erikseen. Niitä voi vertailla mutta ne kertovat asioista täysin erilaisissa olosuhteisa.
Kun Wuhanissa kuolee 4,5 % diagnosoiduista ja muualla kuolisi 0,5% diagnosoiduista niin kuolleisuus ei ole 2,5%. Kuolleisuus ei myöskään ole silloin painotettu keskiarvo joka on noiden välisellä aluella vaan edelleenkin kuolleisuus on 4,5% olosuhteissa A  ja 0.5% olosuhteissa B.  Sama muuten koskee myös taudin leviämiseen liittyviä kertoimia. R0 ilman minkäänlaista interventiota on ihan eri asia kuin vahvalla interventiolla aikaansaatu joku Reff (joka Kiinassa on nyt paljon alle 1)

Viimepäivinä erityisesti, kuten jo jonkin aikaa, Wuhanin sekä myös koko Hubei alueen resurssitilanne on korjaantunut paljon mutta sen vaikutus tilastoissa näkynee jonkun verran viiveellä. On paljon vakavasti sairaita joiden kohdalla esim sairastumisen alussa ovat jääneet joko hoidotta tai vajaalle hoidolle tai teknisesti huonolle hoidolle materiaalipulan vuoksi ja joiden tilanne on sen seurauksena pitkittynyt ja vaikea sekä komplisoitunut. Kuolleisuus Hubeissa ja varsinkin Wuhanissa on merkittävästi muuta maata korkeampi.

Lisäksi luvuista puuttuu merkittävä tuntematon määrä johtuen siitä että heitä ei ole voitu luokitella tähän virukseen sairastuneiksi koska yksikertaisesti hidasta ja vaativaa virustestiö ei ollut saatavilla ja kun sitä sitten oli ei lähellekään riittävästi. Lukuja joille ei ole todellisuuspohjaa ei myöskään julkaista - että sellaista "salailua".
Tilanne on toki muuttunut ajan kuluessa ja nyt testitilanne on parantunut huomattavasti samoin kun asiaa nopeutettiin määrittelemällä, heti kun oli riittävät tiedot, vaihtoehtoinen kliininen diganosointi jossa osa sitä on Thx CT. Nyt on myös ollut saatavilla jossain määrin jo uutta kehitettyä eri periaatteellta toimivaa ns pikatestiä eikä se vaadi tietenkään esim BSL-2 tason laboratoriota.

Asiaa on myös häirinnyt se että virustestaus on ollut jonkun verran epäluotettava antaen silloin tällöin negatiivisen tuloksen myös tartunnan saaneilla ja sairastuneilla. Osittain johtunut siitä että varsinkin alkuvaiheessa kiireessä eri laboratorioissa eri puolilla Kiinaa ja maailmaa valmistetuissa COVID-19 testiseteissä on ollut laatueroja.
On hyvä muistaa myös lukuja ja tilannetta pohtiessa siitä että alueella oli myös käynnistynyt tavanomaista rajumpi kausi-influenssa epidemia. Kuormittaa aika paljon järjestelmää mikäli suuruusluokkaa 80% testattavista on negatiivisia vaikka oireet sopivat ja pakottavat tekemään testin. Oli muitakin syitä edelleen jotka tukkivat pahimnmissa vaiheissa koko diagnosoinnin ja valtavasti muita resursseja sen osalta mitä tulee ns virusvarmennettuihin COVID tapauksiin ja ns epäiltyjen jonotuksiin ja karanteeneihin.

Kriisin aikana Wuhaniin on kiidättety valtava määrä Kiinan armeijan lääketieteellistä henkilökuntaa sekä materiaaliresursseja, samoin kuin rakennettuja eri tasoisia tilapäisiä sairaaloita tai muita eri tasoisiksi saraaloiksi-hoitopaikoiksi muutettuja tiloja. Osaa niistä hoitaa armeija koska siviiliresursseja ei ole riittävästi. (erikoislääkäreitä, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja avustavaa henkilökuntaa). Lisäksi muun Kiinan alueilta on lähtenyt isoja joukkoja terveydenhuollon henkilökuntajoukkoja alueelle kriisiapuun, muun muassa vapauttamaan aluella työskennelleitä loppuun uupuneita. Eli nämäkin monet muuttujat ovat sellaisia joita tulisi ottaa huomioon kun tekee päätelmiä sairaiden yms määristä ja tilastojen trendeistä - ns muuttuvat olosuhteet.

Yksi silmiinpistävä ja hälyyttävä tieto oli Wuhanin hyvin vakava pula lääkinnälisen hapen osalta. Tarve kasvoi yhtäkkiä jopa yli kymmenkertaiseksi. Siinäkin asiassa olivat kaikki resurssit täysin riittämättömät ja happi on vakavammille koronapotilaille ollut tärkeä asia, vakavimmin sairstuneille elämän ja kuoleman kysmys, mutrta kun ei ole niin ei ole, ei siinä lääkärin ja hoitajan kyyneleet auta.
Ison mega kaupungin sairaaloiden vakava hypoksia voi tuntua erikoiselta mutta jos perehtyy aiheeseen niin aika selkeä se vajeen synty on ja vähintäänkin yhtä selkeää se miksi sitä on hyvin vaikea nopeasti korjata suuressa mittakaavassa. Se on tuotantokysymys, se on erityisesti pullokysymys, logistiikkakysymys johon liittyy myös biosuojaustarpeet ja monia "pikkujuttuja".
Siihenkin pätee, "mitä vähempi tietää sitä helpompia asiat ovat".
Monien lukujen ja niiden käyttäytymisen ja vertautuvuuden osalta on valtavia eroja ja noita taustoja ei voi kuin hiukan sieltä täältä satunnaisesti pintaraapaista ja voin vakuuttaa että niitä on paljon, yllättäviäkin mikäli ei osaa ajatella tuollista megakaupunkia kriisialueena joka koskee koko kaupunkia ja kaupungin lähiympäroivaa maakuntaakin.


Tilanteessa on jonkunkin verran ns biosodankäynnin tuntua ainoana erona varsinaiseen sotaan että ulkopuolisen toimijan vaikutusta ei ole, vihollisena vain luonnnon ilmiö, eläinlajista toiseen siirtynyt virus (ostain toisesta eläimestä ihmisnisäkkääseen).
Se kuitenkin tiedetään melko varmaan että viruksen varsinainen pooli on erityisesti joissain lepakoissa ja sekin tiedetään että muun muassa Yunnanin alueen väestöstä löytyy ihmisiä joiden solukoissa on jälkiä siitä että tämänkin viruksen tai äärimmäisen lähellä sitä olevan voi ajatella joskus aiemminkin vierailleen ihmisessä jossain siellä. Samaan virussukuun kuuluu myös SARS ja MERS mutta ne on jo hivenen kauempana tästä COVID-19  viruksesta.

Kun ajettelee kuinka "pahis" tämä virus on niin voinee sanoa aika selkeästi että tavallaan paljon noita kumpaakin häjympi ja "ovelampi". MERS on viruksena aika kehno... se tappaa liian monet uhrinsa ja liian nopeasti joten pandemian aiheuttajana se ei menesty lainkaan, eli "tappaa itsensä".
SARS, no kuitenkin se on nyt jossain uinumassa.
Mutta tämä COVID on paha, tarttuu jo itämisaikana ja sairastuneista ja juuri tämä kohtalaisen pitkänäkin itämisaikana tarttuvuus on yksi erityisen hankala asia.


Kuva 2

97,5% tapauksissa näyttäisi oireet alkavan 10,5vrk sisällä. Lisäksi edelleenkään ei ole varmuutta voiko olla supertartuttajia jotka kantaa virusta kauan tai lainkaan sairastumatta.
Tämä virus on häijyläinen. Se ei tapa itseään, suht pieni kuolevuus ja kohtalainen itämisaika sekä ainakin jonkin asteinen tarttuvuus itämisaikana - yllättää kun tartunta tulee ikäänkuin puskista (itämisaikana) ja iso määrä sairaita tukkii erittäin tehokkaasti kehittyneidenkin yhteiskuntien sairaalat toisin kuin moni kuvittelee. Osalle potilaista kehittyy erittäin vakavia komplikaatioita. Potilaita ei todellakaan voida ottaa sisään kuin flunssapotilaita.
Hyvässä korkealaatuisessa hoidossa vakavienkin tapausten kuolevuus on suht alhaista ainakin perusterveillä alle puolen vuosisadan ikäisillä mutta vaatii resursseja, paljon, eristyksineen ja tehostettuine hoitoineen. Pullonkauloja tulee vastaan yllätävän nopeasti mikäli tauti pääsee leviämään paljon ja sitten yhtäkkiä ilmantuu iso määrä sairaita. Pahimmaillaan vielä jos sattuu samaan aikaan influenssakausi pahimmillaan kuten Wuhanissa ja se tk lääkärin silmä ei huuda COVID hälytystä. Tartuntaketjujen katkaisu on erittäin vaikeaa varsinkin maissa joissa ei ole mitään kehittynyttä seurantaa ja toimenpideorganisaatioita kuten Kiinassa on, joista hiukan myöhemmin.

Hyvin erikoinen piirre viruksessa on se että edelleen toistaiseksi alle noin 9 vuotiaiden osuus menehtyneissä on hämmästyttävän alhainen. Tutkijat työskentelevöt ratkistakseen sen mysteerin. Onko mysteeri viruksen/ihminsen jossain ominaisuudessa vai tilastoharha. Aika näyttää.


COVID-19 Epidemian alussa on paljon hämärän peitossa - luonnollisesti.

Kun epidemia alkoi ei ollut minkäänlaista tietoa kyseisestä viruksesta. Samaan aikaan oli noussut vuosittainen kausi influenssa epidemia ja tänä kautena varsin vahvana. (toki siten oli että tiede on tutkinut koronaviruksia paljonkin, jopa Wuhanissakin sijaitsevassa bioturvallisuus laboratoriossa. Tutkimus kiihtyi erityisesti SARS epidemian seurauksena. Lepakoissa majailevaa valtavaa koronavirusten poolia on tutkittu paljonkin. Mutta se on kokonaan toinen asia. Sensijaan se missä se sitten auttoi oli viruksen selvittäminen kun tauti oli alkanut jyllätä siirryttyään uuteen eläimeen - ihmiseen. Luultavasti(?) jokun väli-isännän kautta.

Suurta hämmennystä herätti tarttuvuus ja siinä olleet "mysteerit" kun tartuntaketjut oli hajalla ja rikki ns uskottuun alkulähteeseen eli Wuhanin tukkutoriin nähden. Silloin ei tiedetty itämisaikana tarttuvuudesta vielä mitään, WHO muun muassa esitti käsitystä ettei tartu ihmisestä toiseen vaikka kiinalaiset olivat sellaisesta raportoineet. (kuten monet eläimistä ihmiseen hyppäävät ovat, mukaanlukien kotoinen Puumala viruksemme - onneksi)

Kukaan ei tiedä kenellä on ollut ensimmäinen tai ensimmäiset tartunnat. Onko edes olemassakaan ns potilas 0. Entä jos oli useita rinnakkaisia tartuntaketjuja joihin kaikkiin oli siirtynyt jostain tosesta eläinlajista. Lieväoireiset eivät myös suinkaan lääkäriin heti juokse. Menetkö sinä jos lensu tms köhä iskee jollet satu olemaan sairausloman tarpeessa.
Kiinassa lisäksi pääsääntöisesti lääkärissäkäynnit maksetaan itse. Ei ole mitään julkista "ilmaista" terveydenhuoltoa. Kansalaisella on kokemusta lensuista ja muista köhätaudeista, kuumeisistakin ja eipä niitä tavallisesti riennetä sairaalaan tms lääkäriin hoitamaan vaan kokemusperusteisesti kärvistellään ja oireiden mukasesti lepäillään ja sairastetaan ja odotetaan paranemista kuten aina ennenkin.
Kun nyt vielä uumoillaan että suuruusluokkaa 80% (tai jopa reilusti ylikin) saa taudin varsin lievänä niin sairastuneitahan voi olla ollut paljonkin ennenkuin ensimmäisiin oikeasti alettiin havahtua siten että nyt onkin liikkeellä jotain muuta kuin tavallista tai tavallista hankalampaa kausiköhää.

Jollain sitten on halu mennä lääkäriin ja saa siellä neuvot ja mahdollisesti jotain oireita helpottavaa. Lääkäri vaan katsoo että "sitä on taas liikkeellä" ja olen 100% varma että näin kävisi myöskin Suomessa.

Tee mielikuvaharjoitus jossa simuloit muutamaa siellä täällä olevaa TK ja sairaalaa ja yksityistä ja ajattele että niihin menee muutamia "köhä" ja "kuume" tautisia juuri kun influenssakausi on kunnolla lakanut. Lääkäri kirjoittaa lomalapun, ehkä ohjeistaa kuumetta alentavaa ja sitten kotiin lepäämään bussilla kuten tulikin. Näitä sitten tulee ja menee. Joku on hiukan vakavampikin. Jonkun tila on hankalampi ja lähettää hospitaaliin. No miksipä se sielläkään kummenee paitsi jos on hankalampia oireita niin hoidetaan...kuten aina ennenkin. Sitten tulee joku myös hankalampi ja lääkäri(t) alkaa ihmetellä että onpas hankalaa nyt liikkeellä. Joku alkaa jopa miettiä että mites tää nyt näin menee kun alkaa olla hiukan oudon tuntuista kun nyt on muutaman nähnyt ja ei oiken influenssalta vaikutakaan kun näin vakavia tulee ja että ihan tehollekin pitää letkuihin pistellä.  Kehitä joku tälläinen mielikuvaharjoitus ja mieti koska tulee hälytys ja mihin, siis Suomessa ja kuka sen tekee ja millä perusteella.. Mitä mahtaisi THL vastata. Minä en tiedä miten se asia etenisi ja kauanko kuluisi että alkaisi selvitä että nyt onkin ihan uusi virus ja potilaita alka akuollakin ja lisää tulee... Kauanko oikeasti kestäisi että syntyisi hälytys vaarallisesta uudesta vakavasta tarttuvasta virustaudista. Vaikea arvata, ei ainakaan mutamassa päivässä, jos muutamassa viikossakaan. Entä milloin Suomi selvittäisi ja julkaisisi uuden viruksen genomin (voin vastata, tuskinpa koskaan, muut tekisivät sen joskus).

On erinäisiä viitteitä kun lukee kiinalaisia asiaan liittyviä artikkeleita että melko varmasti tapauksia on ollut jo marraskuussa. Pitää muistaa että virus oli silloin täysin tuntematon eikä mitään testejä siihen. Sitten tule enemmän sairaita ja vakavasti sairaita ja kohta kohdattiin myös menehtyviä sairaita. Sitähän ei tiedetä moniko menehtyi keuhkokuumeeseen tai vaikeaan influenssan heikentämänä vaikka olisivat olleetkin COVID-19 sairaita kun muutakin sairautta, kausi influenssa hyvinkin paljon,  oli ennen virallista ensimmäistä menehtynyttä jonka virusviljelystä se sitten eristettiin ja kohta tunnistettiin.

Taudin sanotaan alkaneen Wuhanissa sijaitsevalta yhdeltä suurelta merieläin tukkutorilta jossa myytiin myös muita eläimiä, myös eksoottisempia villieläimiä, ravintokäyttöön sekä harrastettiin myös pimeää ja kiellettyä villieläinkauppaa.
Kyseinen tori suljettiin viranomaisten toimesta kokonaan 31.2019 - 1.1.2020.
On hyvä ymmärtää että esim kiellettyjä pieniä eläinkauppoja oli myös ympäri Wuhania. Varmaan jatkuu tämänkin jälkeen mutta taatusti nyt tämän jälkeen lait ja määräykset muuttuu ja ehkäpä sitten puupäisinkin ahne kauppahenkilö ja ostohekilö alkaa ainakin tajuta että on tekemässä jotain todella typerää ja laitonta. Mutta, itseasiassa kukaan ei tiedä mitä tässä oikeasti tapahtui. Ei edes täyttä varmuutta siitä että Wuhanin merieläntukkutori oli alkupiste vaikka se näyttääkin olevan alkupiste niiden tartuntojen osalta jotka sitten johti taudin tunnistamiseen.

Se että alkuaika on epämääräistä ja ristiriitaista ei mielestäni oikeuta sanomaan että Kiina olisi pimittänyt ja valehdellut asiassa tarkoitushakuisesti. Myös eräät ulkolaiset "asiantuntijat" ovat halunneet nähdä ja nostaa esiin tässä jotain piilotettuja mörköjä. Ihan suoraan sanottuna - höpö höpö.
Sensijaan virheellistä toimintaa on asiassa myös Kiinan, varsinkin joidenkin paikallisviranomaisten, toimesta tapahtunut. Esimerkiksi ns silmälääkärin (R.I.P.) tapauksessa.

21.2.2020 kirjoitin seuraavaa kun olin toistuvasti ihmetellyt esimerkiksi joitain uutisten nettikomementteja.

Aika usein näen ihmisten ihmettelevän lukuja ja sitä kuinka menehtyneiden ja sairastuneiden suhde muka kertoo aivan hälyyttävästä kuolleisuudesta. No toki jollei yhtään ajattele. Tässä alla on kuva (eilispäivän päätös) jolla yritän ikäänkuin vinkiksi selventää mistä on kyse.
Oikea kuolleisuus saataisiin tietenkin täsmälleen vasta sitten kun tilanne on pysähtynyt. Silloin voidaan laskea moniko sairastui ja moniko sitten parani ja moniko menehtyi. Paitsi ettei silloinkaan tiedetä oikeasti sairastuneiden koko lukua koska osaahan ei koskaan rekisteröidä. Rekisteröitiinko sinut kun sairastuit influenssaan joskus ja Suomessakin esitettiin lukuarvo sairastuneista. Ei minua ainakaan ole koskaan rekisteröity vaikka useampikin influenssa on sairastettu. Siis, lievät itsehoituoiset tapaukset jää useinmiten pois. (nyt Kiinan tapauksessa heistökin osa rekisteröidään koska ihmisiä kyetään jäljittämään ja noutamaan karanteeniin tutkittavaksi)
Kuva 3

Jos oletetaan että kaikki sairastaisivat täsmälleen saman ajan ja ajatelaan siihen päälle jokin vakio aika jonka paranemisen virusvarmennukset vievät. Yllä esimerkissä asetin siten että meillä olisi sairastuneiden joukko reilut 20000 2.3. ja siitä alkaa heidän hoito ja kaikki jotka siitä paranee ovat valmiit 17vrk uluttua ja ne jotka ei parantuneet menehtyivät 20.2. mennessä olisi tilanne parantuneiden ja menehtyneiden osalta kuten kuvassa 20.2 ilmenee.
Elävässä elämässä, reaalimaailmassa, asiat eivät mene niin. Joku paranee huomattavan nopeasti, joku kuolee huomattavan nopeasti tai potilaan elämää kyetään tehohoidossa venyttämään aika pitkälle. Toissaalta joku on jo tullessaan niin huonossa kunnossa että menehtyy melkein ovella. Ja, kun otetaan huomioon että resurssipula on ollut, Wuhanissa erityisesti, valtava niin sellaisia tapauksiakin lienee ollut kohtalaise paljon samoin kuin kotiinkin menehtyneitä.
Tuossa kuvassa on koko Kiinan tilanne alkaen 20.1 ja jatkuen 20.2. Kaikki trendit ovat siis kumulatiivisia. Sairaiden poolissahan (punainen) ei ole lähimainkaan nyt kuvan osoittamaa määrää.
Hubein osuus tuossa on valtaosa noissa luvuissa vaikka sen osuus koko väestöstä on suuruusluokkaa 4%.
Koska niin on ja koska Wuhanissa ewrityisesti hoitoresurssit saturoivat tosi pahasti kuolleisuus siellä nousi suureksi, yksinkertaisesti koska ei ollut kapasiteettia hoitaa eikä edes tehdä virusvarmennusta. Virusvarmennettujakin jouduttiin hoitamaan osin pelkällä eioolla. Lääkärin ja hoitajan kyyneleet eivät ketään paranna. Muuta ei osalle ollut. Ei edes happea.
Todellisuudessa paranemisaika on yksilöllinen sekä lisäksi vahvasti riippuen vaikeusasteesta. Lievät ja lievähköt paranee usein kahdessa viikossa. Vaikeat ja kriittiset paranevat yleensä noin 3 - 6 viikon kuluessa - jos paranevat.

22.2.  Usein näen mediassa esitettävän Kiinan lukuja joihin on otettu vain koko Kiina

Useinmiten jätetään kokonaan vaille huomiota vallitsevaa erittäin merkittävä tosiasia: Kiina on hyvin tehokkaasti jaettu epidemian kannalta kahteen vai pitäisikö sanoa kolmeen alueeseen.
Näillä alueilla vallitsee hyvin erilaiset olot. Tässä kolmijaosta Wuhan on aivan erityinen alue.
Wuhanin kaupunki sijaitse Hubein prefektuurin sisällä ja koko Hubei on taudin kannalta käytännössä erotettu muusta Kiinasta.
Parhaiten pitäisi esittää Wuhan luvut, Hubei luvut, Hubei luvut ilman Wuhania ja sitten koko muu Kiina poislukien koko Hubei.
Yksinkertaisemmalla tavalla riittää kun erottaa Hubei ja muu Kiina erikseen niin kauan kun nykyinen jako on voimassa.
Se erottelu on oikein myös koska ne ovat toisistaan erotettu epidemian kannalta ja antaa paljon realistisemman kuvan Kiinan tilanteesta.

Koko Kiinan lukujen käyttö arviointeihin sopii ainoastaan niihin tapauksiin joissa sairastutaan alueilla joissa ei kyetä hoitamaan hyvin resurssein (Koska koko Kiinan  luvuissa on Hubei mukana jossa resurssit eivät riittäneet).

Normaaleissa kehittyneissä oloissa, joissa kaikki resurssit hyvin riittävät, kuolleisuus ei nouse lähellekään lukuja joita on nähty Wuhanissa ja koko Hubeissakin ja varsinkin mikäli laskettaisiin mukaan kaikki sairastuneet, lievätkin joita kuitenkin on aivan valtaosa. Ja, koska Hubei alue on fyysisesti taudin kannalta eristetty muusta Kiinasta varsin tehokkaasti on alueiden lukujakin tarkasteltava samalla tavalla "eristetysti".  Nyt olen nähnyt monien asiantuntijoiden käsittelevänkin asiaa siten. Toin asian esiin jo yli kuukausi sitten mutta kuuroille korville. Meidän kansallisessa terveyden ja hyvinvoinnin toimistossa lausuntoja antavat henkilöt lienevät niin patalaiskoja etteivät katso asiakseen perehtyä itse juuri mihinkään vaan papukaijana toistamaan vain WHO lausumia ja niitäkin viiveellä. MItenkään muuten en voi ymmärtää mediassa näkyneitä "asiantuntija" ulospäästöjä. Tuskin niitä nyt toimnittajakaan on aivan ominpäin keksinyt tai muutellut.
Kaikkiin Kiinan lukuihin kuolleisuuden osalta tulee lisätä varauma siksi koska epidemia alkoi Kiinassa ja aluksi virus oli tuntematon eikä siihen ollut edes mitään testiä. Lievemmin sairastuneita luultavasti puuttuu reippaasti Hubein alueella, erityisesti Wuhanissa ja jonkin verran muuallakin Kiinassa mutta oletettavasti puutosta on vähemmän päätelleen muun muassa leviämisen aikataulusta jne.


Allaoleva kuva selventänee asiaa hiukan.
Kuva 4

Kuvassa yllä, ylin tummanpunainen kuvaa koko Kiinan tilannetta,

väestö noin 1428 miljoonaa,  kumuloitunutta todetusti COVID-19 sairastuneet. Huomaa että vallitseva sairaiden määrä ei ole sama kuin kumuloitunut määrä. Siitä ovat poissa parantuneet sekä mehehtyneet.
Ennen 12.2. luku sisälsi vain virustestillä varmennetut sairaat. Jyrkkä hyppy on seurausta luvun mittayksikön muuttumisesta, se on siitä eteenpäin virustestatut ja kliinisesti diagnosoitujen summa.
Keskimmäinen on pelkkä noin 59 miljoonan asukkaan Hubei. (Hubei väestömäärä on jonkun verran epäselvä)
Alimmainen on koko Kiina - Hubei joka siis koskee noin 1369 miljoonan väestöosuutta.

Koska olosuhteet siis ovat erittäin erilaiset Hubein alueella (ja edelleen kuvassa näkymättömässä Wuhanissa) kun osuudet ovat noin perusteellisen erilaiset antaa koko Kiinan lukujen käyttö 1428 miljoonan väestöpohjaan aivan väärän kuvan.

Otetaan vaikka tiedettyjen (tutkittujen) sairaiden osuus väestössä.

Tässä kohden on sopivaa muistaa että pienen Suomen koko väkiluku on luokkaa 5,5 miljoonaa.
(Suluissa luku joka suhteellisesti vastaisi sairasta Suomen väestössä
)
20.2.2020


Wuhan (ei kuvassa!): 11 miljoonan väestö: 0,412% eli noin 1 sairas 243 joukossa. (
22700)
Hubei alue,     59 milj. väestö: 0,106% eli noin 1 sairas 943 joukossa. (5830)
Muu Kiina,   1369 milj. väestö: 0,00099% 9,9 sairasta miljoonan joukossa. (55)

Ja nyt kun niitä uutisia ja otsikoita sensaatiomediasta luetaan niin on aivan perusteetonta väittää tai kuvitella kaikenmaailman salailuja ja salaliittoteorioita. Sille ei ole minkäänlaista faktista perustetta. Seuraan Kiinassa tiedotusta varsin tarkoin monilta eri kanavilta ja kyllähän ne ristiriitaisuudet alkaisi näkyö jos siellä satuja keksittäisiin. On liian paljon osallisia ja livekuvaa että edes hyvin harjoteltu elokuvaporukka ei moiseen kykenisi eikä sellaiseen elokuvaan ja koko valtakunnan teatteriin riittäisi minkään maan talous vaikka siihen upotettaisiin kaikki, työkin veisi uskokaseni ainakin 10 vuotta. Joten jätetäänpäs ne "Kiina valehtelee ja Kiina salaa kaikki ja luvut ovat aivan keksittyjä". Antaa Hollywoodin hoitaa se puoli.Luvut. Mitä ovat ja mitä ne eivät ole (aka Kiinan salailu, valehtelu tai vääristely)

Lukuarvoista on täsmällisesti kerrottu mitä ne ovat.

Otetaan vaikkapa sairastuneiden kumulatiivinen luku. Huomasito, heti virhe...
Ei ole kenekään tiedossa mitään sairaiden likuarvoa jota voisi esimerkiksi salailla. On sairaiden diagnosoitujen luku! Miksi sen ymmärtäminen on niin vaikea?
Kuka kertoisi minulle minkä muun luvun voisi esittää. Laskea Kalevalan kirjaimia vai mistä ne revittäisiin.

Olen nähnyt lukemattomia kertoja jotain sen kaltaista (ei media itse vaan kommentoijat) että eihän luvut voi olla noin koska... sitä ja tätä selitystä ja perään usein lisäys tietenkin "koska sehän tiedetään että Kiinan lukuihin ei voi luottaa". Oikeat luvut ovat aivan muuta kuin Kiina väittää tai kaunistelee. Sanon vielä kerran: Koska muita lukuja ei tässä ole olemassakaan - ei ainakaan oikeampia!
Se että historiassa on ollut vakaviakin puutteita ja suorstaan pimitettyjä tietoja joinakin hetkinä ei sillään oikeuta luikittelemaan tässä asiassa jukistettuja lukuja valeiksi. On ympäri maailman tunnustettu että Kiina on ollut nyt todella hyvä datan julkistamisessa. Sitäpaitsi Kiina on täynnä ulkomaisiakin tiedehenkilöitä jotka vääntää tutkimuksia näistä. Sen sijaan P-Korea salaa, varmasti. Enkä Japaniinkaan luottaisi. En myöskään Suomeen. Uskotko sinä että Suomessa 6500 A influnessatrapausta ja 1000 B influessaan sairastunutta. En minäkään. MUistakaapa nyt että ei Suomi valehdellut vaan kertoi todennetut tapaukset! Kun muuta ei voi kertoa totena.

Jos sitten kuvitellaan lukua "sairastuneet" niin mitä kaikkea se tässä tilanteessa voisi olla.
 
-Ensinnäkin se siis sisältäisi diagnosoidut (aiemmin pelkät virustestatut ja myöhemmin ne plus kliinisesti diagnosidut). Huom, Kliininen testi voi johtaa lukkuun tässä tilastossa myös jos Thx CT keuhkokuume olisi muusta syystä ja muut kriteerit sattuisivat muuten kohdalleen. Esitetty luku.

-Sitten ne jotka on sairaita ja hoitoon tulleita jossain jonossa tms joilla ei ole vielä kumpaakaan statusta mutta jotka ovat sairastuneet. (osa siitä on ns epäiltyjen luvussa). Ei vielä sairastuneiden luvussa.

-Sairastuneet jotka on lieviä eivätkä ole lainkan hakeutuneet tai joutuneet hoitoon ainakaan vielä tai ehhkei koskaan kun paranevat itsellään. Ei sisälly lukuihin eikä määrää tiedä kukaan.

-Vakavasti sairaita joita ei ole saapunut hoitoon vaan ovat jossain esim kotona, ehkeivät kykene tai eivät vaan ymmärrä tai ovat jo niin heikkoja ettei enää pysty. Ei sisälly lukuihin eikä määrää tiedä kukaan.

No nyt meillä onkin jo melkoinen joukkio sairaita mutta kokonaislukumäärä on täysi arvoitus. Tosin sitä voitaisiin jotenkin sivistyneesti arvailakin koska jotain dataa on tutkimukset kerryttäneet arvioinnin pohjjaksi. Epävarmuus on kuitenkin valtava. Mikä ihme sellaisia lukuja julkistaisi. Siinä ei olisi mitään järkeä, ein järjen häivääkään ellei tarkoin selvitettäisi arvioniin perusteita ja luottamusväliä jne. Kuka uskoo että uutisten lukijat ymmärtäisivät niiden lukujen olemusta. Ainoastaan sensaatiomedia saisi lisää ruokaa ja hämmenystä aikaan. Sellaisten lukujen esittäminen, olisiko se sitten sitä "ei salailua" ja rehellistä.


23.2. Kiinan terveysviranomaisten tekemä tutkimus

esittää että tartunnan saaneista ja sairastuneista noin 80% tauti on varsin lievä. Noin 15% tauti on vakava ja kriittisten tapausteb osuus on luokkaa  5%.
Ehkei se olekaan kamalan väärin, nimittäin se tietyllä tavalla sopisi siihen kuvaan joka datasta muodostuu jota on esitetty julki. Selittäisi osaltaan myös pienet ihmettelyt esim ensimmöisten 425 tapauksen tutkimuksesta jossa ihmeteltiin puuttuvia tartunnan lähteitä.
Entä jos otettaisiin noita lukuja huomioon arvoitaessa miltä kuolleisuus normaalioloissa näyttäisi.
Pudotaan prosentin murto osaan. Mutta se on liian aikaista spekuloida. Nimittäin on todella epäselvää millainen osuus myös lievempiä päätyy nimenomaan Kiinassa hoitoon ja lukuihin johtuen infernaalisesta sairaiden ja potentiaalisdesti sairaiden metsästyksestä. Eli potilaita ja jopa vain potentialeja tartunnan mahdollisesti saaneita etsitään erittäin aktiivisesti eikä suonkaan niin että katsellaan kuka tulee "otille".
Ei voi arvella että luvuista siis puuttuu 80%. Toki joku voisi sellaisen palikkatason arvelun tehdä mutta se on enemmänkin nopan heittoa silloin.

Siis, en ole edelleenkään saanut kohtalaisen hyvää käsitystä siitä mikä olisi tartunnan saaneista sairastuneista se osuus joka näkyy julkisissa "big-data" luvuisa virusvarmennettuina ja/tai kliinisesti diagnosoituina COVID-19 sairastuneina.


Lisäksi on esitetty paljonko on havaittu esimerkiksi epäiltyjen poolissa negatiivisen ja positiivisen testituloksen saaneiden suhdetta. Lukuja on eri lähteistä pyörittänyt muun muassa Ifeng:ssä useat artikkelit, erityisesti toimittajan Tang Jiehu artikkelit. Sekin luku on ongelmallinen. Pitäisikö senkin ongelman taustat taas perustella kirjoittamalla siitä novelli. No olen nähnyt luvun 37% oikeita positiivisia ja luvun noin 20% oikeita positiivisia. Lienee siis jotain 10% ja 50% välillä. Mutta kaikki kuluttivat testiresursseja, useat influenssatapauksetkin,  ja aikaakin kului ja vuodepaikoista oli valtava pula.


Huomataan nyt myös että alueella riehui ja edelleenkin riehuu vahva kausi influenssa epidemia joka vie kuumeiset esiin tulevat suoraan epäiltyjen pooliin karanteeniin.

Kuvassa alla Kiinan kausi-influenssa tilanteen kuvaajat


Kuva 5

Kuten kuvasta huomataan tavallinen kausi-influessa iski samoihin aikoihin ja kuormitti paljon, samalla se myös saattoi aiheuttaa sen että aluksi täysin tuntematon mutta oireiltaan saman kaltainen COVID-19 peittyi ja kesti aikaa ennenkuin huomattiin että nyt on jotain outoa. Lisäksi vaikutti mahdollisesti silmälääkärin tekemän ilmoittelun väheksymiseen ja väärin kohdelluksi. Toki pakko sanoa että miksi ihmeessä hän alkoi somessa asiaa ilmoitella, se oli kyllä melkoinen virhe. En perustele tässä miksi se oli mielestäni virhe. Hänen oisi pitänyt tajuta hoitaa asia toisin.


Sitten tulee lisänä ongelmat testissä itsessään.
Testi on hidas ja testi on hankala myös logistisesti koska vaatii BSL-2 tason labran sekä myös osin epäluotettava kun eri valmistajilla ja valmistuserissä on laatueroja ollut. Esim ´samalta potilaalta vasta kolmas testi paljastanut COVID.

Nyt käsittääkseni on jo jotain pikatestiäkin kehitetty saatavilla. Muutenkin testauskapasitetteetti on kasvanut erittäin paljon mutta virustesti siltikin pullonkaula. Siksi epäiltyjä alettiin diagnosoida lisäksi kiliinisesti tietyn protokollan mukaisesti jonka väiettään olevan oikein tehtynä jokseenkin luotettava epidemiatilanteesa jossa kuitenkin sadaan verrokkeja testatuista.

Siispä on hyvä lukea niitä lukuja siten kuin ne on annettu eikä vääntää niistä mitään muuta. Ne eivät kerro kaikkia sairastuneita, ne eivät kerro kaikkia parantuneita, ne eivät kerro kaikkia menehtyneitä. Luvut ovat niitä joina ne on annettu ja ne ovat ainoita faktoja siten kuin ovat. Kun siis niillä tekee arvioita ja käyttää niitä pitää huomioida mitä ne ovat! Mediakin näyttää sen unohtavan aika usein.

Miksi media niin kärkkäästi kertoo kokonaisluvut Kiinasta jättäen usein kertomatta tarkemmin.
Saatetaan toki joskus sanoa että Hubeissä tai Wuhanissa on jotkut luvut, vaan kun se ihmisen mielikuva asioiden todellisesta laidasta ei aina oikein siitä kummene. Hyvin harvoin, jos koskaan, olen nähnyt erikseen mainittuna koko Kiina ja esimerkiksi koko Kiina ilman Hubei aluetta ja sitten Hubei alue ja ehkä jopa vielä siitäkin Wuhan eroteltuna. Vasta sitten kun kerrotaan jotain olosuhde eroista ja että ne on myös fyysisesti erillaan alkaa muodostua hiukan realistisempi kuva. Jos sellaisen esiin tuomiseen liiketaloudellisella medialla on mitään tarvetta - sillähän ei ansaitse. (en lue YLE samalla tavalla mediaksi rahan suhteen, sitä ehkä värittää hiukan toisenlaiset seikat.

Lähiaikoina saattaa esiintyä merkittäviäkin muutoksia tautitilanteessa koska Kiinassa on järjestelty ja järjestellään jollain tavalla hallittua töihin paluuta siten kuin se on kullakin alueella mahdollista ja huomioiden tietenkin siirtyvien ihmisten COVID riskitaustat yms. Kuitenkaan siltä tuskin voi välttyä että se näkyy paikoin nousevina lukuina koska ei ole mitään keinoja varmistaa kaikkia mahdollisen vielä piilevän infektion osalta.


Ensin vertailun vuoksi alla vanha tilanne Kiinassa 31.1.2020 lopussa.  Lukujen lähde Baidu: COVID-19 Big-Data

COVID-19 Kiina. 31.1.2020 päättyessä
(1.2. aamulla julkaistut)
Kumulat.Sair.(diagn.) Parantuneet. Kumul. Menehtyneet. Kumul. Menehtyneet% Kum.Sair. Vallitsevat Sairaat.
Koko Kiina 14411 328 304 2,09 13779
Koko Kiina ilman Hubei aluetta (1) 5337 180 10 0,19 5147
Hubei koko alue 9074 215 294 3,24 8565
Hubei alue ilman Wuhan kaupunkia 4965 92 70 1,41 4803
Wuhan kaupunki 4109 123 224 5,45 3762
           
(1) Luvut suhteutettuna Suomeen 21 0,74 0,04 0,19 21

Taulukko 2.

Tämän jälkeen tilanne on olennaisesti muuttunut ja välissä muun muassa kuolleisuus diagnosoituihin sairaisiin nähden on jonkun verran elänyt, välillä alaspäin ja välillä ylöspän.
Sensijaan kuolleisuus % diagnosoituihin sairaisiin on edennyt huomattavan tasaisesti hissukseen kohoten kun tarkastellaan Kiinaa josta varsinainen katastrofaalinen alue Hubei on erotettu. On huomattava että tässä 1369 miljoonan populaatiossa terveydenhuollon ja sairaanhoidon resursseissa ei ole ollut minkäänlaisia merkityksellisiä puutteita.

Toisin on ollut Hubein maakunnan sisällä jossa erityisesti Wuhanin tilanne on ollut erittäin vaikea ja resurssit ovat olleet erittäin pahasti riittämättömät. Siksi on erittäin tärkeää analysoida nimenomaan Hubein alue erotettuna. Sekä Hubein aluetta erkseen.

Hubein alueella ei ole myöskään kyetty COVID testaamaan läheskään kaikkia. Myöhemmin on saatu aikaan riittävän luotettava diagnosointiprotokolla siten että voidaan tehdä kliininen COVID diagnoosi jolloin potilaita saatiin nopeammin lajiteltua oikeisiin hoitopaikkoihin koska eihän kaikkia voi sekaisin sijoittaa kun on kuitenkin pyrittävä eristämään sairaat ja epäillyt sairaat. Tällaisella kriisialueella sekään ei ole aivan simppeli "logistiikka". Potilaat on jaettava vaikeusasteenkin mukaan. Ja potilaan tilan muuttuessa kyettävä nopeasti uudelleensijoittamaan joko ulos varsinaisesta sairalasta alemman tason hoitopaikkaan tai varsinaiseen sairaalaan kevyemmän tason hoitopaikoista joita alueelle on rakennettu monista julkisista tiloista. Lisäksi, kuten tunnettua, aluelle rakennettiin tilapäinen, mutta erittäin vaativaan hoitoon kykenevä, COVID sairaala kahdeksassa päivässä ja siinä on reilut 1000 vuodepaikkaa. Sairaalan henkilöstö tuli kokonaan Kiinan armeijalta. 
Sen lisäksi on rakennettu erilaisia muita tilapäisiä eri tasoisia sairaanhoitopaikkoja. Lisäksi on lähes ns majoitustasoisia paikkoja joissa kuitenkin 24/7 sairaanhoito lieville tapauksille koska jokainenhan on pidettävä täysin eristyksissä muusta väestöstä ja siten että potiaan tilan mukaan voidaan tarvittaessa uudelleen sijoittaa. Yhteensä on perustettu käsittääkseni reilusti yli 30000 sairaspaikkaa normaaleiden olemassaoleiden lisäksi.
Tällä hetkellä edelleen on jokin asteista resurssipulaa. Pitää nyt huomata että suuri joukko vakavasti sairaita sai riittävän tehokasta hoitoa liian myöhään ja monen potilaan tilanne komplisoitui ja pitkittyi ja joka väistämättä näkyy korkeina kuolleisuus lukuina erityisesti Wuhanissa.

Voisi jotenkin luonnehtia asiaa niin että kehittyneisiin yhteiskuntiin joissa on hyvät resurssit sairaanhoidossa sopii aika hyvin koko Kiina ilman Hubei aluetta ja sitten Hubei alue ilman Wuhania tilanteeseen jossa tauti iskee voimalla ja resurssit niukin naukin auttavasti riittää. Ja Wuhanin alue sitten se kaikkein pahin eli runsas väestö jossa terveydenhuollon resurssit saturoi erittäin pahasti kaikilta osiltaan ja myös väestötiheyttä on niin että tartuntoja tapahtuu paljon.

Sensijaan yksi erityinen seikka pitää muistaa.

Tauti alkoi Wuhanissa ja siinä vaiheessa kun se alkoi se tuli kuin puskista ja vei aikaa ennenkuin esimerkiksi selvisi sen vahva tarttuvuus myö itämisaikana.

Kun tauti nyt aiheuttaa epidemiaa muualla ei kenelläkään pitäisi olla mitään epäselvää miten sen leviämistä torjutaan.

Nyt on uskomatonta nähdä kuinka se näyttää epäonnistuvan Kiinan ulkopuollella.
Kiina teki äärimmäisen vahvoja toimia ja antoi samalla ulkomaille aikaikkunaa organisoida estotoimia ennenkuin on liian myöhäistä. Mihin se aika käytettiin. Lähinnä ällistelyyn.

Ällistelyn ja jahkailun sijaan olisi tullut toimia. Kiinankin on tuonut sitä esiin vahvasti mutta ilmeisesti jopa WHO korvissa on jotain vaikkua. Tämä päivä näyttää sille että Kiinan ponnisteluista ei kerätty sen oppeja ja nyt sitten lähinnä "seurataan kuinka leviää".

Lisäys 10.3.2020.
Pakko sanoa, "minähän sanoin"...  sanoin joskus myös että toivottavastin olen väärässä. Toiveeni ei toteutunut.

Tilanne Kiinassa tänään kun on 23.2.

Tasan kuukausi siitä kun Wuhan eristystoimet alkoivat.
(Luvut ovat  22.2. päätösluvut)

Koko Kiina mukana Hubei (noin 1428 milj.)
Hubei alue sisältäen Wuhanin (arvio n. 59 milj.)
Wuhan kaupunki (arvio n. 11 mij.)
Koko Kiina ilman Hubei aluetta (arvio n. 1369 milj.)
Hubei alue ilman Wuhan kaupunkia. (arvio n. 48 milj.)
Suomi (noin 5,5 milj.)
Wuhan ja Hubei alueen väkiluvuissa on epätarkkuutta. Lukuja, hiukan toisistaan poiketen, on kuitenkin esiintynyt useissa epidemiaa käsittelevissä artikkeleissa joista luvut on poimittu ja huomioitu myös ns viralliset väkiluvut. Niissä on kuitenkin ongelmana se että usein on mainittu ns pysyvä ja siirtyvä väestö. Jos Wuhan olisi kokonaan normaalissa 9milj + 5milj siirtyvä tilassa olisi väkiluku 14 milj.

Allaolevan taulukon 3 luvut perustuvat Baidu COVID-19 Big-Data lukuihin (ja jota olen myös kerännyt koska alueiden ja kaupunkien osalta on saatavilla vain viimeiset luvut.)

 

COVID-19 KiinaCOVID-19 Kiina. 22.2.2020 päättyessä
(23.2. aamulla julkaistut)
Kumulat.Sair.(diagn.) Parantuneet. Kumul. Menehtyneet. Kumul. Menehtyneet% Kum.Sair. Vallitsevat Sairaat.
Koko Kiina 77041 22907 2445 3,17 51689
Koko Kiina ilman Hubei aluetta (1) 12957 7608 99 0,76 5250
Hubei koko alue 64084 15299 2346 3,66 46439
Hubei alue ilman Wuhan kaupunkia 17883 7128 490 2,74 10265
Wuhan kaupunki 46201 8171 1856 4,017 36174
           
(1) Luvut suhteutettuna Suomeen 52 31 0,4 0,76 21

Taulukko 3

 

Väliaikainen kannanottoni 23.2.:

Nyt kun näen uutisia maailmalta ja yhdistän sen siihen mikä käsitys kaikesta datan sekä tautiin liittyvien erityisten seikkojen seurannasta Kiinassa on kertynyt minua huolestuttaa todella.
Kiinan erittäin rajuilla toimillaan muille maille tarjoama aikaikkuna alkaa umpeutua ja näyttää sille että Kiinan ulkopuolella ei sittenkään ymmärretty kuinka piti suojautua.

Ennustan että pandemialuokkaa ei voi enää välttää.
Eli nyt sitten "kuskit siirtyy matkustajiksi" seuraamaan tilannetta. Toivon syvästi olevani väärässä.
Teoriassa vieläkin olisi mahdollista pysäyttää "palo" mutta eipä löydy päättäjää/päättäjiä joka sen tekisi.


Lisäys 24.2.2020

Kiinassa uusia tapauksia on ilmoitettu seuraavasti (lisää taulukon 2. lukuihin):

Hubei alueella (59 milj väestö)
edelliseen vuorokauteen lisää 203 uutta diagnosoitua ja 149 menehtynyttä.

Muussa osassa Kiinaa (1369 milj väestö)
vain 18 uutta diagnosoitua sairasta ja lisää 1 menehtynyt kokonaissummana ollessa nyt 100.

Alueiden välillä on suorastaan infernaalinen ero väkiluvut huomioiden.

Turha hokea ettei virus kunnioita rajoja. Yksi typerimmistä päästöistä joita olen kuullut tässä yhteydessä.
Kiina on näytänyt että se kunnioittaa rajoja ja näyttänyt myös miten se etehdään. Toki sen voi tehdä paremminkin. Aina kaiken voi jälkikäteen tehdä peremmin. Tietenkään se ei kunnioita rajoja jos ihminen ei niitä sille aseta. Se on tahtokysmys, päätöskysymys. Nyt kuitenkin näyttää olevan ihmisestä ihmiseen leviävä virus. Toiseen ihmiseen sen sirtää toinen ihminen eikä mikään maaginen virusvoima johon ihminen ei voi vaikuttaa.

Kiinan sisällä taudin leviäminen on kyetty estämään hämmästyttävän hyvin maan moninaisuus ja lähtötilanne ja sen erityispiirteet huomioiden.

Erityispiirteitä ovat:
- Uusi virus jonka tarttuvuus ym ominaisuuksia ei tunneta.
- Alueella on alkanut vahva kausi Influenssa epidemia joka on tänä vuonna vahva.
- Virus aiheuttaa hengitystie yms oireita hiukan influenssan kaltaisia, vain joillain (n 5%) kriittisen vakavia.
- Epidemia alkaa ja leviää nopeasti tiheästi asutussa megaluokan kaupungissa Wuhanissa
- Satojen miljoonien matkustaminen Kiinalaisen Uudenvuoden johdosta juuri pahimmillaan kun virus alkaa levitä eksponentiaalisesti.
- Wuhan on erittäin tärkeä liikenteen keskus "paljon kulkee Wuhanin kautta".
-Tässä vaiheessa kukaan ei tiedä että pinnan alla muhii "zunami", joka pian tulee rantautumaan, koska itämisaika on 2-14+ päivää ja kaiken lisäksi itämisaikana oireettomat ovat tartuttaneet mutta joka ei ole tiedossa kuin eritäin heikoina signaaleina ja lievät tapaukset sekoittuu myös kausi influenssaan mutta tartuttavat uutta tuntematonta virusta. 
- Kuolleisuus alkuaikoina jopa 15% diagnosoiduista ja se säikäyttää ammattilaset ja koko järjestelmän ja kukaan ei ole varma mistä se tuli ja mikä se on.
Pirullinen keitos kun nuo laitetaan kaikki yhteen.


Uutiset maailmalta kertoo
taudin alkaneen jossain määrin uhkaavasti levitä ainakin muutamissa paikoissa Kiinan ulkopuolella ja kun tunnetaan viruksen ja tartuntojen luonne, se huolestuttaa. Siellä voi suht rauhallisen pinnan alla muhia yllätys. Suuresti ihmettelen esimerkiksi Iranin pieniä sairaiden lukuja ja siihen nähden suurta menehtyneiden lukua. Italian tilanne on huolestuttava, samoin E-Korean tilanne. Ottaen itämisajan sekä tarttuvuuden huomioon pinnan alla voi muhia yllätys. Se yllätys pitäisi paketoida ennen kuin se yllättää eli on myöhäistä.
Vaan eipä kovin hyvältä näytä toimet. Suuria puheita mutta uskomattoman leväperäistä tumpulointia esimerkiksi Italiassa.
(Japanissa risteilylaivan virushautomo oli erillinen tapaus jonka hoito sai aikaan syvän epäuskon, eikö edes Japanin kaltainen kehittynyt maa pysty kuin täydelliseen sekoiluun)

Paniikkiin ei ole syytä mutta kuten Kiinan luvut kiistatta ja väistämättä osoittaa, taudin leviämisen rajaaminen on täysin mahdollista - kunhan se tehdään. Tosin aika alkaa olla kulunut umpeen - lähinnä ällistellessä ja kampaviinerikokouksissa. Kun yhteisötartuntojen vaihe alkaa keinot vähenee. Osin se on jo alkanut, esimerkiksi Italian kuluttaen voimavarojaan lähes hysteeriseen potilas 0 etsimiseen samaan aikaan kun tauti pinnan alla etenee kuin zunami syvän valtameren rauhallisen pinnan kätköissä.
Eihän se niin mennyt. Mikä ihmeen potilas 0. Ilmaisesti kuuluisaa satukirjaa luettu aikalailla.Tauti tuli rinnakkaismuodossa lyhyessä ajassa eli se alkoi useilla tartuntaketjuilla rinnakkain.

Joku voi sanoa että eihän Kiina onnistunut... johon jo totesin edellä, lähtötilanne oli täysin toinen. Kuka olisi kyennyt parempaan. Eli jonkin verran ehti vuotaa ulos Wuhanista Kiinan muille alueille ja hiukan ulos Kiinasta. Sanon suoran - ei kukaan merkittävän kokoinen valtio.
Nyt Kiinan ulkopuoliset maat ovat olleet jo aikaa tilanteessa jossa tiedetään jokseenkin kaikki tarpeellinen jo valmiiksi tautiketjujen pysäyttämiseksi. Mikä on nyt niin vaikeaa?
Olen entistäkin varmempi että pandemiatilnne on tosiasia hyvin pian, oikeastaan jo nyt olisi aika antaa pandemiauhan ns viimeinen hälytys. Tosin ihan sama mitä nimeä käytetään.
27.2.
Epidemia jatkuu.


Kuolleisuudesta.

Alla pari kuvaa jotka kuvaavat kuolleisuutta HUbein alueella ja muun Kiinan alueella.


Kuva 6


Kuva 7

Huomaa että tilanne on muuttuva ja esimerkiksi menehtyneiden osuus diagnosoiduista sairastuneista muuttuu jatkuvasti kun tilanne etenee. Hubei kuolleisuudessa Wuhanin osuus on todella merkitsevä. Kuten aiempi taulukko 3 kertoo Hubei ilman Wuhania näyttää nyt 2,74% (Muuttuvassa tilanteessa)
Mikäli mukana olisi lievät tapaukset luonnollisesti kuolleisuuskin olisi alempi.

Pitää muistaa että tilanne Kiinassa ei ole se mikä tavanomaisesti vallitsee esim influenssa kausina jolloin potilaat itse hakeutuvat lääkäriin - sairaalaan omien oireidensa mukaan vapaasti. Kiinassa epidemian hallintajärjestelmä etsii hyvin aktiivisesti sairaita sekä myös potentiaalisesti tartunnan saaneita.

Alkuaika Wuhanissa oli toisin, sairaat hakeutuivat itse hoitoon kun tunsivat siihen tarvetta ja hyvä muistaa että Kiinassa ei ole ns ilmaista terveydenhuoltoa muilla kuin erityisryhmillä ja toki erilaisia alennusluokkia riippuen siitä kuinka on itse tai työnatja huolehtinyt julkisesta sairausvakuutuksesta joka tosin sekään ei anna samaa kustannussuojaa kuin esim suomalainen järjestelmä.
Kun epidemia julistettiin, hyvin pian tehtiin myös selväksi että COVID sairastuneet saavat kaiken hoidon ja ylläpidon hoidon aikana ilmaiseksi.
Tämä siksi että kaikin tavoin on pyritty saamaan kaikki COVID sairaat hoidon piiriin ja eristykseen.

Tietenkin tässä oli alkuaikana varsinkin resurssipulaa eikä tietokaan kaikkia mummoja ja pappoja ymv tavoita heti. Monille on ollut vaikea ymmärtää mistä on kyse. Eli alkuun tilanne on Wuhanissa ollut erittäin sekava ja osin paniikinomainenkin jota paniikkia jotkut idiootit pyrkivät sosiaalisissa medioissa pahentamaan, osa mahdollisesti jopa muualta vaikutteita saaneena ja tajuamatta kuinka vahingollista sellainen on.


Tällä hetkellä tilanne elää jonkin verran myös siksi että joissain vankeinhoitolaitoksissa on nyt paljastunut sisäisiä epidemiaklustereita ja jokseenkin varmasti joidenkin laiminlyöntien seurauksena. Osa näistä kohteista on nyt välittömästi otettu armeijan lääkintaviranomaisten hallintaan jolla turvataan lääketieteelliset resurssit sekä hallitsemaan määräysten mukainen käsittely. Ei siviilipuolta ole näihin mitoitettu. Kovin isoa heilautusta ne kuitenkaan eivät isossa kuvassa merkitse Kiinan kokoisen yhteiskunnan luvuissa. Ilmeisesti joitain satoja sairastuneita ja muutamia kuolemia.

Kuolleisuudesta 26.2. päätöstilanne mukaanlukien.Kuva 8

Kuten ylläolevasta kuvasta nähdään nousee parantuneiden määrä jyrkästi ja kuolleiden määrä nyt jokseenkin loivasti
Missään nimessä tällaisessa tilanteessa ei ole oikein, eikä kukaan asiaa tunteva niin teekään, laskea kuolleisuus % suoran menehtyneiden ja parantuneiden suhteesta. On iso pooli sairaita jotka saavat koko ajan oireenmukaista hoitoa. Heistä valtaosa paranee. Kuten nähdään kuvaajan kulkee jokseenkin eri suuntiin. Laskepa kuolleisuus tuolla palikkatavalla esim 1.2. tilanteessa, jolloin saadaan liki 50%. Nytkin saadaan luokkaa 8%. Mutta lopputulema tullee päätymään kuolleisuuteen jossa muu Kiina jäänee alle 1% ja Hubei alueella suuruusluokkaan 3% mutta Wuhanissa on hyvä jos päästään alle 4%, päästäänkö edes alle 5% mutta huom, siellä oli paljon diagnosoimattomia pahimpana aikana kun väkeä saitrastui kiihtyvällä vauhdilla suuria määriä eikä edes testeja saanut tarpeeksi. Siksi siellä vakavien osuus on korostunut ja se näyttäytyy todellisuutta suurempana kuolleisuutena eli on osittain tilastointivääristymä. Muu Kiina ja Hubei alue luvut ei ole suoraan vertailukelpoisia!28.2.2020 lisäystä:Viime hetkinä on usein kuultu useammastakin suusta että virus ei tunne rajoja. Toki vaikka ymmärtääkin mitä se toisaalta tarkoittaa se samalla hämmästyttää. Eikö sanavalintoja olisi voinut tehdä hiukan toisin. Nyt saa helposti vellovasta keskustelusta kuvaa että viruksen leviämistä ei voisi estää ihmisen muodostamilla rajoilla. Ehkä sitä kuvaa halutaankin luoda koska ei kyetä tekemään sellaisia päätöksiä ja käynnistää toimia jotka sen pysäyttäisi, ja sitten iskostetaan ihmisten miellin ajatusta että virus ei tunne rajoja ja että on ihan luonnollista että se leviää.

Virus nimenomaan pysähtyy sille rajalle mihin ihminen sen rajan asettaa silloin kun kyse on lyhyeltä etäisyydeltä ihmisestä toiseen leviäminen.

Muun muassa Kiina on todistanut tai todistamassa sitä käytännössä. Tosin suurta varmuutta ei ole koska emme tunne viruksen ominaisuuksia, sen käytöstä, vielä kuin erittäin lyhyen hetken ajalta. Sehän voi tehdä uudenkin iskun. Mutta, jos nyt vaan pysytään siinä miltä nyt näyttää koska ennustaminen, varsinkin tulevaisuuden, on hiukan vaikeaa.

1.3.2020 epidemia pahenee Kiinan ulkopuolella ja Suomi "puuhastelee".Hämmästelen kovasti kun luen suomalaista medioista seuraavaa.
HUS on ilmoittanut kahdesta uudesta COVID-19 tapauksesta.
Siinä ei mitään erikoista, ei siinäkään että ilmeisesti ovat kohtalaisen lieväoireisia.

Koska tiedän kokolailla monia asioita siitä kuinka täällä Kiinassa asioita hoidetaan ja tiedän myös tuloksista kohtalasesti, minua hämmästyttää seuraava josta muun muassa HS ja IS kertoo: "HUS kertoo, että tartunnan saaneet ovat .... . Heitä on ohjeistettu pysymään eristyksissä kotona, ja he voivat hyvin."

Täällä Kiinassa nyt asuvana minua kauhistuttaisi jos täällä olisi jokin HUS joka asioita hoitaa.
 
Täällä on tehty paljon ja täällä virus on saatu hyvin pitkälle hallintaan. Virus kunnioittaa rajoja mutta vain kun ihminen toteuttaa ne rajat. Täällä ymmärretään että ihmisen erittäin vahva interventio epidemian kulkuun on välttämätön ja se toimii, mikä on myös todistettu.
Täällä ei tulisi kuuloonkaan että positiivisen testituloksen saanut lähettettäisiin kotiin kehoituksella pysyä kotona.

Täällä koko yhden asuinkorttelin (jotka on Kiinassa usein aidattuja) alue asetettaisiin erityistoimenpiteisiin eli asukkaat ns kotiarestiin jossa elintarvikkeet yms voisi sitten tilata korttelin hoidolta. Sairastuneet sijoitettaisiin eristykseen tarkoitettuun sairaalaan/hoitolaitokseen ja eristyksen hototason määräisi kunto.
Sairastuneiden koko kontaktipiiri kartoittetaisiin ja tilanteesta riippuan otettaisiin kiinni ja määriteltäisiin tarvittavat toimet. Todettujen kulkureitit yms selvitettäisiin big datan avulla ja mahdoliset riskikontaktit jäljittetäisiin. Täällähän tiedetään kuka on milläkin bussilla tai taksilla kulkenut. Sairastuneet merkattaisiin myös kartalle jota ihmisten kännykät lukee jos on sentanut terveyspasi sovelluksen. Täällähän on sovelluksia joissa on nyt ns "terveyspassi" jolla kirjaudutaan esimerkiksi asuinalueen sisään ja ulos, samoin kuin esim bussiin tai markettiin. Jos järjestelmä havaitsisi riskikontaktin voisi vihreän tilalle tulla oranssi tai punainen ja matka alkaisi  pysähtyä siihen. Toki jos ei ole kännykkää sen voi tehdä myös paperilla muttakun jokseenkin kaikilla on.

Täällä tehdään kaikki mahdollinen tartuntaketjujen mahdollisimman tehokkaaseen katkaisuun. Myös julkiset bussit ja taksit yms desinfioidaan jatkuvasti. Kun bussi pääsee päätepysäkille desinfiointi ja sitten vasta uusi kierros. Tämä tapahtuu esim tässä kaupungissa jossa on ollut kaikkiaan reilut 50 tartuntatapausta koko aikana ja nyt tällä hetkellä hoidossa olevia tapauksia on enää 5. Uusia tapauksia ei ole moneen päivään ilmennyt. Miksi, no koska ihminen on puuttunut vahvalla kädellä viruksen keviämiseen. Kaupungin sisääntuloväyliä edelleen kontrolloidaan tiukasti ja muualta tulevien pitää hiukan selvitellä mistä ja mihin kulkevat ja onko riskiä.

Siis Suomessa joka itse uskoo olevansa korkealla tasolla epidemioiden hallinnassa - käyttäytyy kuin pahainen alikehittynyt maa. No, hyvällä tuurilla... jne.

Siispä, onneksi nämä asiantuntijat ja hoidosta vastaavat eivät puuhastele täällä. Se olisi yksiselitteisesti ja varmuudella katastrofi.

Katsokaa kuinka Kiinan eri alueet ovat puhdistuneet ja taudin leviäminen pystytty käytännössä jokseenkin kokonana rajaamaan pieneen osaan Kiinaa, Hubein alueelle ja siellä lähinä Wuhaniin. HUbein alueen ulkopuolella ei juurikaan enää tapahdu paikallisia uusia infektioita. Koko 1369 miljoonan osassa 29.2. vuorokauden aikana 9kpl ja kun huomioidaan väkimäärä ja lähtötilanne on päivän selvää että Suomalaisella yhteiskunnan ja sairaanhoidon tyylillä hoidettuna epidemia olisi edelleen Kiinassa koko aluella laajeneva valtava katastrofi ja se olisi levinnyt vahvana kaikkialle maailmassa. Nyt 9kpl vrk kun se tässä osassa Kiinaa oli villeimmillään löhes 1000 diagnosoitua päivässä.

Tänne voi tulla turvaan, kunhan ei mene Hubein alueelle, täällä on turvallisempaa nyt kuin esim Euroopassa.

Nyt valtaosassa Kiinaa on osin palauduttu ja palautumassa normaalin arkeen ja useimmat yritykset pyörivät mutta tautikontrolli on kova. Sen pitää olla.
Hubein aluekin toipuu mutta siellä on edelleen tartuntaketjuja joita katkotaan. Tähän biologiseen  puolustussotaan osallistuu Wuhanissa myös suuri määrä Kiinan armeijan joukkoja sekä muualta Kiinaa sinne saapuneita vapaaehtoisia lääkäreitä ja hoitajia. Kiinassa ei asiaan suhtauduta kuin hiukan ärhäkkäämpään influenssaan. Moni ei edelleenkään tunnu tajuavan miksi, mukaanlukien suuri joukko lääkäreitä.

No tästä tilanteestahan ei sensaatiomedia juurikaan halua oikeasti puhua, kahdestakin syystä. Jätän ne "pieteetti syistä" sanomatta.Tilanne Kiinassa 4.3.2020

Tilanne on kehittynyt hyvään suuntaan. Erityisen merkittävää on ollut kehitys siinä valtaosassa Kiinaa josta on eristetty Hubei alue jätetty pois. Siellä tilanne kehittyy edelleen hiukan hitaammin.

Saman aikaan kun maan tilanne kohenee vauhdilla uhkaa myös uusi vaara joka tosin ei ole millään tavalla yllättävä.

Ensin kuitenkin kuva tilanteesta allaolevassa kuvassa.


Kuva 9

Kuvassa nähdään että valtaosa sairastuneista on parantunut ja valtaosa jäljellä olevista sairastuneista jatkaa paranemistaan. Uusia sairastumisia ilmenee tässä osassa Kiinaa hyvin vähän. Samoin menehtyneiden määrä on noussut viimepäivinä hyvin hitaasti, useina päivinä ei lainkaan ja joinain päivinä yksi. Kumulatiivinen menehtyneiden uku on nyt 113. Sairaana on edelleen 1637 ja parantuneita on 11358. Kumulatiivinen koko sairastuneiden määrä tällä alueella on nyt 13090 minun exelissä. En tiedä mistä 18 henkilön epäolennainen ristiriita tilastoissa. Ennen 1.2. oli melko haasteellista saada paikkakuntaeroteltua dataa.

Nyt kuitenkin alkaa näkyä muutakin kuin alunalkaen Hubei alueelta Kiinan sisällä levinnyttä tartuntaketjua.
Viimeisten 10 vrk uudet tapaukset tässä mainitussa Kiinan osassa: 18,18,10,31,11,7,9,10,14,5
Se ei näy tilastoissa suoraan, niissä näkyy vain luvut ilman tietoa tartuntaketjusta tai mistä se tuli.
Muista selvityksistä ilmenee että joukossa on nyt Kiinan ulkopuolelta saatuja tartuntoja jotka on johtanut sairastumisiin.
Viime päivinä esim useat satunnaiset tapaukset Hubein ukopuolella ovat lähes kaikki tulleet ulkomailta. Esim Peking ja Ningxia tulleet Iranista, Zhejiang Italiasta ja Shenzhen Iso-Britanniasta.
 
Tästä tulee seuraamaan se että Kiinan on väistämättä alettava puolustus myös Kiinan ulkopuolelta tuleva virus uhkaa vastaan samaan aikaan kun voimakasta taistelua käydään Kiinan sisäisten tartuntaketjujen pysäyttämiseen. Tämä ei suinkaan ole vain minun näkemys vaikka sanoinkin sitä jo ajat sitten. Nyt samaa sanovat muutkin, julkisesti, ja joilla ei ole ristiriitaa Kiinan viranomaisten kanssa.

Wuhanin tilannehan on hankala koska siellä on ilmeisesti vallalla ns yhteiso epidemia jossa enää ei kyetä eikä ole pitkään kyetty kiinni tartuntaketjuihin ja se tekee asiasta siellä vaikean ja hidastaa selvästi epidemian vaimenemista.


Tilanne Kiinassa 7.3. ja kommenttia tilanteeseen muualla.

Kiinassa tilanne jatkuu edelleen parempaan päin. Kuten taulukossa 1 näkyy tilanne on rauhoitrtumassa vaikka uutena asiana alkaakin nyt ilmetä Kiinan ulkopuolelta tulevia tartuntatapauksia. Se osuus on merkittävä kun tarkastellaan Kiinan Hubeista erotettua väestöltään 1369 miljoonan ihmisen osuutta.

Uusia tautitapauksia Kiinassa, josta on erotettu edelleen tänäänkin eristetty Hubei alue, todettiin 6.3. vuorokauden loppuun mennessä 30. Näistä 23 tapausta tuli suoraan ulkomailta, muun muassa Iranista ja Italiasta ym. KIinan sisäisiä tartuntoja näistä siis 7. Useina päivinä koko määrä on pysynyt 30 tai sen alapuolella. Pelkona on että taoaukset saattavat lisääntyä koska Euroopassa on osittain hallitsematon tilanne, E-Koreassa on paljon sairastuneita, samoín Iranissa ja Japanissa.

Kaiken lisäksi noiden luvut ovat varsin kyseenalaisia. E-Korea ehkä lukujen osalta kohtalaisen luotettava.
Tilanne Italiassa on lähes katastrofaalinen. Ilmeisesti siellä niinsanotusti homma lähti sählääjien ja säätäjien käsistä.

Ajatellaanpa juuri Italian lukuja. (WHO Situation report 46. 10AM CET 06 March 2020)
Italia 3858 diagnosoitua. Edelliseen nähden 769 uutta. Kuolleita yht 148 jossa edelliseen nähden 41 uutta.
Keitä italissa on sairastunut. Onko Italiassa sairaanhoidossa ongelmia. Diagnosoiduista kuolleita 3,8% joka on paljon.
Kiinassa (Koko muu Kiina ilman Hubei aluetta, väestö 1369 milj) olosuhteissa joissa sairaanhoito normaalissa tilassa ja kapasitteetti testata kaikki esiin tulevat epäillyt on kuolleisuus <0,9% ja lähes kaikki parantuneet ja uusia tulee enää hyvin hitaasti. Epidemian kiihkeässä nousuvaiheessa (kuten nyt Italiassa tapahtuu) kuolleisuus oli alempi, jota osaltaan voi selittää sekin että ehkäpä vakavasti sairas on kamppaillut aika kauan ja edelleen taudin pahentuessä intensiivisessä tehostetussa hoidossa yritetty pitkään. On sanottu että vakavissa tapauksissa toipuminen voi viedä 3 - 6 viikkoa.
3.2. uusien tapausten ilmaantuivuusnopeus oli sanotussa osassa Kiinaa huipussaan lähen 900 vuorokaudessa. Tuolloin oli kuolleisuus vallinneista luvuista laskettuna 0,16%.
Mikä on siis Italian todellinen tilanne. Voisi hihasta ravistaa suuruusluokan joka on 20000.

Italian luku (mikäli ajatellaan että luvut ovat oikein) vastaisi väkimäärään suhteutettuna samaa kuin Kiinasa olisi 90000 sairastunutta joka on enemmän kuin nyt Kiinassa on koko epidemian ajalta kumulatiivinen summa eli 81000.


Eikä Italia ole ainoa. Saksan luvut on kuitenkin aivan toisen näköiset eli melko asialliset.

Euroopan tilanne nääytää pahalta eli se on lähtenyt käsistä - valitettavasti. Koskahan se myönnetään ettei ollut osaamista eikä kykyä. Monestakin syystä näyttää siis paljon pahemmalta kuin Kiinan tilanne. Se johtuu lähes täydellisestä kyvyttömyydestä laittaa tälle virukselle rajat kuten Kiina on tehnyt, samoin tartuntaketjujen jäjittäminen on osassa maista kohtalaista mutta osassa maista kyky jäljitämiseen on heikko. Samoin kyvyt eristää tartunnan saaneita ja sairastuneita on erittäin alkeellista. Hoitohenkilökunnan suojaus on monin paikoin täysin ala-arvoista. Ihan kuin Italiassa ei oltaisi lainkaan 2000 luvulla. Suomikin vaikuttaa melkoisen avuttomalle.


Entäpä Euroopan ulkopuolella.
Ihan ensin pakko mainita Iran jossa aivan ilmeinen alidiagnosoiti ja mahdollisesti myös näinollen kolleita joita ei ole tilastoitu COVID kuolemiksi. On hyvin outoa että esim Kiinaan ulkomailta tulevissa sairastapauksissa Iran on varsin korkealla. Jos olisi vain 3513 sairastunutta.
3513 diagnosoitua ja 107 kuollutta. Reilut 3%.

USA, varsin hämmästyttävät luvut. 148 diagnosoitua ja 10 kuollutta. 6,8%
Jos tuo on totta niin minä olen aito Joulupukki. En edelleenkään tiedä joutuuko amerikkalainen itse maksamaan virustestauksen jos tulisi esimerkiksi sopivat oireet ja edes jokin tausta joka sopisi tartunnan saantiin. Tosin onhan se vaikeaa jos maassa jo olisi runsaamminkin tautitapauksia ns pinnan alla. USA tilanne on jotenkin aivan uskomaton.

E-Korea, 6284 diagnosoitua ja 42 kuollutta. 0,67% eli varsin uskottavat luvut jos vain näistä arvelee tietäen kuinka Kiinassa asiat on menneet. Tiedetään myös että E-Koreassa on tehty aika huolellista työtä jossa ovat myös kiinalaiset olleet jossain määrin mukana.

Japani. 
Ensinnäkin törkeä möhlinta ristelyaluksen tapauksessa saa aikaan sen etten oikein usko maan vakuutuksiin osaamisesta. Lieneekö hierarkiakulttuurissa jokin ns valuvika. No, se siitä...
346 diagnosoitua ja 6 kuollutta, 1,7% joka ei ole pieni luku.

Euroopan tilanteesta tekisi mieli sanoa montakin asiaa mutta jätän sen toistaiseksi tähän: Näin virusta ei pysäytetä ja tukahduteta.
Euroopalla on ollut aikaa kaksi kuukautta varustautua, luoda organissaatiot, luoda toimivat suunnitelmat jokaiseen mahdolliseen asiaan ja sitten pitää niistä tiukasti kiinni vaikka se monista maallikkopoliitikoista tuntuisikin täysin hullulta.
Kiina on näytänyt miten se tehdään. Liian ylpeitä oppimaan Kiinalta?

Vaikka hallintojärjestelmät on erilaisia niin kysehän asioista joista voi tehdä päätöksiä. Entä jos uhka olisi jokin muu kuin näkymätän virus.
Joku sanoo että Kiina on totalitäärinen valtio jossa ihmiset voidaan käskyllä pakottaa ja velvoittaa. Niin, kuten huomataan se on toiminut ja toiminut suorastaan hyvin.
Missä tahansa valtiossa, demokratiassakin, voidaan itseasiassa tehdä lähes kaikki samat asiat kunhan niin päätetään. Yksi keino on asettaa maa poikkeustilaan tai muuhun sellaiseen jossa viranomaisilla on oikeus määrätä ja rajoittaa yksilövapauksia yhteiskunnan edun vuoksi. Se on kova paikka poliitikoille joiden valta on kiinni kansan suosiosta.
Toki voihan se olla niinkin että on ajateltu pienemmäksi pahaksi kun annetaan kansan sairastua jolloin ei tarvi muuta kuin odottaa ja siivota. Suomessa näyttää ainakin mediaa seuraamalla ja siellä esiintyviä eri tahojen ja asiantuntijoiden lausumia ajatellen hiukan sille että "ei tälle mitään voida mutta hiukan kuitenkin puuhastellaan" jos joku sattuu sairastumaan. Eli kuski siirtyi matkustajaksi. Asiaa lisäksi pahentaa kaikkien asioiden salailu. Kiinassa sekin tehdään päin vastoin tässä tilanteessa, toki eihän kaikkea täälläkään kerrota. Ei edes tarkkaa lukua paljonko on armeijan lääkäreitä ja hoitajia Wuhanissa ja kuinka iso osuus se on koko Kiinan armeijan nöistä resursseista. Ei myöskään kerrota miten priorisoidaan jos tilanne lähtee lapasesta ja kaikkia vakavasti sairastuneita ei kyettäisi hoitamaan. Ehkä kuten Britanniassa jossa asia kerrottiin aivan julkisesti eikä kukaan pudonnut tuoliltaan. Suomessa on vaikeaa kertoa edes tehostetun eristys hoidon kapasiteettia tai hengityskoneiden kapasiteettia. Miksi kaikki on niin salaista. Kiinassa kerrottiin sairakoiden kapasiteetit, lääkärimäärät, tehohoitopaikat, hätäsairaaloiden ja ns karanteenisänkyjen määrät jne. kaikki, jopa happilogisiikan ongelmat. Mitä Suomen päättäjät pelkäävät, se suorastaan ihmetyttää. Varsinainen salayhteiskunta.

Hiukan alkaa tuntua sille että tässä voi käydä niin että Euroopassa tilanne menee melko pahaksi, samoin luutavasti USA:ssa sekä osin muuallakin. 
Sen sijaan Kiina nousee kuopasta ja porskuttaa liki tautivapaana alueena.
Tilanne kääntynee päälaelleen (tai siis se kääntyi jo joku aika sitten) ja tilanne väkimääriin suhteutettuna voi olla muualla jopa paljon pahempi kuin Kiinasa pahimmillaan oli. Itseasassa Italian tilannehan on jo tavallaan pahempi. Sillä voi olla talouselämässä ja monessa muussa asiassa suuria vaikutuksia. Todella suuria. Toivotaan että Kiina säilyttää nyt malttinsa eikä pura - paineidenkaan alla - liian nopeasti viruksen vastaisia sotatoimia.

Tilanne Kiinassa 10.3. sekä kommenttia tilanteeseen muualla.

 

45 päivää Wuhanin eristystoimien jälkeen.
(Luvut ovat  9.3. päätösluvut) Kaikki luvut koskevat diagnosoituja.

Kiina  (noin 1428 milj.)

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  80924       0,00567% väestöstä
Tällä hetkellä sairaana edelleen    17802
Kumulatiivinen parantuneet          59982
Kumulatiivinen menehtyneet           3140
Menehtyneiden osuus kum.sair.           3,88%


Hubei alue ilman Wuhania (arvio n. 48 milj.)  12 päivää, kukin alle 6 uutta ja viimeiset 5 päivää 0 uutta.

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  17795       0,0369% väestöstä
Tällä hetkellä sairaana edelleen     1419
Kumulatiivinen parantuneet          15756
Kumulatiivinen menehtyneet            620
Menehtyneiden osuus kum.sair.           3,48%


Wuhan kaupunki (arvio n. 11 mij.)

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  49965       0,4542% väestöstä
Tällä hetkellä sairaana edelleen    15732
Kumulatiivinen parantuneet          31829
Kumulatiivinen menehtyneet           2404
Menehtyneiden osuus kum.sair.           4,81%

 
Kiina ilman Hubei aluetta (arvio n. 1369 milj.)
17 päivää kukin 3 - 31 uutta, sisältäen joitain ulkoa tulevia

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  13164       0,000962% väestöstä.
Tällä hetkellä sairaana edelleen      651
Kumulatiivinen parantuneet          12397
Kumulatiivinen menehtyneet            116
Menehtyneiden osuus kum.sair.           0,88%

Kun suhteuttaa nuo lukemat väkilukuihin on selvää että eristys ja muut rajoitukset ovat toimineen lyhyen alun jälkeen uskomattoiman tehokkaasti. Siinä olisi mallia monille valtioille ja alueille. Kiina antoi mallin ja todisti sen toimivuuden. Sen matkiminen tiukastu kaikkialla riittävällä tarkkuudella olisi voinut johtaa jopa siihen että virus poistetaan kulkevasta valikoimasta ihmisen osalta ainakin toistaiseksi. Koska useimmat ovat täysin kyvyttömiä matkimaan Kiinaa on lähes selvää että virus tulee kertämään Tellusta vielä pitkään.

Nyt on auttamattomasti pelattu ja nukuttu se aikaikkuna jonka Kiina järjesti jotta eri puolilla voidaan valmistautua. Mitä tehtiin. Istuttiin kampaviinerikokouksia ja julistettiin vanhoja mantroja kuin opetettu papukaija. Kuinka nämä kykenivät sukemaan kaikki istinsa siltä infomaatiotulvalta jota muun muassa Kiinalaiset ja monet muutkin asiantuntijat ovat tuottaneen tästä.
Kaikki mikä on vastoin omia käsityksiä ja uskomuksia kuitataan sillä että ei ole vakuuttavaa tieteellistä näyttöä. Tsiisus... mitähän nää tekis jos sota alkaisi ja vihollisen käytöksestä ei ole tieteellistä riittävää näyttöä.
Voisi melkein kysyä että mitä siellä lääkäreiden ammattikoulussa opetetaan. Toistamaan opetettua kuin papukaija vai ajattelemaan.

Oli miten oli.

Kiina kuitenkin on nyt varsin turvallinen alue lukuunottamatta Wuhania.
Paljon turvallisempi kuin esimerkiksi Suomi tai muu EU alue.


Juuri tänään on varovasti alettu purkaa joitan liikkumisrajoituksia Hubein osalta mutta ei koske Wuhania. Wuhanin eristys siis jatkuu. Mikä onkin erittäin järkevää. Samoin muutenkin koko Kiinassa ollaan nyt hyvin varuillaan ja varautuneita siihen että virus alkaisi uudelleen nostaa päätään kun pikkuhiljaa rajoituksia lievennetään tai puretaan kokonaan jossain.

Erityinen vaara on nyt ulkomailta tulevat viruksen kantajat jotka saattavat levittää virusta.


Euroopan tilanne minua huolestuttaa. Riippumatta siitä että Italia on ottanut järeät keinot virus leviää kuin kulovalkea tuulessa. Kovat rajoitukset ottetiin käyttöön mutta se tapahtui aivan liian myöhään.
Missähän ovat myös ne jotka joka suunnalla kiljuivat että Kiina salaa lukuja ja kaikki kerrottu on kaunisteltua  ja paljon muuta kaikenlaista sontaa.Italian luvut jotka tänään näin olivat aika erikoisia kuten ovcat olleet koko ajan.

1790 uutta diagnoosia edellisestä päivästä, kumulatiivinen diagnosoitujen luku 9220 ja menehtyneet 463.

Ensinnäkin Italiassa epidemia on kiihtynyt hurjaa vauhtia.

Samankaltainen kuin samaa kokoluokkaa olevassa Hubeissa oli 1.2. Samankaltainen sairastuneiden määrä ja samankaltainen lisääntymisnopeus. Menehtyneitä tosin oli diagnosoiduista 3,2% kun Italian luku on 5% joka tuntuu todella suurelta. Tietenkin jos sairastuneet ovat olleet olennaisesti esim hyvin iäkkäitä ja heikkokuntoisia ja menehtyvät nopeasti tai ei enää laitettaisi väkisin teholle pelastettavaksi niin se hiukan selittäisi. Mutta on tuo silti suuri luku. Wuhanissa luku oli Italiaa jotenkin vastaavassa tilanteessa 5,4% ja siellä kertakaikkiaan loppui resurssit todella pahasti tuohon aikaan ja samaan aikaan oli käynnissä varsin vahva kausi-influenssa epidemia. Tiedetään myös että Wuhanissa oli tuolloin mahdotonta tehdä PCR virustestiä kaikille koska tuohon aikaan niitä ei ollut vielä riittävästi mistään saatavilla eikä pikatestejä edes ollut olemassa. Toki kliinistä oireenumukaista ja muihin läydöksiin perustuvaa diagnoosia tehtiin koko ajan mutta niitä ei voitu liittaa lukuihin koska niille testeille ei olleut vielä yhtenäistä protokollaa. Kliinisesti diagnosoidut liitettiin vasta liki pari viikkoa myöhemmin tilastoihin.
Vaikka sairastuneiden ikä tms jakauma olisi Italiassa jonkun verran esim Hubei alueesta poikkeava, hei vanhuksia sileläkin on, niin jokin ei nyt täsmää. Kun ottaa myös huomioon sen kuinka paljon viruksesta jo tiedetään.

Minusta on ilmiselvää että Italian luvuista puuttuu sairastuneita paljon. Kiinassa, hyvissä sairaanhoito-olosuhteissa jossa resurssit riittää, diagnosoitujen kuolleisuus on ollut vajaa 0,9%.
Kaunistellaanko lukuja, siihen en mielelläni uskoisi,  vai onko järjestelmä pettänyt paljon pahemmin kuin on kerrottu - jota ei pahasti ihmettelisi.


11.3.2020  COVID-19: PANDEMIA.  WHO määritteli epidemian vihdoinkin pandemiaksi

Kuten oli odotettavissa tilanne oli pitkään kehittymässä pandemiaksi ja nyt vihdoin pitkän jarruttelun jälkeen WHO muutti luokituksen pandemiaksi. Ilmeisesti WHO myös elätteli toiveita että valtiot kykenisivät rajoittamaan epidemiaa paremmin jotta se ei kehittyisi pandemiaksi.
En tiedä oliko WHO:lla jokin uskomus siihen että jossain kyettäisiin isossa mittakaavassa samaan kuin mihin Kiina kykeni. Usein WHO mainitsi että Kiina on tarjonnut aikaikkunan reagointiin ja näyttänyt kuinka viruksen leviämistä voidaan estää minien eri toimien yhteisvaikutuksella.Toki Kiinasta saatu oppi ja esimerkki olisikin antanut hyvät eväät onnistumiselle. Kuuroille korville meni. Olikohan siinä nimi Kiina se joka esti... Niitä ylenkatsottiin ja voivoteltiin ettei nyt sellaisia toimia kukaan voi tehdä...  No, tulos on tässä.
EU maat erityisesti osoittivat täydellisen kyvyttömyytensä tarvittaviin toimiin. No nyt kun tumpuloinnin seuraukset osuu tuulettimeen on myöhäistä. Valikoidaan vaan kenet hoidetaan ja kenet jätetään.
Esimerkiksi Italian tilanne on kuin Hubei Kiinassa tai vielä paremmin kuin Wuhan.
Isoja teatraalisia temppuja Italiassa tehdään mutta Italialla ei ole apua Italialle kuten Kiinan sisällä koko muu Kiina ja valtava armeija antoi apuaan Hubein alueelle ja siellä erityisesti Wuhaniin.

Kauhistuttavinta tässä on lisäksi se etteivät monet ulkomaalaiset ns pikkuasiantuntijat (esim Suomessakin) ymmärrä lainkaan näitä Kiinan lukuja. He eivät tunnu millään käsittävän mitä ne luvut ovat ja mikä niihin vaikutti. Niitä lukuja ei pidä käyttää mihinkään ennusteisiin ellei tee niihin korjauksia! Ai miksikö. No, koska Kiinan tekemä interventio viruksen leviämiseen ja tartuntaketjujen katkomiseen oli jotain sellaista mihin ei kertakaikkiaan kyetä missään muualla, ei edes lähelle. Eikä se riitä että tartuntaketjuja saadaan selville. Ne pitää myös eristää siten että niistä ketjuista ei vuoda. Mutta sen käsittäminen näyttää olevan ylivoimaista.

Tuli hyvin esiin STM:n kansliapäällikön lausumasta MTV uutisille IS:n mukaan:
"Tilanne muuttuu ratkaisevasti, kun tartuntaketjuja ei voida enää jäljittää.
– Kun emme pysty enää niitä tartuntaketjuja jäljittämään, niin siirrymme rajaamisen vaiheesta hallinnan vaiheeseen eli alamme hoitaa sairaita, ...."

Sehän muuttuu koska sen annetaan muuttua. Eli siksi kun ei ole osattu, kyetty eikä ymmärretty toimia toisin. Karanteenit ja eristykset Suomessa on hoidettu niin sinisilmäisen leväperäisesti että en olisi ikinä uskonut Suomen asiantuntijoiden tason olevan niin kertakaikkisen ala-arvoinen. Millä perusteellä heille maksetaan palkkaa. Ai niin, menetetystä vapaa-ajasta.

No, ajat sitten ennustin tämän kun näin ja kuulin "asiantuntijoiden" kommentteja Suomessa ja vertaisn niitä KIinan viranomaisten ja asiantuntijoiden kommentteihin. Ero on kuin yöllä ja päivällä. Sattumalta myös tuloksissa on ero kuin yällä ja päivällä.

Pandemiaksi sen annettiin muuttua ja nyt se sitten osuu tuulettimeen... hölmölässäkin.
Tilanne Kiinassa ja vähän muuallakin 12.3.2020

Luvut ovat 11.3.2020 päätösluvut.

45 päivää Wuhanin eristystoimien jälkeen.
(Luvut ovat  9.3. päätösluvut) Kaikki luvut koskevat diagnosoituja.

Kiina  (noin 1428 milj.)

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  80980       0,00567% väestöstä
Tällä hetkellä sairaana edelleen    14920
Kumulatiivinen parantuneet          62887
Kumulatiivinen menehtyneet           3173
Menehtyneiden osuus kum.sair.           3,92%


Hubei alue ilman Wuhania (arvio n. 48 milj.)  12 päivää, kukin alle 6 uutta ja viimeiset 5 päivää 0 uutta.

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  17795       0,0369% väestöstä
Tällä hetkellä sairaana edelleen      965
Kumulatiivinen parantuneet          16204
Kumulatiivinen menehtyneet            626
Menehtyneiden osuus kum.sair.           3,52%


Wuhan kaupunki (arvio n. 11 mij.)

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  49986       0,4542% väestöstä
Tällä hetkellä sairaana edelleen    13462
Kumulatiivinen parantuneet          34094
Kumulatiivinen menehtyneet           2430
Menehtyneiden osuus kum.sair.           4,86%

 
Kiina ilman Hubei aluetta (arvio n. 1369 milj.)
17 päivää kukin 3 - 31 uutta, sisältäen joitain ulkoa tulevia

Kumulatiivinen sairaat koko ajalta  13199       0,000964% väestöstä.
Tällä hetkellä sairaana edelleen      493
Kumulatiivinen parantuneet          12589
Kumulatiivinen menehtyneet            117
Menehtyneiden osuus kum.sair.           0,886%


Kun katsoo noita lukuja ja vertaa aikaisempiin niin on päivänselvää että Kiinassa tilanne on todella hyvä. Toki joitain uusia tautitapauksia edelleen tulee ja viimeaikoina niistäkin merkityksellinen osa on ulkomailta tulleita tapauksia. Niiden hillitsemiseksi on aloittetu monia monia. Muun muassa Pekingiin ei enää ulkomailta pääse ilman 14vrk karanteenia. Nämä toimet varmastikin lisääntyy huomattavasti kun muun maailman tilanne huononee.
Esimerkiksi 11.3. vuorokauen aikana koko Kiinassa tuli esiin kaikkiaan 25 uutta tapausta.
Näistä ainakin 6 ovat suoria tuontitapauksia.  Esim HK:n 9 tapausta joista ei sanota mistä ovat, samoin Taiwanin yksi tapaus, ei mainintaa. Hubein alueella oli 8 uutta tapausta joista kaikki Wuhanissa. Muualla Hubeissa siis tänäänkin 0.

Eli jos jätetään Taiwan ja HK pois on manner Kiinassa 15 uutta tapausta joista 8 Wuhanissa, Jäljelle jää 7 tapausta joista 6 on suoran ilmoitettu ulkomailta tulleeksi.

Tilanne on aivan ällistyttävä kun ajattelee missä tilanteessa oltiin vielä kuukausi sitten, 12.2. kun edelleen Kiinassa ilman Hubei aluettakin tuli reilusti yli 300 uutta joka päivä ja 3.2 liki 900 päivässä.

Nyt voi sanoa jo syvällä rintaäänellä. Kiina on erittäin paljon turvallisempi kuin EU alue. jopa Hubei on turvallisempi, jopa Wuhan on turvallisempi. Toki Wuhanista on sanottava etä edelleen siellä on massiiviset torjutatoimet ja sairaanakin on 13400 henkilöä kun taas koko muulla Hubei alueella vajaa tuhat ja sitten koko muussa Kiinassa alle 500. Se että sairaita on ei juurikaan tarkoita turvattomuutta koska Kiinassa todellakin hallitaan näiden tartuntaketjujen hallinta ja eristäminen.

Suhteutetaanpas hiukan Suomeen. Koko Kiinassa 25 uutta tapausta vastaisi väkimäärään suhteutettuna alle 0,1 uutta tapausta.
Jos sitten katsotaan koko Kiinaa ilman koko Hubei aluetta eli 1369 miljoonan väöestöosaa. Se vastaisi 2 todettua sairasta Suomessa.

Italian tilanne on aivan käsittämätön katastrofi. Miten se on mahdollista kun aikaa ja tietoa oli vaikka kuinka paljon. Siitä tiedosta ei vaan taidettu välittää tai sen ei annettu häiritä. Muistanpa kun italialainen virkamies isoon ääneen maailman mediassa julisti Italian turvallisuutta ja että älkää vaan pelätkö tulla tänne. Eikä siitä siis ole kauan, silloin jo tuli Italiasta erittäin huonoja koronauutisia ja Italialla tuli hätä jos matkailijat pakenee.

Italiassa viimeisten näkemieni tietojen mukaan todettuja sairaita nyt 12462. Menehtyneitä  827.

Kuolleisuus yli 6,6%. Se ei titenkään ole siis varsinaisesti kuolleisuus koska tilanne on nopean muutoksen vaiheessa ja epäselvää kyetäänkö kaikkia diagnosimaan. Nythän seassa luultavasti kuormittamassa järjestelmää on kohtalaisesti myös kausi-influenssaa. Wuhanissa hiukan vastaavassa epidemian vaiheessa kuolleisuus oli noin 4%.

Jo luvuistakin voi heikosti päätellä että Italiassa tilanteen hallinta sairaanhoidon osalta on romahtanut. Italia on sikäli pahemmassa asemassa kuin Hubei tai Wuhan Kiinassa koska iso osa Italiaa on tässä liemessä. Hubein ympärillä oli auttamassa tilannetta koko muu Kiina, sekä siviili että sotilaspuoli.  Pelkästään siviilipuolelta virtasi luokkaa yli 40000 lääkintätyöntekijää, siis lääkäreitä ja hoitajia. Kiinan armeijalta myös nelinumeroinen luku. Toki alussa kesti aikaa ennen kuin apu saatiin ja oli organisoitu. Eritasoisia sairaansijoja ja sairaalapaikkoja myöskin tehohoitopaikkoja rakennettiin hurjaa vauhtia. Nyt Wuhanissa on 16 alemman tason tilapäissairaalaa purettu joita siis oli rakennettu erilaisiiin julkisiin rakennuksiin.

Olen lukenut ja kuullut niin suuren määrän suomalaisten ja muutamien muidenkin viranomaisten ja asiantuntijoiden sekä "johtajien" kannanottoja että en ala niitä ruotimaan. Siihen ei yksi kirja riittäisi. Suuri osa niistä on sellaista löysää moskaa jota on vaikea suomalaisena hyväksyä. Olen sentään kautta historiani aika paljon kunnioittanut suomalaista asiantuntemusta. En enää. Sammakoita tulee THL eri suoista, STM eri suista, arkadianmäen porukan suista aivan kuin kaikki olisi kytketty johonkin samaan töpseliin ja liekanaruun toistelemaan toinen toistaan sekopäisempiä tai muuten vaan löysempiä puolitotuuksia ja kaikenlaista sekoilua. Ja sitten päälle kuorossa lauletaan että asiantuntijoiden mukaan...

Ilmiselvästi on nostettu niinsanotusti kädet ylös ja nyt vaan selitellään mahdollisimman sujuvasti kiuinka juuri se on se millä kannattaa mennä. Onkohan jo tehty listä siitä keitä ei hoideta jos huono arpa osuu. Sekin kannattaisi tehdä valmiiksi niin ei sitten kuluisi turhaa sen pähkäilyyn jokainen tapaus erikseen siinä kiireessä kun muutakin akuuttia on.

Eikö arkadianmäen väki edes ymmärrä hävetä.

Oikeastaan tällaisena aikana tulisi julistaa poliittinen ääntenkalastushallitus syrjään ja määrätä poikkeusajan virkamieshallitus. Tosin en tiedä ymmärtäisikö sekään...

Virukselle antautuminen sanotaan olevan pienempi paha... kohta sitä aletaan julistaa suoremmin ja epäsuoremmin  jokaisen asiantuntijan suusta (ellet ole huomnannut sehän jo aloitettiin).
Silloin tiedätte että siirryttiin matkustajiksi ja odotetaan. Heikommat jätetään koska kaikkia ei voi pelastaa. Kun sitten uuteen aamuun joskus nousee aurinko ja pahin on ohi aletaan siivoamaan jäljet.
Yhdellä alalla tullee olemaan hyvät työllisyysnäkymät. Hautausurakoinnilla.


USA luvut ovat katastrofi. Mutta hra Trump on keksinyt tai ainakin uskoo saavansa sen käännettyä vaalivoitikseen. Millään muulla ei kai olekaan väliä. Näin niin rankan arvion US tianteesta että en taida haluta edes kommentoida, sanoisin kuitenkin jotan jonkun mielestä vähemmän kaunista.

Sinänsä rajojen sulkeminen on yksi radikaali vaihtoehto mutta kun se tehdään tilanteessa jossa maan sisällä ollaan jo menetetty kokonaan tartuntaketjujen hallinta ja ollaan yteisötartuntojen tilassa on se keino ainboastaan hiukan hidastava, jos paljoa sitäkään. Se että alussa meni liki kuukausi kun oli viallisia ja sitten vielä valkoinen mökki pyrkii vaikuttamaan ettei lukujen saisi antaa nousta kun se voi olla politiikalle vahingollista. Osana asiassa lienee sekin että monelle kansalaiselle testi on taloudellisesti kallis. Miksi maksaa jos on joku pikku "flunssa"... ja siihen väheksymiseen osallistui herra diilikeisari aika ponnekkaasti vielä jokin aika sitten. Oli kovin huolissaan risteilylaivan lisätesteistä  etteiväthän ne vaan nosta US tautilukuja.

Tietenkään tilanne ei lainkaan kohene meuhkaamalla ja haukkumalla tekijöitä. Tehty mikä tehty. Nyt pitöisi selvitä pienimmän pahan valinnoin ja ainakin hidastaa hiukan ja suojella niitä joita kukin voi, itseään ja ympärillä oleviaan. Kiinassa toimi sekin, valtava uhteisöllisyys joka kuin taikaiskuista laittoin valtavat ihmisjoukot ikäänkuin puhaltamaan samaan hiileen.


- Virus ei tule sinuun ellet ota sitä vastaan!  Tämä pitäisi jokaisen ymmärtää.

- Jos sinulla on tai mahdollisesti voisi olla virus. ÄLÄ anna sitä kenellekään muulle!
(tässä  kohden en ymmärrä lainkaan Suomen karanteenikäytäntöä altistuneiden osalta, no seuraukset tullaan näkemään. Kiinassa tehtiin toisin ja seuraukset nähdään.)

Kanta 12.3. esiintyneeseen ST "uutiseen" tai siis melko tökeröön uutisankkaan.

Tämä IS:n 12.3.2020 julkaisema STT uutinen sai minut todellakin kiehahtamaan. Voisi ylimalkaisesti sanoa että se on ns ankka kun se julkaistaan 12.3. otsikoiden se ikäänkuin juuri ajantasaikseksi.
Eikä tässä uutisoinnissa ole enää minkäänlaista tolkkua. Kaikki millä saadaan ihminen klikkaamaan käytetään. Tuon uutisen tausta on STT. Uskomatonta.

"Kiinan viranomaiset: Koronahuippu ylitetty, uusien tapausten määrä laskussa
Julkaistu: 11:42

Kiinan viranomaiset sanovat, että koronavirustapauksissa huippu on saavutettu, ja uusien tartuntojen määrä on laskussa.
Viruksen leviäminen Kiinassa on hidastunut merkittävästi viime päivinä. Tänään Kiina kertoi vain 15 uudesta tartunnasta. Viranomaisten antamien tietojen paikkansapitävyyttä on tosin aiemminkin kyseenalaistettu.
Kaikkiaan Kiinassa on todettu yli 80 000 koronavirustartuntaa ja lähes 3 200 ihmistä on kuollut.
STT"

Siis koronahuippu on ohitettu Kiinassa todellakin ajat sitten. Minkähän pistoksen, ei niin kovin neutraali,  STT on saanut. Karkeasti noin kuukaisi sitten!

Epidemian tilastollinen ns käännepiste tapahtui noin 3.2. ja eristetyn Hubei alueen ulkopuolella, eli lähes koko Kiinassa.
Huippu ohitettiin 11.2. (tosin tekninen erillinne piikki esiintyi 13.2.)
Tämänkin STT ja viimeistään IS olisi voinut varmistaa äärimmäisen helposti.

Eristetyn koko Hubein huippu ohitettiin hiukan myöhemmin, 18.2. jota hallitsee ylivoimaisesti Wuhan.
Jos otetaan Hubein alueelta Wuhan pois niin tämän muun Hubein huippu ohitettiin 14.2.
Huippuna pidän tässä sairaana olevien potilaiden vallitsevaa määrää.

Jos tarkastellaan uusien tapausten esiintymisen huippua pitää suodattaa tekninen piikki  joka esiintyy 13.2. pois.
Huippujen päivämäärät:
Koko Kiina kaikki alueet 13.2.
Koko Kiina ilman Hubei 11.2.
Hubei ilman Wuhan  5.2.
Pelkkä Wuhan 13.2.


Hiukan tietenkin voi aluksi tuntua ristiriitaiselta nuo lukemat mutta pitää muistaa kuinka Wuhan on se erittäin hallitseva tässä ja kuinka Wuhanin sulku tapahtui ja kuinka sitä ennen valtavat massat pakeni ympäri Kiinaa ja suureksi osaksi Hubein alueen ulkopuolelle kun liikkumista alettiin vähitellen rajata (joka oli virhe jos arvioidaan jälkiviisaiden tiedoilla)

En todellakaan ymmärrä mikä tämän STT päästön tarkoitus oli. Ainoa mikä jää mieleen on tahallinen propaganda joka ei liene ihan tavatonta Kiinan osalta STT toimesta.
Lisäksi STT:n päästössä: "Viranomaisten antamien tietojen paikkansapitävyyttä on tosin aiemminkin kyseenalaistettu."
Sanoisin että aika erikoinen heitto. Missään muualla maailmassa ei ole vastaavan kokoisen epidemian osalta niin täsmällisiä lukuja kuin mitä Kiina on koko ajan liki reaaliajassa julkaissut mutta jota STT ei edes vaivaudu lukemaan, ei myöskään ulkopuolisten tekemiä arvioita kun ovat tehneet tutkintaretkiä ympäri Kiinaa.
Tietenkin jos ei ymmärrä dataa ja mitä ne luvut sanotusti ovat, onhan se ymmärrettävää. Eihän STT:llä ole ainottakaan alan asiantuntijaa. Myös luonnolliset puutteet katastrofialueen luvuissa (Wuhan erityisesti) on Kiinan taholta selvitetty varsin kattavasti eli ns virhelähteet ja niiden mekanismitkin on selvitetty. Mutta kun on ne lasit silmillä niin eihän niitä näe tai halua nähdä.

Tämä uutinen ihan oikeasti haisi propagandalle ja melko tökeröllekin sellaselle. STT kannattaisi lukea tai uutisoita mitä WHO:n erittäin korkealle arvistetty äärimmäisen kokenut asiantuntija  tohtori Bruce Aylward
lausui Kiinan kiertueen jälkeen. Ilmeisesti sen uutisointi ei jostain syystä kuulu STT uutisvalintoihin. Jutun julkaisi
The New York Times 4.3.2020.

Eivätkä kai ymmärrä edes hävetä. Muutenkin tämän epidemian ja nyt pandemian uutisointin on olut suuressa määrissä aivan luokatonta niin miksi nyt myös STT pitää sitä lisätä. Toki asiallistakin on ollut jonkun verran.

Jos STT ei todellakaan tiedä tuon uutisen ankkamaisuutta niin miksi he nimittävät itseään uutistoimistoksi. Eroaako se paljoakaan ns "radio jerevanista".

 

Tilanne Kiinassa ja vähän muuallakin 15.3.2020

Tilanne on kokolailla ennallaan. Sairaaloissa olevien COVID-19 potilaideen määrä pienenee, uusia ei paljoakaan tule ja valtaosa tervehtyy ja kirjatraan ulos. Valitettavasti joku myös edelleen menehtyy.

Jos vaihteeksi katsotaan sairaana olevia, joista suuri osa on siis sairaaloissa eri tasoisissa hoidoissa tai lievimmät tapaukset eristyksessä odottamassa milloin testit näyttävät negatiivista. Muut luvutrhan ei nyt juurikaan muutu mutta sairaita kirjataan terveiksi.

Koko Kiina:               10822  Väkimäärään suhteutetusti vastaisi Suomessa: 42
Hubei mukaanlukien Wuhan: 10431  Väkimäärään suhteutetusti vastaisi Suomessa: 972
Wuhan pelkästään:          9911  Väkimäärään suhteutetusti vastaisi Suomessa: 4955
Koko Kiina ilman Hubei:     391  Väkimäärään suhteutetusti vastaisi Suomessa: 1,57

Edellisestä päivästä koko Kiinan luku pieneni 1356:lla
Edellisestä päivästä kuolleita 10
Uusia tapauksia koko Kiinan osalta 27 joista Hubei alueella 4 jotka kaikki oli Wuhanissa. Mulla alueilla oli 23 joista 16 oli ulkomailta tulleita. Eli Kiinan sisäisiä Wuhan mukaanlukien 11.


Ylläoleva tilanne on kun huomioidaan mikä oli tilanne reilu kuukausi sitten - kuten moneen kertaan todettu - aivan ällistyttävä saavutus jollaista ei tulla näkemään missään muualla hiukankaan ns isommissa valtioissa.

Tietenkään kukaan ei tiedä milloin tulee "jälkijäristys" eli uusi aalto. Sellainen riski on nyt kun Euroopassa on nousemassa aivan infernaalinen katastrofi todellisen hölmöilyn seurauksena jota on täältä Kiinasta käsin todella vaikeaa ymmärtää. UUdelle epidemia allolle on toki muitakin mahdollisia syitä. Esimerkiksi viruksen muuntuminen siten että tilanne pahenisi. Toisaalta SARS-CoV-2 on nyt aika optimaalinen virus itsensä kannalta. Kohtalaisen suuri tarttuvuus samoin kuin sopiva itämisaika ja sopivan alhainen kuolleisuus joten se saattaa menestyä toisin kuin esimerkiiksi MERS joka ei menesty heikon tarttuvuuden ja ison jan nopean kuolleisuuden vuoksi. Virus itsessäänhän ei halua mitään enempää hyvää kuin pahaakaan, ei se ole johonkin tietoisesti pyrkivä olio. Ei ole edes elävä. Mutta niiden ominaisuus on päästä elvään isäntäsoluun jossa pääsevät monistumaan ja leviämään - ilman mitään tunnettua "tarkoitusta".

Kiinassa pyritään palaamaan liike-elämän osalta normaaliin ja saattamaan satojen miljoonien ihmisten paluun töihin loppuun. Siis vielä niiden jotka  jäivät liikkumisrajoitusten vuoksi palaamatta. Toki heitä on paljon palannut ja paljon edelleen odottamassa paluuta.
Hubei alueen sisäistä väestön liikkuvuutta on myös hiukan vapautettu lukuunottamatta Wuhania. Edelleen Hubei alue on muuhun Kiinaan nähden varsin eristetty.  Lisäksi joka puolella Kiinaa on vaihtelevassa määrin monia toimia viruksen leviämisen kurissa pitämiseksi. Siihen kuuluu myös ihmisten liikkumisen seuranta ja analysointi sen osalta kuinka ihmiset sivuavat riskipaikoiksi luokiteltuja (esim tuore epäilty tai diagnosoitu ollut lähellä). Kun löydetään sairas, löydetään tehokkaasti ketkä ovat kohdanneet hänet jossain marketissa tai esim. menneet samassa bussissa ennen bussin uudelleen desinfiointia, metrossa tai taksissa jne. Tuo BigData/AI on todella hyödyllinen tällaisissa tilanteissa.


Virusepidemian alussa, tai silloin kun se ei vielä ollut epidemia, oli joitain erikoisia piirteitä jotka on jäänyt vaivaamaan mieltä enkä ole niihin myöskään etsinnöistä huolimatta löytänyt selkeää johdonmukaista ja uskottavaa selvitystä joka ei jätä sijaa arvailuille.  Toki niitä on useitakin. Kuten sekin jonkinainen informaatiojälki jonka perusteella voi ajatella että tautiahan on voinut olla joku tapaus jo varhain marraskuussa ellein jopa maiemminkin.
Sitten vaivaa mieltä 425 ensimmäisen tunnetun potilaan tutkimus. Early Transmission Dynamics In Wuhan... Siinä näkyy jo aivan sen alkuajalta (Figure 1)tapauksia joilla ei ole mitään tunnettua yhteyttä Wuhanin merieläin tukkutoriin jota epäillään alkupisteeksi. Lisäksi on muita kertomuksia joissa ilmeisesti on ollut kyseinen tauti mutta ei yhteyttä tuohon toriin.

Noiden monien muiden lisäksi v aivannut myös erityisesti: (Monissa medioissa sama tai jokseenkin sama)
"31.12.2019  WHO saa Kiinan viranomaisilta varoituksen. Wuhanin kaupungissa on havaittu keuhkokuumeen kaltaisia tapauksia."
"1.1.2020 Yhdysvaltain tautikeskus: tauti on mahdollisesti lähtenyt leviämään torilta Wuhanissa Torilla myydään merieläimiä ja muita eläviä sekä kuolleita eläimiä. Alue suljetaan 1.1.2020"

Minua askarruttaa: Miksi ja miten tässä asiassa toimii Yhdysvaltain tautikeskus ja vielä mainitussa aikataulussa. Siis Yhdysvallatko loi sen että katsepisteeksi otettiin se eläintori ja kaikki muu jäi sen varjoon ainakin tavallista mediaa koskien.

Toinen outo, hyvin outo seikka, on se että Wuhanissa amerikkalaiset osallistuivat lepakoiden virustutkimuksiin yhdessä kiinalaisten kanssa. En mainitse tässä kyiseistä USA:ssa toiminutta tahoa joka liittyi asiaan. Yhdessä kiinalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa muun muassa Yunnanin luolissa kerättiin valtavat määrät koronavirusnäytteitä. Ainakin yli 10000 pääasiassa lepakoiden virusnäytteen erä meni amerikkalaisten mukana ja selvää ei ole missä ne nyt ovat. USA ajoi siihen aikaan tietojeni mukaan alas tällaisten tutkimusten rahoitusta rankasti "turhana". Asiasta voi kaivaa lisäinfoa etsimällä Tang Jiehu kirjoittaman kohtalaisen artikkelin aiheesta.

WHO tulevaisuuden varoitusluetteloon ilmaantui vuosia sitten X joka alkaa...

Sitten putkahti veilä mieleen pari asiaa joita ihmettelin WHO osalta silloin kun tämä epidemia - nyt pandemia - alkoi.  Esim WHO selvästui jarrutteli tietoa ihminen-ihminen tarttuvuudesta vaikka siitä täällä Kiinassa puhuttiin jo laajasti.
Täällä Kiinassa majaansa pitävä joku WHO työnteijä esiintyi julkisuudessa siihen tyyliin että Kiina ylireagoi ja että on aivan tavatonta ja ennekuulumatonta että valtava megakaupunki eristetään. Jossain vaiheesa tuntui jopa että yrittikö painostaa Kiinaa lievempiin toimiin. Tuskin, oudolta se silti tuntui.

Itseassa WHO muuttui täältä katsottuna lähes kuin toiseksi, hämmästyttävää kylläkin, juuri silloin kun selvisi että Kiina ihan oikeasti saa tämän kuriin omalla maaperällään omin voimin ja WHO seuraa asiaa sivusta. Siltä se näytti.
Mitään ns viisasta ei tullut WHO suusta ainakaan suurelle yleisölle julkisuuteen, seurasin myös WHO sekä länsimaisia tiedotusvälineitä. Ihan kuin silloin kun tilastomatematiikka ja epidemian dynamiikka alkoi näyttää sille että epidemia saadaan hallintaan ja alkaa Kiinassa jopa kiihtyvällä vauhdilla laantua. Eipä siitä juurikaan lännen asiantuntijat ja media viestineet. Ehkäpä ne klikkiotsikoiden lumiset oli tärkeämpiä, bisnestähän se on.
Mielestäni niihin aikoihin WHO asenteissa muuttui ratkaisevasti jotain. Toki olivat tehneet myös opintoretken Kiinassa tutustuen epidemian hoitoon useilla eri alueilla Kiinassa. Se varmasti osaltaan vaikutti. Ainakin WHO epidemiologi Dr. Bruce Aylward ilmeisesti vaikuttui näkemästään.

Oliko WHO alkuoletus että Kiina ajautuu katastrofiin eikä selviä siitä kuin nyt on käynyt.  Mikä oli järkyttänyt WHO pääjohtajan ensimmäisellä käynnillä Kiinassa epidemian alettua. Muistan edelleenkin sen esiintymisen ja hänen ilmeen. Hän oli kuin aaveen nähnyt mutta yritti kaikin taviun peitellä sitä. Mitä oli tapahtunut, mitä hän olin saanut tietää. (Sillonhan ei vielä tiedetty paljoa tässä asiassa)

Jokin niinä alkuaikoina uutisoidussa, erityisesti länsimaissa, ja alkuajan tapahtumissa täällä ei nyt minusta täsmää luonnollisella tavalla. Jotkin reaktiot tuntuvat oudoille. Uskonko sattumiin... no juu mutta liian monta on liikaa paitsi että kuitenkin joskus lottoan. En usko salaliittoteorioihin, älä sinäkään. Ei edes vaikka tiedetään että oikeita salaliittoja on aina ollut ja tullee aina olemaan. Niistä ei ole salaliittoteorioita. Se erottaa ne.

Lepakon ja ihmisnisäkkään välissä olevaa väli-isäntää ei edelleenkään tiedetä. Onko sitä. Itseasiassa siitäkään ei liene täyttä varmuutta. Se ettei se nyt ole selvinnyt jo on aika outoa kun huomioi kuinka pitkälla virusten tutkimus on ja kuinka nopeasti niiden perimää kyetään analysoimaan ja jäljittämään ja etsimään yhtenevyyksiä ja jäkiä vatavista tietokannoista ja nyt sitten on täysi musta aukko ihmisen ja lepakon välillä. Pangoliinin on yksi epäilty. Se tiedetään jokseenkin varmuudella tai siis varmasti että hiiri tai rotta se ei voi olla, se tästä nyt vielä olisikin puuttunut.
Voiko eläimen uloste tartuttaa. Ihmisen uloste tiettävästi voi koska SARS-CoV-2 pystyy monistumaan ruuansulatuskanavassa, sielähän on runsaasti ACE-2 reseptorisia epiteelisoluja kuten toki on suussa ja myös sitten hengitysteissä. Tämä virus ei voi käyttää muita "ovia" soluun kuin ACE-2. Jos elimistössä alkaa oikein villi viruksen lisääntyminen niin on hyvä kiinnittää huomiota missä on erityisen paljon ACE-2 reseptoreita.  Eli ei todellakaan ole mikään "ylähengitystie" flunssa... eikä edes influenssa.

Joltain kysyttiin voiko tartunnan saada ruuasta. ASisiantuntija siihen antoi syvällä rintaäänella vastauksen kuin apteekin hyllyltä. Ei, se ei tartu ruuasta se on ylähengitystie infektio joka tarttuu pääasiassa hengitysteitse.
Mihin hän unohti sen että juuri oli hokenut kuinka erinonmaisen tärkeää on käsien pesu. Mieti!  Työnnetäänkö se sormi nyt sitten suuhun vai hengitetään sinne keuhkoihin. Ei, se tartuu suusta! Toki myös jos virusta sisältäviä pisaroita joutuu syvemmälle.
Minä väitän, ruuasta jossa olisi toimintakykyisiä viruksia voi saada tartunnan, tietenkin. Sitäpaitsi unohdetaan jatkuvasti yksi mutta hiukan harvinaisempi oire, mahakivut, oksennus, ripuli. Nii-in, ne myös kuukyvat COVID-19 oirekuvaan joillain yksilöillä. Ja sitten meidän THL selittää ettei se voi ruuasta tarttua. Se ruka käsittääkseni laitetaan suuhun ihan niinkuin se esim pinnoilta saastunut sormikin. Logista olisi kysyä... pitääkö siis se ruoka pestä niinkuin pitää suuhun eksyvä sormikin pestä. Logiikka, THL, logiikka - haloo. Myös fecal - oral tartuntareitti tiedetään. Se että muut kuin ysköspisarat ovat _harvinaisempia_ niitä ei pidä jättää huomiotta! Muistakaa myös mitä tapahtui HongKongissa SARS osalta mitä ei pitänyt tapahtua.

Italiasta kuuluu nyt aika kamalia. Tilanne siellä on pahempi kuin oli Kiinassa pahimmillaan Hubein alueellaja lisäksi kuolleisuus ja tehohoitoa tarvitsevien osuus on ällistyttävän suuri samoin kuin nuorempien osuus.. Epäilen ettei Italian tilastoissa ole enää oikein mitään vertailukelpoista.  Luultavasti ainoastaan kaikkein pahimmat voidaan testata jos kaikkia heitäkään eli testataan se vakavasti sairastuneiden joukko lähinnä tai jopa edes ei kakkia heitäkään vaan kriittisimmät. Liian heikot isoriskiset ja varsinkin iäkkäät jätetään suoraan hoitamatta vaikkei sitä julkisesti kerrota.
Muuten ei teholle joutuneiden ja kuolleiden luvut selity alkuunkaan olkoot väeston ikärakenteessakin vaikka joku pieni ero muualle.

Se että Suomi ei edes enää pyri selvittämään tartuntaketjuja, eristämään, ja testaamaan on äärimmäisen huolestuttavaa. Se on vastoin Europpan terveysviranomaisia ja vastoin WHO ohjeita. Se on vähä-älyistä. Erityisen pöyristynyt olen Vapaavuoren lausumasta joka on suunnilleen mutta vahvasti karrikoituna se että antaa taudin riehua villinä ja vapaana ja lopuksi siivotaan.

Suomi on ottanut kehitysmaaviitan harteilleen. Varautumista ei ollut vaikka vakuuteltiin olevan.  Edes testit ei riitä sairastuneiden testaamiseen. Valehdeltiin suoraan päin kansan naamaa.
Hoitakaa itse kotona ja soittakaa apua jos ei henki kulje.
Britanniassa ministeri sanoi kaunistelematta totuuden: Jos tilanne muuttuu pahaksi, emme hoida heikompia vaan heidät jätetään oman onnen nojaan.

Suomi suunnittelee itsensä tilaan jossa muuta ei voida kuin sama. Suomi ei kunnialla kestä edes 10000 sairastunutta mikäli he ovat sellaisia sairastuneita joista 6% tarvii tehohoitoa.
Joku sanoo että on järjestettävissä lisää paikkoja. Ai siinä paniikissa sitten kun alkaa potilaita tulla ovista ja ikkunoista eikä se edes enää anna varoitusta siihen koska sairastuneiden määrä on kaukana todellisudesta.

Paljonko niitä eristystehoja on, paljonko on eristystehoja joissa ECMO. Sitäpaitsi tällä menolla myös terveydenhuoltoväki, poliisi ja pelastuslaitos kaatuu sairastumisiin ellei jotan tehdä ja äkkiä.
Kuva jossa hoitaja ottaa drive in testipisteessä nenänielunäytettä ilman asianmukaisia suojavarusteita on ällistyttävä. Suomessa, - ensimmäinen reaktio oli että ei voi olla totta, tää on joku pila.

Koska Suomessa päätettiin olla testaamattatodeten ettei kapasitetti riitä ja meillä siis virallinen luku on vasta reilut 200. Siis missä se varautuminen olikaan... Suomessa on luultavammin ainakin 2000 ellei 5000 sairastunutta.
Hölmöläisyyden ansiosta Suomi on jo osin siirtynyt hallitsemattomaan ns yhteisötartuntojen moodiin josta paluu kontrolloituun hallintaan on äärimmäisen vaikeaa.
Ja täysin, siis täysin, mahdotonta vaikka alettaisiin testata kaikki mikäli tartuntaketjujen jäljitys ja katkaisu ei ole vedenpitävää vaan toimintamallit pysyy tässä pelleilylinjalla.


Suomen touhua  ihmetellään ympäri maailmaa, Kiinassakin. Korkean teknologian sivistysvaltio ja käyttäytyy kuin lapsi jolle kaikki tulee yllätyksenä. Jos kaikki tekisivät kuin Suomi - ei en halua sanoa sitä. Nyt kuitenkin Suomi on osa sitä hölmöläisten joukkoa joka varmentaa sen että tästä viruksesta tulee globaali ns jatkuvakiertoinen virus.
Jokainen sairastunut pitäisi ottaa eristykseen. Miksi ei ole rakennettu järjestetty karanteenihoivapaikkoja. Kakki sairastuneen altistamat eri tasoisiin karanteeneihin tai siten etteivät pääse tartuttamaan muita. Ai että yksilövapaudet tai tietosuoja jne. Se pitää unohtaa sota-aikana siltä osin mikä vähänkään haittaa tositoimia.
Jos minä täällä Kiinassa sairastuisin, koko tämä iso kerrostalo eristtäisiin, ehkä koko kortteli. Kaikki paikat desinfioitaisiin, minut vietäisiin eristykseen ja talon talojen asukkaat joutusivat kulkukieltoon koteihinsa ja palvelu toisi kaupasta tilatut yms ovien taakse. Jos olisin vain epäilty hiukan kevyemmin ja se purettaisiin heti testin jälken jos olisi väärä epäily ja itse pääsisin eruistyksestä kotiin. Jos olisin sairas, koko kerrostalo tai korttelikin olisi karanteenissa 14pv ja yksikin uusi tapaus ja siitä sitten 14 pv, vikka loputtomiin. Ei siinä yksilöiden narinat auta kun pitää käydä biologista puolustussotaa ja voittaa se.

Se ylimielisyys jolla Kiinan erittäin viisaisiin toimiin on suhtauduttu ja estänyt niiden hyödyntämisen pläjähtää nyt tuulettimeen...
Toki niissä on myös arvosteltavaa mutta pitää muistaa mistä Kiina lähti tämä viruksen kanssa. Kiina lähti tuntematinta vastaan. Muut maat lähti jo tunnettua vastaan. Ja pitkällä viiveellä. Aikaa oli oppia, aikaa oli varautua. Mutta torkkupeitot oli kai hývässä käytössä ja asiantuntijat johtivat harhaan, sokea talutti sokeaa.

Kuitenkin, oli mitä tahansa, hallitus ei pysty pysäyttämään epidemiaa. Hallitus ja viranomaiset pystyy niin pätettäessä paljoon mutta mikään päätös ei pysäytä virusta ellei koko yhteisö ole mukana siinä sodassa virusta vastaan. Itseasiassa ilman ainottakaan viranomaispäätöstä tai hallituksen päätöstä yhteisö pystyisi periaatteessa sammuttamaan koko epidemian aivan 1-0. Toki se edellyttäisi että jokainen osaa ja toimii.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan (ja mutkikkuudessaan) viruksen leviäminen pysähtyy kun:

 
1. kukaan ei ota vastaan virusta.
2. jokainen jolla on virus ei anna sitä kenellekään.

Tämä on täysin varma keino, toimii kuin perinteinen ns "junan vessa". Mitään muuta ei tarvittaisi, ei ainottakaan hallituksen päätöstä, ei viranomaisen määräyksiä, ei mitään. Voin vakuuttaa että toimii. Itseasiassa tuossa jo täysi redundanssi. Toinen noista yksin 100% toteutettuna riittää.

Ikävä kyllä ihmisjoukko ei koostu roboteista joille voisi antaa nämä kaksi määräystä ja ne noudattaisivat niitä 100% tai jompaa kumpaa noista.

Siitä huolimatta, yhteisön jäsenten tulisi ajaa yhteisössä se moodi päälle jossa jokaikinen osallistuu virussotaan yhdessä. Kuka keksii sen viisasten kiven jolla tuo ahetaan läpi massoille. Jännää että Kinassa tuo toimi, ei täydellisesti mutta kuitenkin sillä moodilla oli ja on valtavan iso merkitys. Kumma että sitä ilmiötä ei tainnut Suomessa ilmetä kuin sota-aikana ja jälleenrakenuksen aikaan. Siitä eteenpäin minä ensin systeemi on vallannut ihmiset jatkuvasti lisääntyvässä määrin.

Älä ota vastaan virusta keneltäkään. Virus ei sinuun tule "jostain". 
Oleta koko ajan että sinulla on virus. Toimi niin ettet jaa sitä kenellekään, siinäkin pitää olla "itsekäs". Kanna vastuusi. Älä luota että joku toinen suojaa sinua.

 

Tilanne Kiinassa ja vähän muuallakin 17.3.2020

Ensimmäisen kerran Suomi teki jotain viisasta koko epidemian alusta alkaen. Tähän asti on vain puuhasteltu ja kuviteltu että tiedetään ja ollaan muka viisaita. Tähän asti kaikki on mennyt pieleen. Saa nähdä sössitäänkö tämä viimeinenkin mahdollisuus kaikenlaisin poikkeuksin ja viivyttelyin.

Yhteisötartuntojen moodista paluu viruksen leviämisen aktiiviseen - proaktiiviiseen - nujertamiseen on nyt äärimmäisen vaikeaa koska tilanna osaamattomuudessa ja ilman oikeita asiantuntijoita päästtetiin tähän. Jos olikin asiantuntijoita mutta hekin olivat nukkuneet ja ennakoiva viisaus jossain  hukassa. Oltiin myös liian ylpeitä ja "tietäviä" jotta olisi voitu kuunnelle kuinka KIina on toiminut ja toimii. Miksi luottaa Kiinaan. No, katsokaa raakaa dataa. Siksi. Heillä on erittäin vahva näyttö siitä mikä toimii. Sitä yrittää myos nykyisin WHO kertoa mutta ylimieliset länsimaat ovat kuuroja.

Joka tapauksessa Suomen hallituksen eilinen suunnan otto oli todella hyvä alku. Antoi pienen toivonkipinän. Se oli jämäkkä teko.
Se että se otti noin koville aika selvässä tilanteessa kertoo kuitenkin karua kieltä. Marinin pitäisi laittaa muutama ministeri nyt kiireesti vaihtoon, ja koota oikeasti viisaiden ryhmä kasaan, aivan sama keitä ovat kunhan ovat viisaita ja samoin arvioida uudelleen kuka ja ketkä ovat asiantuntijoita joiden varassa hutiloidaan.

Kiinassa tilanne on edelleen ns rauhoittumaan päin (Vaikka samalla pieni huoli kasvaakin ulkomailta tulevien tapausten johdosta) ja koko ajan tulee uutisia kun Hubei alueella ja siellä myös Wuhanissa voidaan purkaa alemman hoitotason karanteeni "tupia"  ja valtavat määrät lääkintahenkilökuntaa alkanut kotiutua takaisin kotiseuduilleen ympäri Kiinaa. Samoin Kiinan armeijan ääkintäjoukot ym, joita lääkäreitä ja sairaanhoitajia tuli Wuhaniin enemmän kuin paljon, alkavat pikkuhiljaa vetäytyä.
16.3. aikana Hubeissa ilmeni yksi uusi tapaus ja se ainoa tapaus oli Wuhanissa.
Muualla Kiinaa ilmenee jatkuvasti uusia karkeasti 10 ja 50 välissä. Niissä on olennainen piirre se että suuri osuus niissä on ns ulkomaantuiontia. On ikävää että erityisalueet Taiwan ja Hongkong eivät saa aikaan erittelyä sen oslata onko paikallista vai ulkomaantuontia niissä esiintyvät tapaukset. Kun ajattelee että ne ovat aika pieniä väestöltään on aika erikoista että siellä oli eilen niinkin paljon uusia. HK 9 ja Taiwan 8.
Eilen koko Kiinassa

Nyt kun Euroopassa ja muuallakin on epidemia osin lähtenyt käsistä olisi äärimmäisen tärkeää tehostaa tuontitapausten estäminen äärimmilleen. pekingiin tulijat joutuvat kaikki karanteeniin suoraan mutta miten on muualla. hiukan epäselvää ja mannerKiinaan on myös tullit sinne tänne uusia muutama. Toki silloin kun ne on tilastoissa ne ovat myös tiukasti eristyksessä. Täällä ei todellakaan leikitä tyyliin "olisi hyvä pysä kotona".

Tilanne Kiinassa ja vähän muuallakin 18.3.2020

Tilanne täällä Kiinassa on varsin vakaa ja rauhallinen maan sisäisen COVID-19 epidemian osalta.
Vähäisiä määriä uusia tapauksia ilmenee ja edelleen huomattavia määriä aiemmin sairastuneita tervehtyy sairaaloissa. Edelleen joitain pitkäänkin ehkä kamppailleita menehtyy. Wuhanissa, taudin epidemian alun pahimmassa paikassa eilen tuli esiin yksi uusi sairastuminen. Muuallakin manner Kiinassa joku uusi maan sisäinen tartunta - sairastuminen. Ulkomailta tulevat ns tuontitapaukset ovat nyt jokapäiväistä myös manner KIinassa. Päivittäin useita. Esim eilen: Macao: 2, Taiwan: 10, HongKong: 10. Nämähän ovat mukana siis koko Kiinan tilastoissa ja näissä ei eritellä tuontitapauksia joita ainakin Taiwanissa ja HK:ssa on jokseenkin varmasti.

Eilen tässä manner Kiinan prefektuurissa jossa asun tuli joukkotiedote SMS, joita siis tulee päivittäin kaikille jatkuvasti, jossa yhdessä ilmoitettiin että Taiwan, HK, ja Macao ei pidä tulla tänne mutta jos kuitenkin välttämätöntä ja alueen asukas tai tärkeä työntekija niin ensin karanteeniin 14 vrk ajaksi, sama koskee tänne ulkomailta tulevia. Ja täällä karanteenit on hiukan jotain muuta kuin se Suomisekoilu jossa kehotetaan pysymään kotona mutta...   Täällä karanteeni on oikea karanteeni eikä mikään seuraleikki.

Kiinassahan on edelleen erittäin kovat toimet käytössä viruksen leviämisen estämiseksi. Lähes sellaset kuin Suomessa nyt tämän "poikkeustilan" aikana. (jonka järjestelyt tosin alkavat vaikuttaa jonkinasteiselta sekoilulta jossa hirveästi heilutaan mutta oikeaa täsmäiskua virusta vastaan ei edes yritetä tehdä. Kuten on kuulunut, viruksen annetaan toki tartuttaa kaikki jotka se tartuttaa mutta hiukan hillitään ettei synny lyhyttä isoa piikkia joka ylittäisi sairaanhoidon kapasiteetin. Logiikkana tuntuu olevan se että koska se kuitenkin tulee eli nostettiin ködet ylös. Niin, ei se tuollaisessa EU/länsimaisen hallinbtohimmelin kanssa onnistukaan kun vielä ottaa huomioon ihmisten äärimmäisen itsekyyden ja vapauksien ihannoinnin. Mulla on oikeus...

Pitäisi sanoa minulla on velvollisuus, minulla on vastuu. Kiinassa onnistuttiin nostamaan ylös tämä.
Siihen valjastettiin koko tiedotusvälineistö ja kaikki mahdolliset kanavat aina nettikauppoja myöden, siinä oli mukana jokaikinen. Tokihan aina, joka paikassa on typeryksiäkin, ei kiinalaiset siinäkään normaalista ihmisestä poikkea. Mutta ääliöitä varten on sitten viranomaset ellei naapurien ohjaus ja bambukeppi auta.

Ennustan, globaalin tilanteen nyt exponentiaalisesti pahentuessa, että Kiinan on pakko ottaa käyttöön huomattavasti järeämmät suojautumiskeinot.

Koko Kiinassa on nyt edelleen sairaana      8184
Koko Hubei alueella näistä on               7795
Hubei alueella Wuhanissa näistä on          7483
Koko Kiina ilman Hubei aluetta sairaana on   389

Ulkomailta tulleet tapaukset myös siirtyvät tähän viimeksi mainittuun lukuun koska Hubei alueelle ei ainakaan toistaiseksi tule tuontitapauksia.
Spekulointia: 389 sairasta nyt, 12 päivää sitten sairaita oli 1056. 12 päivän aikana uusia on tullu 233. Mikäli siis oletetaan keskimääräiseksi parantumisajaksi 12vrk olisi tänä aikana parantunut 900.

Tässä kohden mainitsen taas kerran sen mikä on vaivannut uutisoinnissa usein ja jopa ns asiantuntijoiden puheissakin.
Esimerkiksi kun yksi suomalainen media julkaisi kuvan jossa oli lukuisten maiden tautitapausten määrän kasvukäyrät oli unohtunut yksi minusta erittäin merkittävä asia. Suhteutus väkilukuihin. Miksiköhän. Ai niin, Suomen lukuja hakutaan edelleen kaunistella tai luoda mielikuva että Suomessa olisi parempi tilanne jostain käsittämättömästä syystä. Ei tämä mikään kilpailu ole, onko suomlainen kansallinen itsetunto noin alhaalla.

Jos Suomen luvut olisivat edes kertaluokkana oikein ja ajattelisi että Suomessa olisi nyt 320 sairastunutta diagnosoitua se suoraan suteutettuna Kiinaan vastaisi 83080 tapausta. Paitsi että Kiinassa testien kattavuus on parempi. THL Salminen taas kerran puhui puutaheinää. Suomen kåtestikapasittetei jopa parempi kuin Kiinan. Höpö-höpö. Kuinka mediakin antaa Salmisen valehdella suut ja silmät täyteen joka mutkassa. Miksi media edes ei puutu tähän. 
Ainoastaan pahimpana aikana kun virus oli uusi ja epidemia vasta alkanut ei testauskapasiteettia saanut mistään riittävästi kun reagenssia ei kyetty valmistamaan missään riittäviä määriä. Jossain vaiheessa kun tilanne oli edennyt hiukan pidemälle Wuhanissa kyettiin testaamaan suunnilleen tuhat. Pian se nousi kahteen tuhanteen. Joka jo suhteellisestikin vastasi nykyistä Suomen maksimikapasiteettia. Pian Wuhanissa kyettiin jopa 6000 teestiin päivässä.
Sen lisäksi oli käytössä standardoitu kliinisen COVID-19 diagnoosin protokolla joka oli myös käsitelty WHO kanssa kun virustestikapasiteetti ei riittänyt vaikka testattavat esiseulottiin. Pitää muistaa että Wuhanissa oli päällä varsin paha kausi influenssa ja esivalinnasta testeihin huolimatta ajoittain vain 10% suuruusluokkaa oli positiivisia eli "hukkaan" meni paljon vaikka olivatkin tärkeitä tietenkin.. 6000 kapsiteetti vastaa sitä että Suomessa olisi 3000 kapasiteetti.

Kiinan koko kapasitteetti on nyt. 1,7 miljoonaa testiä viikossa. 243000 testiä päivässä. Jos tuo suhteutetaan suoraan Suomeen koko väestöillä se vastaisi Suomessa 935 testiä vrk. Salminen on siis ns kirjaimellisesti oikeassa jos tarkoitetaan tätä. Salminen kuitenkin unohtaa olennaisen pikkujutun. Kiina on valtava maa ja siksi niin suora vertailu on lähinnä viihteellinen.
Mikäli Kiinassa alkaisi esimerkiksi epidemia levitä rajusti uudelleen,  maassa kyetään - per heti - sulkemaan ja eristämään kyseinen alue. Kiinassa kyetään erittäin tehokkaasti lokeroimaan koko maa, vaikka joka prefektuuri erikseen. Kuten esim Hubei tai vaikka Canton (Guangdong). Tauti ehtisi leviämään varsin vähän muualle.
Nyt koko suurta osaa testikapasitteetista kyetään käyttämään sille pienelle rajatulle sisäiselle epidemia alueelle.
Otetaan esimerkki, Kiinassa alkaisi tapausmäärä nousta uudelleen ja alue olisi Hubei. Hubei kiinni heti. Siellä on noin 60 miljoonaa ihmistä. Allokoidaan neljännes kapasiteetista sinne. 425000 tst viikossa. 84000 tst päivässä. Suomeen suhteutettuna 7700 testiä päivässä ja muille alueille olisi reserviä edelleen 1275000 testin viikkokapasiteetti. Saminen unohtaa siis lausumassa sen millainen Kiina on. Vai että on Suomen testikapasiteetti parempi kuin Kiinaan.
Toisekseen Kiinahan kykenee itse valmistamaan lisää eli ei ole vain tuonnin varassa.

Suomessa on nyt testattuja COVID-19 tapauksia noin 320. Suomessa on noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Kiinassa on 1428 miljoonaa. Jos sairastuneita olisi Kiinassa samassa suhteessa olisi niitä nyt täällä 83000. Se on enemmän kuin Kiinassa kumulatiivinen määrä koko ajalta.

Täällä ei myöskään jätetä testaamatta tai selvittämättä tarkoin tartuntaketjuja. Vain Hubei alueella on jonkin verran yhteisötartuntatilannetta ja sekin pääasiassa Wuhanissa. Joka lienee varsin ymmärrettävää kun ottaa huomioon alkuajan jolloin ei ollut mahdollisuutta testata ja kun sosiaalinen media ajoi Wuhanin paniikkiin jossa 100000 ihmistä paniikissa yhtäkkiä ryntäsi sairaaloihin ovista ja ikkunoista koska 99000 heistä oli kausi influenssan ja kuulivat hurjia huhuja tappavasta viruksesta jonka oireet on kuin influenssassa. Sosiaalisen sekopäämedian takia kuolemista ainakin puolet oli sen seurausta (välillisesti ja osin suoraan).
Sosiaalinen sekomedia on yksi pahimpia esteitä tällaisten katastrofien aikana mikäli niiden annetaan rehottaa mielivaltaisesti. Jopa yksi tunnettu länsimainen koulualan persoona sanoi tunnetun lausahduksensa: "vapautta vaan ei mielivaltaa".


Kun epidemia oli juuri alussa, miksi USA tautivirastolla oli kuin hyllyssä valmiina osoite: Wuhanin merieläin tukkutori. Miten he muka selvittivät sen muutamassa tunnissa. He nimesivät sen jo ennen kuin Kiina. Heti sen jälkeen kun Kiina joulukuun lopussa teki virallisen ilmoituksen WHO:lle tuntemattomasta vakavasta hengitystietaudista.

Kiinassa on juuri hyväksytty kiinalaisten kehittämä rokote kliinisiin testauksiin.

Wuhaniin saapui jo 26.1. Sotilaslääketieteellisen tutkimus organisaation tieteellinen tutkimusryhmä jota johtaa akateemikko Chen Wei. Tutkimusryhmä on keskittynyt rokotteiden kehittämisen hätätilanteisiin.
Rokote SARS-CoV-2 virusta vastaan hyväksyttiin varsinaisiin kliinisiin tutkimuksiin 16.3. Usein puhutaan COVID-19 taudin oireista.

Oirekuva vaihtelee yksilöittäin.
Tyypilisiä oireita on kuivahko yskä, kuume, hengenahdistus, lihassärkyjä.
Nuhaakin voi jesiintyä. Lisäksi voi olla vatsaoireita ja suoliston oireita - lieviä tai jopa oksentalua tai ripulia.
Lisäksi voi olla muutoksia haju ja makuaistissa. Päänsärkyäkin. Joillain oireet ovat hyvin lieviä. Useinmiten kaikkia mainittuja oireita ei ole samalla henkilöllä, niistä voi puuttua useita. Varsinkin näitä hivenen harvinaisempia. Maallikon on hyvin vaikea erottaa influenssasta varsinkaan lieviämuotoista tautia.

Taudin edetessä saattaa vakavammissa tapauksissa nopeammin tai hitaammin kehittyä hengitys/hapetus vaikeuksia. Älä silloin arkaile soittaa apua vaikka onkin ohjeistettu että älkää soitelko vaan potekaa kotona - joka on sivistysvaltiossa käsittämätöntä ja osoitus että mihinkään ei oltu varauduttu resurssien osalta. Ei vaikka kuinka selitellään kauniine puheineen musta valkoiseksi.
Kiinassa on aivan toisin. Suorastaan vaaditaan että soitetaan ja sitten odotetaan kotoa poistumatta ketään tapaamatta avaruuspukuisten pikaista saapumista jotka sitten arvion tehtyään kulejttaa valvottuun karanteeniin tai jopa eristykseen esitiedoista riippuen. Suomessa ei ole mitään vastaavaa. Miksi? Ai niin, epäsopivia kysymyksia ei saa esittää.

On syytä muistuttaa että tupakointi lisää huomattavasti vakavan tautimuodon riskiä ja siihen on aika vahvaa tutkimusdataa!
Samoin se lisää tartuntariskiä ihan yksinkertaisesti kun se tupakkahan laitetaan suuhun ja sitä sormeillaan.

On hyvä muistaa että virus ei voi käyttää mitään muuta "ovea" päästäkseen solun sisään kuin sitä joka aukeaa ACE-2 reseptoriin sopivalla "avaimella". Se siis voi monistua vain soluissa joissa on ACE-2.
Kun virus pääsee soluun se alkaa monistua. Mutta samalla se solu lähettää viestin elimistön puolustusjärjestelmälle... ja puolustus hyökkää. Jos se hyökkää massiivisesti siinä menee omatkin. Kudosvaurioita syntyy.Jos olet kotona ja sairastunut niin että jotain oireita on mutta ei hengenahdistusta-hengitysvaikeutta ja jos nyt muuten oirekuva ja muu sopisi COVID-19.
Kuumeessa, vaikka se olisi lääkkeellä alennettukin, pitää muistaa että ruumiillinen rasitus on kielletty. Tätä ei tunnu monikaan nykyaikana tajuavan.

Millä sitä kuumetta - tarvittaessa - alennetaan. COVID-19 taudin osalta. (Muista kuitenkin että kuume on osa puolustusjärjestelmäämme joten harkitse voinnin ja kuumeen korkeuden ja yksilöllisen kuumeensietokyvyn mukan onko syytä alentaa)

Itse käyttäisin parasetamolia. Parasetamolissa pitää muistaa se että se on vaarallisin saatavilla oleva käsikauppalääke. Terapeuttisen ja vahingollisen annoksen ns turvaväli on pieni. Älä missään tapauksessa ylitä suositeltua vuorokaisirajaa ellei lääketieteen asiantuntija ole toisin ohjeistanut tuntien sinun, juuri sinun, tilanteesi
Itse en käytäisi esimerkiksi ibuprofeenia (kauppanimiä esim. Burana, Ibumax jne). lainkaan COVID-19 taudissa enkä edes esioireiden aikana, en edes silloin jos olisi epäily että olisin voinut altistua, en mihinkään vaivaan!

Tieteellistä ns vahvaa näyttöä sen haitallisuudesta ei ole mutta viitteitä mahdollisesta vahingollisuudesta on. (muistutaan että tämä virus on nimenomaan ACE-2 reseptoria käyttävä)
 The Lancet, Respiratory medicine; "ACE2 can also be increased by thiazolidinediones and ibuprofen" artikkelissa; "Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?"
Mielenkiintoinen luettava joka selventää myös eräiden muiden tautien lääkitysten mahdollista vaikutusta.
Muistetaan siis että monet ACE-2 inhibiittorit itseasiassa johtavat niiden reseptorien lisääntynmiseen ja antaa virukselle lisää ovia monistuskoneisiin. (ihmisen kannalta vahingollista tässä suhteessa)

 

Tilanne Kiinassa ja vähän muuallakin 19.3.2020

Uutiset joita luen ja katselen suomalasessa mediassa aiheuttavat jatkuvasti monenlaisia mietteitä ja tunteita. Osa uutisista on kohtalasen asiallisia tai jopa hyviäkin mutta sitten osa on sellaisia jotka kuuluisi joko roskakoriin suoraan tai perattavaksi faktantarkituksessa, jopa jotkut niistäkin joissa "faktoja" on saatu virallisesti asiantuntijatahoina pidetyiltä. On vaikeaa käsittää miksi esimerkiksi THL edustajat tavan takaa antavat enemmän ja vähemmän virheellisiä tai kummallisia lausumia. Kiinan vähättely ja vääristely on saanut yhä lisää kummallisia piirteitä. Jo pelkästään senkin osalta kuinka otsikoidaan ja kuinka esimerkiksi jätetään Kiina kokonaan ulos. Esimerkiksi kun Aasiasta lueteltiin hyvin onnistuneita maita oli lueteltu Japani, E-Korea ja Singapore.
Mihin Kiina jäi noiden mikkihiirien ohesta. Ei sanaakaan vaikka Kiinan saavutus epidemian hallinnassa on mittaluokka huomioiden aivan ylivoimaisesti massiivisin ja vaikeusaste huomioiden käsittämättömän paljon yli noiden muiden mainittujen joissa toki on tehty hyvää työtä kun unohdetaan Japanin aivan käsittämätön sekoilu risteilylaivan tapauksessa.
Oli miten oli. Uutisointi on näköjään jopa tällaisessa asiassa varsin politisoitunutta. Se on ikävää.
En edes viitsi mainita Kiinan ja USA välisestä informaatiosodasta jota onneksi Suomessa ei paljoakaan käsitellä.


Italian tilanne on yhä katastrofaalisempi.
Kumulatiivinen diagnosoitujen määrä 35713 ja menehtyneiden määrä 2978.
Tämän hetken kuolleisuus siis reilut 8,3% kun se vielä viikko sitten oli 6,6%.
Se on hämmästyttävä luku.
Wuhanissa, kun sota alkoi tuntematonta virusta vastaan ja kun valtaosa on jo parantunut eikä uusia juurikaan ilmene, kuolleisuus on noin 5% ja jos Wuhan (n. 11milj.) erotetaan muusta Hubei (n.59milj.) alueesta sen jäljelle jäävän Hubein osan (n.48milj.) kuolleisuus noin 3,6% ja jos katsotaan koko muuta Kiinaa ilman tuota Hubei aluetta eli väestöltään 1369milj. osaa on kuolleisuus 0,9%. Pitää myös muistaa että alussa kun virus oli uusi ja testejä ei ollut lainkaan tarpeeksi on väsitämättä osa sairastuneista, vakavistakin, jäänyt diagnosoimatta ja sama koskee siinä osuudessa kuolleita. Alun paniikki tukki pahasti sairaaloita ja testejä meni runsaasti hukkaan koska tautia ei vielä tunnettu riittävästi ja Wuhanissa oli paha kausi-influenssa juuri meneillään liki pahimmillaan. Sosiaalisen median ja huhujen ja muun disinformaation johdosta influenssaiset joutui paniikkiin peläten kuolemaa kun uskoivat heillä olevan tuo huhujen mukaan tappavan vaarallinen, nykynimeltään  COVID-19 infektio. Arvioiden mukaan anakin yli 100000 ihmistä ryntäsi tuolloin etsimään sairaaloista apua tukkien ne. Aiemmin olen kertonut hiukan enemmän asiasta.

Ikärakenne varmastikin selittää tästä osan mutta pitää myös kysyä miksi niin paljon iäkkäitä sairastuneita.
Ilmeisesti rajuista toimista huolimatta epidemian rajaamistoimet ovat epäonnistuneet Italiassa pahasti. Luultavasti niin että pinnan alla oli tauti levinnyt ja tarttunut paljon ja laajalti ennenkuin jyrkempiin toimiin ryhdyttiin. Toinen seikka lienee se että sairaanhoito Italiassa on paljon pahemmin romahtanut kuin annetaan ymmärtää. Voisi olettaa samalla että diagnositujen määrä on erittäin pahasti puutteellinen, tuskin edes kaikkia vakavia tapauksia on testattu. Kun diagnosoitujen profiili painottuu vakavimpiin on tietenkin kuolleisuus korkeampi. Eihän ne lievemmät kuole. On sanottu, hyvin karkeasti, että yleensä 80% on lievähköjä, 14-15% vakavia ja 5-6% kriittisiä. Nyt jos tuota vääristää ikärakenne ja puutteellinen testaus saattaakin olla niin että tuon kriittisten ja vakavimpien osuus onkin paljon enemmän kuin 20%, onko edes kaikki vakavatkaan mukana.
Hiukan veikkaan että siellä ollaan ns katastrofimoodissa eli yksinkertausesti hoitioja priorisoidaan eli karkeasti sanottuna osa saa kuolla ja keskitetään resurssit niihin joiden elämää on tarkoituksenmukaisempaa yrittää pelastaa.

Suomi menee myös kohti pahempa kriisiä ja - silmät ummessa. WHO ei turhaan korota joka päivä lisää äänenpainojaan sen suhteen että viruksen kantajat tulee tunnistaa!  Ei kai sodassakaan tiedustelua lopeteta ja laiteta silmiä kiinni ja sitten vaan ammutaan kun nenä sanoo että ruudinsavu haisee.
Näennäisesti ja faktisestikin kovia toimia on toki tehty ja päätetty - paitsi viruksen osalta. Mitä jos mannerheim olisi todennut että antaa tulla vaan, se tulee joka tapauksessa. Mutta hidastetaan sitä että meillä on aikaa sopeutua siihen.
Tässä viruskappailussa on siis päätetty heiluttaa paljon käsiä ja muskeleita sinne tänne sekalaisen "asiantuntija" lauman ohjatessa poliittisia töysin kokemattomia poliittisia päättäjiä olkootkin että osa heistä ei ole älyttömiä.
Viisaita siellä ei kamalan paljoa näytä olevan, tosin ei kasassakaan. Erityisesti proaktiivinen viisaus ja laajojen kokonaisuuksien hallinta on hiukan sanoisinko lapsen kengissä.

Tähän kohtaan tulee mieleen - viimeisen oikean presidenttimme - Urho Kaleva Kekkosen suusta julkisesti kuultu ja usein siteerattu sivallus hallitukselle: "Saatanan tunarit".


Kiinassa uutiset kertoo että manner-Kiinassa ei 18.3. yhtään uutta maan sisäistä tapausta, ei edes Wuhanissa.
Sanottiin että kaikki taoaukset ovat ulkomailta tulleita (ja siis eristettyjä).
Taiwan 25 Hongkong 23 ja Macao 2 yhteensä 50.
Koko Kiinassa (jossa siis mukana myös Taiwan, HK ja Macao) 84
Ja ainakin Peking 21 on suoraan eritelty että 21 ulkomailta, samoin Shanghain 2 on ulkomailta, Heilongjiang 1 ja se ulkomailta. Loput on eri maakunnissa mutta ilman erittelyä ulkomaa tai maan sisäinen.


Kuva 10

Kuvassa 10 kaappaus livekartalta jossa päivittyy Kiinaan ulkomailta tulevat tapaukset.

Hiukan huolestuttaa tuo jatkuva ulkomailta tulevien tapausten kasvu täällä Kiinassa. Olisi parempi ettei epidemia-alueilta saavuttaisi tänne. Tosin karanteeniinhan he taitavat nyt useinmiten ensin joutua. Mutta, riittääkö 14vrk karanteeni. Pieni osa nimittäin itää pidempään, olkootkin että se osuus voi olla prosentin tai jopa ali. Toivottavasti ei pääse lieviä huomaamatta livahtamaan kontrollin ulkopuolelle ja maahan tartuttamaan. Kiinaan tulee päivittäin noin 20000 henkilöä ulkomailta - toki osa kiinalaisia. Sen ulkomaalaisten osuuden pysäytäminen olisi iso juttu. Kiinalaisia ei voi pysäyttää, heillä on aina oikeus palata kotimaahansa, karanteenin kautta, niin kauan kun ovat Kiinan kansalaisia . Onneksi(!) täällä ei ole tuota kaksoiskansalaisuus hulluttelua.

Yksi pikku seikka minua on kummeksuttanut noissa THL jutuissa. Miksi he usein puhuvat että R0 olisi luokkaa 2.2. Eihän sellaista ole kuin ihmisen keksimissä kuvitelmissa. Ei tuota villin ja vapaan leviämisen R0 arvoa ole missään mitattu oikeasti. Se on arvio ja se perustuu huolimattomiin arviointeihin ja niissä on aina ollut ihmisen tekemä interventio mukana jota ei ole riittävästi ehkä huiomioitu kun ei ole tunnettu kunnolla datan taustoja. Ihan sama onko ne julkaistu Lancetissa tai South China Morning Post propagandajulkaisussa tai onko lukuja peräisin joltain HK yliopiston linssiluteelta tai Johns Hopkins opiskelijoiden tekemästä simulaatio harjoituksesta.  R0 2.2 on täysin keksitty luku.  Sensijaan Reff 2.2 on saattanut jossain olosuhteissa ollakin toteutunut. Mutta eihän se ole villi ja vapaa R0 luku. THL tapa (ainakin se mikä mediassa näkyy) käyttää R0 käsitettä on enemmänkin kertomus siitä että ei oikestaan tiedetä mistä puhutaan mutta sanotaan jotain mitä "kaikki muutkin" sanoo.

Villin täysin vapaan leviämisen R0 luku ilman ihmisen minkäänlaista puuttumista asiaan SARS-CoV-2 osalta lienee paljon yli 2.2. Varmuudella sitä ei tiedä kukaan ja siihen vaikuttaa vahvasti millaisessa populaatiossa sen annettaisiin levitä täysin villinä.
On kai päivän selvä että laajan harvaanasutun alueen tapauksessa yksi sairas tartuttaa paljon vähemmän (luontainen eristys) kuin ahtaasti rakennetussa valtavassa kaupungissa.
Kiinassa vaikuttava tartuntakerroin saatiin hyvin nopeasti putoamaan reippaasti alle 1 vahvalla ja tehokkaalla interventiolla. Virukselle asetettiin rajat. Osaltaan ihmiset yhteisöllisesti tekivät sen ja osittain hallinnon antamat määräykset. Yhteisölliseen käyttäytymiseen vaikuttetin paljon hyvín johdonmukasella ja valistavalla ja realistisella tiedottamisella samoin kuin estämällä paniikin lietsonta ja väärien ohjeiden jako sosiaalisessa mediassa.
On päivän selvää että jos jokainen eristäytyy epidemian leviäminen sammuu siihen heti. On myös päivät selvää että jos vain tartunnan saaneet eristäytyy myös silloin epidemian leviäminen sammuu siihen heti. 
Ikävä kyllä Kiinan ulkopuollella hukattiin koko se lisäaika jonka Kiina osti maailmalle. Nyt sitä on niin monessa paikassa ja ihmisessä että kakkien jäljittäminen ja eristäminen ei onnustu enää millään tavalla. Se aika nukuttiin kun se olisi pitänyt tehdä mutta ei, asiantuntijat hoki vaan joko ettei se tänne tule tai että sehän kuin influenssa ja melkien kaikki on ihan lieviä.   Ei kuunneltu Kiinaa. Ei kuunneltu ketään kun on vanhva usko että itse ollaan maailman huipputason asiantuntijoita.
Vieläkin THL vähättelee vaikka hiukan ovatkin jo vakavoituneet. Menisivät Italiaan johonkin katastrofisairaalaan katselemaan millainen on lievä influenssan kaltainen ylähengitystie infektio kuten hiljan totesivat. Tai tulisivat tänne KIinaan ja vierailisivat vaikkapa Wuhanissa.
Nyt sitten kun on sössitty käytetään kaiki media sen muokkaamiseen että kuinka tarpeellista on antaa sen tulla mutta loiventaa sitä jotta saadaan yhteisöimmunitteetti kaatamatta meidän terveydenhuoltoa.
Moni on varmaan huomannut kuinka media on valjastettu luomaan mielikuvia siitä että meillä on kaikki hallinnassa ja kaikkeen on varauduttu. Miksi media alistuu tähän tutkimatta asiaa oikeasti. Missä on tutkiva journalismi. Missä on faktantarkastajat.
Toki sanottava että myös asialinenkin uutisointi on lisääntynyt eli ei ihan pelkkää pahaa ja erityisen hyvää että se paniikin lietsonta on saatu edes jossain määrin kuriin. Pitäähän mediankin tuntea vastuunsa - muustakin kuin siitä että omistajien taskujen täyttämisestä.

Lisäys, 20.3. Kun euroopassa on vasta vuorokausi vaihtunut ja aamuyö.
Italia: Viimeisin näkemäni luku (Baidu COVID-19 tilanne)
Diagnosoituja 41035 ja kuolleita 3405. Siis 8,3% joka on valtava.
Uusia diagnosituja edelliseen lisää 5322 joka on valtava lisäys, lähes 15%.
Mikäli 15% vauhti jatkuisi olisi viikon kuluttua lähes 110000.
Mikäli kuolleisuus olisi edelleen 8,3% se merkitsisi yhteensä yli 9000 menehetynyttä. eli viikossa tulisi lisää noin 5500. Alkaa olla valtavia lukuja lyhyessä ajassa. Toivotaan että tuo ei toteudu. Jossain oli maininta että Italiassa olisi jo pientä hidastumista diagnosoitujen määrien kasvussa. Onko se totta vai harhaa olosuhteista johtuen jää nähtäväksi. On ilmiselvää että Italian sairaanhoito on ns katastrofimoodissa jossa ei yritetäkaan pelastaa kaikkia vaan ne joilla on parhaat mahdollisuudet selvitä tehohohoidosta samalla kun sairaanhoito ajautuu yhä syvempään katastrofiin kakkien resurssien pettäessä. Hyvin paha signaali oli se että sairaanhoidon henkilkunta sairastuu aivan katastrofaalisella nopeudella. Wuhanissa jossa pahimmassa eskalaatiovaiheessa kaikki resurssit loppui, jopa lääkehapestakin oli aivan valtava pula ja loppuun uupuneet lääkärit ja hoitajat tekivät suojautumisvirheitä taistellessaan kuin sodassa ns "uhraan itseni, pelastan kymmen moodissa".
Italian tilanne näyttää vielä pahemmalta. Hubei, ja pääasiassa siellä Wuhan sai lähes 50000 lääkäri-hoitaja henkilöä avukseen. En tiedä onko tuossa luvussa mukana Kiinan armeijan erikoislääkärit, lääkärit ja hoitajat joita sinne meni myös - paljon.
Italialla ei ole ympärillään Kiinaa joka oli Hubei alueen ympärillä!

Sitten Suomessa Aamulehti julkaisee
Mielipiteet Lukijalta
Jos valitsimmekin koronavirusta vastustavat toimet väärin?
19.3.2020 17.49
Sami Hurinki
mielipideartikkelin jossa kirjoittaja latoo painoon ajatelman että olisiko sittenkin viisaampaa olla vastustamatta virusta ja hankkia näin sille nopeasti yhteisöimmuniteettisuoja. Kirjoittaja kritisoi näitä toimia jotka syöksee Suomen pahaan taantumaan joka toki sekin on paha ja ilmeisesti on sitä mieltä että lama ja taloudellinen katastrofi ei olisi niin paha kun annettaisiin vaan viruksen levitä ilman näitä kovia vastatoimia. No, kaikenlaisia päästöjä tässä on nähty. Tietenkinhön se olisi loogista tavallaan mutta, siinä vaan on aika iso mutta. Nimittäin jos se etehtäisiin ilman näitä jarrutuksia poikkeustilan muodossa. (jotka toki nekin ovat osittain päin hel...)

Ilman vastatoimia ns villinä virus pyyhkäisisi Suomen yli vauhdilla. Ilmeisesti hän ei käsittänyt mitä se tarkottaisi kun sairaanhoito saturoisi ja syntyisi muutenkin yhteiskunnan romauttava tilanne, pahimmillaan täysi sekasorto. Silläkö ei olisi kauskantoisia seuraamuksia - ja vakavia.
Ehkäpä hänkin on niitä "hiukan pahempi flunssa" käsityksessä olevia. Menis Italiaan nyt, voisin vaikka ostaa hänelle menolipun. Menisi vaikka katsomaan kuinka Italian armeija on nyt laitettu ruumiskuljetuksiin kun mikään muu kapasitteetti ei riitä ja sairaanhoito osin romahtaa tasolle jota ei nähdä muualla kuin pahoilla laajoilla katastrofialueilla.
Eikä menetyneet ole vain vanhuksia! Ja tilanne on vasta alussa. Espanja ja Saksa isoina maina tulee väistämättä perässä ja katastrofi on siltikin iso vaikka sitä loivennetaan ja hidastetaan (kun muuhun ollaan täysin kyvyttömiä). Saksassa kuolleisuus on nyt alhainen. Se tulee muuttumaan mutta jos Saksa diagnosoi kaikki ja sairaanhoito ei saturoi, kuolleisuus % pysynee prosentin tuntumassa tai jopa alle.

Tästäpä tuli mieleen että miksi ihmeessä THL "erikoisasiantuntija" Sane ei usko mitä WHO sanoo. Hän julkisesti väittää että Bruce Aylward ja sen myötä koko WHO on erehtynyt. Hel...tti. Tuo "erikoisasiantuntija" tulisi saattaa palkkakonttorin kautta ulos ja äkkiä. Vahingot on jo nyt enemmän kuin isoja. Hän lienee se oikea päämestari jota muut komppaa tässä koko vähättelyssä ja virhearvioiden ketjussa. 

22.3.2020

Euroopan tilanne vaikuttaa katastrofaaliselta. Diagnosoitujen määrä nousee "pystysuoraan" ja tiedetään että testejäkään ei kyetä tekemään lainkaan riittävästi.

Nämä kuolleisuusluvut ovat järkyttäviä.


Italia         uusia  6557  kumul.  53578 lis.ed.pvä. 13,9%  kuoll. 4825  kuoll. 9,0%
Espanja        uusia  4964  kumul.  28572 lis.ed.pvä. 21,0%  kuoll. 1720  kuoll. 6,0%
Ranska         uusia  1847  kumul.  14459 lis.ed.pvä. 14,6%  kuoll.  562  kuoll. 3,9%
Koko Europa    uusia 20593  kumul. 155923 lis.ed.pvä. 15,2%  kuoll. 7892  kuoll. 5,1%

Vertailun vuoksi koko Kiina mukaanlukien kaikki, myös HK, Macao, Taiwan.

Kiina kokonaan uusia    82  kumul.  81498 lis.ed.pvä.  0,1%  kuoll. 3267  kuoll. 4,0%
Kiina ei Hubei uusia    82  kumul.  13698 lis.ed.pvä.  0,6%  kuoll.  123  kuoll. 0,9%

Kamalia lukuja.
Kiinan osalta uusien määrä ei huomioi ulkomailta tuotuja tapauksia joita on valtaosa. Manner Kiinassa olkomailta tuodut tapaukset on ainakin osin eritelty mutta koska niistä iso osa on erityisesti Taiwanilla ja HK:ssa ja sieltä ei erittely näy niin laitoin tuohon vain kokonaismäärän. Manner Kiinassa maan sisäisten määrä ón erittäin vähäinen.

23.2.2020

Euroopan tilanne kuten edellä. Kuolleisuusluvut entistäkin kamalammat.

Italia         uusia  5560  kumul.  59138 lis.ed.pvä. 10,4%  kuoll. 5476  kuoll. 9,3%
Espanja        uusia  4517  kumul.  33089 lis.ed.pvä. 15,8%  kuoll. 2182  kuoll. 6,6%
Ranska         uusia  1559  kumul.  16018 lis.ed.pvä. 10,8%  kuoll.  674  kuoll. 4,2%
Koko Europa    uusia 17701  kumul. 174409 lis.ed.pvä. 11,3%  kuoll. 9227  kuoll. 5,3%

Vertailun vuoksi koko Kiina mukaanlukien kaikki, myös HK, Macao, Taiwan.

Kiina kokonaan uusia   102  kumul.  81600 lis.ed.pvä.  0,1%  kuoll. 3276  kuoll. 4,0%
Kiina ei Hubei uusia   102  kumul.  13800 lis.ed.pvä.  0,6%  kuoll.  123  kuoll. 0,9%

Kiinan osalta uusien määrä ei huomioi ulkomailta tuotuja tapauksia joita on valtaosa. Manner Kiinassa olkomailta tuodut tapaukset on ainakin osin eritelty mutta koska niistä iso osa on erityisesti Taiwanilla ja HK:ssa ja sieltä ei erittely näy niin laitoin tuohon vain kokonaismäärän. Manner Kiinassa maan sisäisten määrä ón erittäin vähäinen.

Kiinan osalta on hyvä myös huomioida että varhaisessa vaiheessa muusta maasta eristetty Hubein alue edustaa valtaosaa kuolleista ja uusista tapauksista ja se nostaa koko Kiinan kuolleisuutta. Kiinassa saattaa kuolleisuutta nostaa myös se että erityisesti takavuosina ilman saasteet ovat olleet erittäin pahoja ja aiheuttaneet paljon keuhkosairauksia samoin kun erityisesti miesten erittäin runsas tupakointi. Myös ennen kuin jäerjestelmä kunnolla käynnistyi tartuntaketjujen ja sairastuneiden jäljitykseen saattoi käydä niin että vain vakavampia tapauksia diagnosioitiin ja tietenkin vakavammissa tautimuodoissa kuolleisuus on suurempaa.
Taudin alkuvaiheilla on myös varmaankin ollut parhat hoitokäytännöt hakusessa kun taudin ominaisuuksia on tunnettu melko heikosti. Luvut myös elävät edelleen koska sairaana on vielä noin 5500 henkilöä ja vaikeampien tapauksien hoito on melko pitkällistä, monesti useita viikkoja.

Euroopan luvut. Tuollaiset yli 6% kuolleisuusluvut kertovat jokseenkin varmasti siitä että sairaanhoidossa ollaan ylitetty resurssit. Olkootkin että sairstuneiden profiili voi selittää osaa. On toinenkin luku joka on erittäin hälyyttävä. Hoitohenkilökunnan sairastumismäärät tautiin. Näin jossain luvun, en muista missä, että Italiassa yli 8% henkilökunnasta.  Kyllä Kiinassakin sairastui mutta muistaakseni ainakin alle puolet Italian luvuista erityisesti Wuhanissa varsinkin alussa taisteli pelastusmoodissa suunnilleen siten että entä sitten jos kuolen mikäli kuitenkin pelastan sata, eli hiukan sellainen sotamoodi päällä.
Luultavasti niin Italiassakin. Silti suuresti ihmetyttää näkemäni uutiskuvat esimerkiksi Italiasta. Niissä näkyy jotain jota en ymmärrä. Eikö muka kehittyneessä valtiossa ole asianmukaisia suojavarusteita henkilökunnalle ja jos ei ole niin ei niiden valmistaminen nyt mitään rakettitiedettä ole, vaikkapa poikkeustilan turvin määräyksellä joku tehdas asialle.
Vai onko niin että ei osata tai ymmärretä suojautua.
Itseasiassa Suomessakin tulisi varautua. Aivan järkyttävää kuinka esim HUS henkiläkunta on kämminyt ja henkilökunta on sekoillut huolta vailla ja nyt sitten monia sairaana. Eikö siis jo tämä kuukausia jatkunut epidemia ja nyt pandemia tilanne ole naksauttanut mitään terveydenhuollon ammatilaisten päissä, luulisi edes heidän tajuavan kuinka pitää varoa ja varautua kun kukin kai tietää missä on tullut kuleksittua. Vai onko sielläkin ollut se THL porukoiden tavallista "hitusen ärhäkämpi lensu" johtamassa harhaan.

THL pitäisi nyt viimeistään kertoa että tämä ei ihan oikeasti ole "hiukan ärhäkämpi flunssa" samoin joidenkin sairaaloiden infektiolääkäreiden soisi edes kerran kokeilla vapaapäivänä katsella netin kautta kuinka Kiinassa toimitaan ja kuinka vakavasti asiat otetaan tässä biologisessa puolustussodassa.

Nyt sentään vihdoin alkaa THL varovasti myönnellä että se voi tarttua itämisaikanakin ja että oiretonkin voi tartuttaa vaikka sitä edelleen väheksytään. Sitä ei pitäisi väheksyä vaikika se onkin harvinaisempaa kuin pajhoissa oireissa olevan tartuttavuus.  THL pitäisi muistaa myös viestinnän psykologia.

Ihan samoin kuin sen kuonokopan tms maskin psykologia joka on sivuutettu aivan totaalisesti mutta jonka Kiinan päättäjät tajusivat aivan heti ikäänkuin itsestäänselvänä. Ai että psykologia vaikuttaa viruksen leviämiseen.... eikös olekin kummallista Herra "THL" Salminen.

Kiinassa se on otettu huomioon jokseenkin alusta alkaen. Joukkojen käyttäytymisen hallinta on... kyllähän taitavan epidemiologian asiantuntijan pitäisi tuokin tajuta. Ihmisen käytös on tärkeä osa torjuttaessa virustartuntoja. Maskeilla saatiin aikaan iso muutos ihmisten käyttäytymisessä ja asenteissa. Ne olivat paljon tärkeämpiä kuin se minkä maski isessään fyysisesti vaikuttaa iruksen kulkuun toisesta toiseen.

25-26.3.2020 Luvut kasvaa huolestuttavasti joka puolella Kiinan ulkopuolella.

Toistamatta edellisiä poimintoja tautitapauksista on vain todewttava että yhä synkempiä ovat sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan luvut. Euroopassa Espanja ja Italia ovat omassa luokassaan ja aivan ilmiselvästi tervedenhuolto pahimmilla alueilla siellä on romahtanut todella pahasti. Kuuluu hurjia uutisia heitteille jötetyistä vanhuksista ja potilaista sairaaloissa. Joissain vanhainkodeissa hoitajat ovat vain lähteneet pakoon virusta ja jättäneet... todella kuin painajaisesta. 
Minun edessä on Italian luku, 69176 diagnosoitua ja 6820 kuollutta joka vastaa 9,86%. Tietenkin se on aivan eri jos lasketaan kaikki sairastuneet mutta niin se on laskettua muuallakin, diagnosoiduista. Nimittäin tälläin myös kuolemat on diagnosoituja. Kokolailla sitten on hämärää se mikä on primääri kuolinsyy. Jos joku saa kauhkoveritulpan tai sydänveritulpan sairaana ollessaan niin oliko se COVID-19 kuolema vai ei. Kuka vetää rajan. Joka tapauksessa liki 10% kuolleisuus on aivan karmea luku vaikka väestö olisi kaikki yli 70 vuotiaita mikäli normaali hyvälaatuinen sairaanhoito toimii.


Tässä on usein vaivannut suomalaisen median tapa esittää lukuja ja vertailuja muihin maihin. Lähes järjestelmällisesti esillä on absoluuttiset luvut.
Oli jossain hienoja grafiikoitain kuinka tauti on eri maissa levinnyt - edennyt. Surutta samassa kuvassa omilla luvuillaan aivan eri kokoisia valtioita.
On pakko muistuttaa että 800 sairasta Suomessa vastaa 60 miljoonan ihmisen valtiossa yli 8700 sairasta. Paljonko 800 sairasta Suomessa vastaisi suhteellisesti koko Kiinassa. Luku olisi noin 207000. Kaiken lisäksi Suomessa on hyvin tiukat kriteerit siitä kuka edes testataan, ei edes sairastuneita ellei ole erityistä syytä testata. Sairastelkaa kotona ja älkää kamalasti kulkeko kylillä. Kiinassa kritreerit ovat suunnilleen - jos on pieninkin epäilys.

COVID-19 pandemian myllertäessä tulee esiin kaikenlaisia juttuja tässä ns mielivaltaisen vapauden mediakentässä:
Eräs suomalainen lääkäri (IS, 24.3. mukaan) esitti - ja luultavasti ihan vakavissaan - että tartutetaan terveydenhuoltohenkilökuntaa jotta saavat "hallitusti" immuniteetin.
Lääkäri ei tainnut ajatella että Suomessa on jonkinlaisia lakeja aina perustuslaista alkaen ja päätyen rikoslain vähäisimpiin pikkupykäliin. Mikähän se tuomio tahallisesta tartuttamisesta olisi.
Entäpä kun seurauksena olisi kuolema tai elinikäinen munuais, maksa, keuhko tai muu vamma. Ei tainnut ihan nyt olla lääkäri perillä tästä taudista.
Suosittelisin matkaa joko Lombardiaan jossa näkee oikeasti livenä miten virus tuhoaa tai Wuhaniin jossa voisi perehtyä tapahtuneisiin tosiasioihin. Myöskin sen terveydenhuoltohenkilökunnan osalta.

Samainen lääkäri on - niin uskon - sitä mieltä että lääke tai rokote tulee tarkasti ja eettisin kestävin periaattein huolella testata ennen käyttäluvan myöntöä. Nytkö tehtäisiin ikäänkuin luontainen rokote kokeilu ilman muuta tietoa kuin että kattellaan mitä tapahtuu ja siivotaan jäljet. Jos joskus olisin sairaana ja minua yrittäisi kyseinen lääkäri hoitaa - lähtisin pakoon tai pyytäisin apua jos pystyisin.
Tietenkin yksityisinä ajatusleikkeinä voi omassa päässään mielikuvitella mitä tahansa kokeita ja skenaaioita mutta julkinen uostulo on - anteeksi nyt vaan mutta nykylain puitteissa yllytys rikokseen. (yleivaarallisen taudin tahallinen tartuttaminen... jne. No en ole lakiasiantuntija mutta onpahan tuotakin kysymystä media sivunnut kun on ollut karanteeneista puhunut.)
Tosin onneksi se oli mainittukin että kyseessä oli psykiatrian lääkäri joista eräästä joskus eräs ensijoitaja sanoi että "olisiko nyt parempi että ottaisit itse nuo lääkkeet" etkä kaikille potilaille tyrkyttäisi. Eli siis mahdollinen julkinen yllyttäminen rikokseen menisi niinsanotusti "vailla täyttä ymmärrystä" kategoriaan.
Hänellä oli vapaus sanoa. Niin minullakin.

Liittyen erilaisiin ennustuksiin ja uutisissä esiintyviin lukuihin.
Mielenkiintoinen tutkimusraportti Kiinasta.
Potilasdata raportissa on hiukan "vanha". Mukana on tapaukset 11.2.2020 saakka manner Kiinasta. Oma keräämäni tilastointi koskee koko Kiinaa joten laskelmissa on pieni ero joka näissä luvuissa on varsin merkityksetön. Ensinnäkin HK ja Taiwan määrät ovat olleet melko vähäiset tässä kokonaisuudessa ja väkimäärätkin niissä varsin pienet verrattuna manner Kiinaan.

Raportti on sikäli mielenkiintoinen että maailman uutisissa ovat siellä täällä pyörineet jokseenkin samat luvut, vielä aivan viimepäivinäkin ne putkahtavat esiin usein lähdettä mainitsematta. En vaan usko että osuvat niin hyvin kohdalleen elleivät ainakin osittain ole peräisin viitatusta raportista. Onko se ongelma. Minusta se on ongelma. Data on lultavasti oikein ja raportti kokonaisuudessaankin luultavasti niin oikein kuin se voi olla mutta nyt kun niitä lukuja sitten aletaan sieltä käyttää erilaisiin ennusteisiin onnellisesti silmät kiinni unohdetaan että raportin lopputulos on näyte siitä mikä oli kumuloitunut tilanne 11.2. saakka.
Tilanne on tuolloin erittäin nopeassa muutoksessa koko ajan. Kuolemat ja diagnoosit yms kaikki kulkevat omaa aikatauluaan. Vasta kun tilanne pysähtyy ja odotetaan kaikkien potilaiden päätetilanne tiedetään oikeat luvut.

Sivuhuomautuksena:Toinen mikä närästää on se että koko ajan vertaillaan influenssaan länsimediassa - jopa asiantuntijatkin. COVID-19 kuolleisuudesta jatkuvasti muistutetaan siitä että todellisia sairaitahan on paljon enemmän kuin diagnosoituja ja kuolleisuus on hyvin alhainen. Olikos se niin että influenssakuolleisuuden luvuissa on myös mukana se tuntematon määrä ei diagnosoituja. Kenen keuhkokudoksen, munuaiset tai maksan on tuhonnut iinfluenssavirus. Pitäs jo tajuta ettei tämä ole tavallista ärhäkämpi lensu.

Esimerkiksi olen nähnyt mainitun kuolleisuus lukua 2,3% sekä lukua 0,4%. Siis kuolleisuutena todetuista sairastuneista. Molemmat luvut ovat tässä mainitusssa raportissa. Ketään ei näytä kiinnostavan se että lukujen parasta ennen päiväys oli 12.2.
Keräämäni tilastotiedot 11.2. päivä mukaanlukien. Kuolleisuus koko Kiina 2,49% (minun tilasto sanoo 1114 kuollutta raportin luku on 1023)  ja tuo sama 0,4% eli muut manner Kiinan provinssit paitsi Hubei)
No jos jätetään pilkun viilaus..
Tänä päivänä, 24.3. data mukana, koko Kiina COVID-19 kuolleisuus 4,02% ja koko Kiina ilman Hubei vastaavasti 0,88%.  Tilanne edelleen muuttuu mutta nykyisin niin hitaasti että tilanne on lähes staattinen. Toki saraana on edelleen noin 4700 henkilöä koko Kiinassa ja siitä luvusta Hubeissa noin 3800. Jokuhan heistä mahdollisesti edelleen menehtyy ja toisaalta uusia tulee erittäin hitaasti joten kuolleisuus erityisesti Hubei alueella hiukan vielä noussee.

Luvut ovat siis siis karkeasti liki kaksinkertaistuneet. Miksi. No koska uusien diagnoosien nousunopeus tuon raportin aikana on suuri ja koska aika harvoinhan sitä samana päivänä joko kuollaan tai selvitään. Kamppailu elämän ja kuoleman osalta voi kestää hyvinkin kauan. Paljon enemmän ainakin kuin tyypillinen itämisaika 5 - 6 päivää. Useiin vakavammat oireet tuolevat hiukan myöhemmin ja lopulta kamppailu teholla voi kestää viikon, kaksi, jopa useita viikkoja. Minusta tuo ero kuiolleisuudessa on aika iso ero mikäli lukuja käytetään ennustemalleissa tai muissa ennusteluissa. ´Kuolleisuus nousee viiveella siitä kuinka sairastuneiden määrä nousee. Se nyt pitää ottaa ihan oikeasti huomioon. Lisänä tulee sitten se kuolleisuuden nousu mikäli ylitetään sairaanhoidon resurssit ja hoito on hyvin puutteellista ja joudutaan myös priorisointiin sen osalta keitä autetaan ja keitä ei. Kuten esimerkiksi on tilanne nyt Italiassa jossa kuolleisuus on yli 10%. Tosin lisäksi se luultavasti johtuu osaltaan myös siitä että testaamaankaan ei kyetä kuin vakavimpia.
Eikä Italia tule olemaan viimeinen helvetti. Joukkoon pyrkiviä maita on useita. Euroopassakin. Sanon pyrkiviä koska lähes tuottamuksellinen tohelointi on ikäänkuin siihen suorastaan pyrittäisiin - toki en usko pyrkimykseen vaan toheloinnista seuraavaan ajautumiseen. Suomikin on lähellä sitä porttia. Toivotaan että viimeistä mahdollisuutta kulkea sen portin ohi käytetään. Se vaatisi jonkun viisaan. Pelkkä viisaus ei riitä, viisailla pitäisi olla myös valta tai viisaiden tulisi vallata valta. (en tarkoita fyysistä vaan henkistä "vallan valtaamista")

Toisaalta vaikka siis viruksen voikin periaatteessa pysäyttää, virushan nimenomaan kunnioittaa rajoja.
Virus ei tietenkään kunnioita karttaan piirrettyjä rajoja koska virus ei karttoja tai kieltoja lue. Väitän että mikäli esimerkiksi valtion raja suljetaan 100% virus ei sen yli tule. (ellei se tule eläinten tai tuulen mukana).
Mikäli jokainen yksilö eristetään virus lakkaa leviämästä juuri silloin ja virus katoaa kokonaan muutamassa viikossa. Tämä varsinkaan viimeksimainittu ei ole mahdollista missään toimivassa valtiossa. On paljon toimintoja joiden on toimittava jatkuvasti, sairaalat, poliisi, pelastuslaitos, monet infrastruktuuriin liittyvät asiat, sähkö, vesi, tiet, korjaukset. Ihmiset tarvivat ruokaa, lääkkeitä... listaa kun jatkaa se on aika pitkä. Lisäksi tulee talous. Iso osa nykyaikaista yhteuskuntaa ja sen toimintoja perustuu ostamiseen ja myymiseen. Yunnanin perukoilla ihminen ei juurikana tarvitse rahaa ja monesti hämmästelemme kun ihmisen tulot ovat niin alhaiset, jopa vain muutama sata dollaria vuodessa. Mutta samalla unohtuu se että hehän ovat usein lähes omavaraistaloudessa. Jos tarvii housut, naapuri tekee ja kun naapuri tarvii uuden uunin naapuri tekee vastavuoroisesti jne.. kaasunkin tekevät usein itse.
Suomessa tämä ei enää toimi enempää kuin 99% Kiinassakaan.

Miten siis pysäyttää virus - epidemia. Sanon suoraan - ei mitenkään - enää. Uudenmaan sulku. Auttamatta liian myöhään. Suomessa on iso määrä itäviä ympäri maata ja samoin sairaita joita ei ole diagnosoitu eikä diagnosoida joten yhteisötartuntilaan ajetaan kuin Titanicin kippari jäävuoreen uskoen lisäksi että mitään pahaa ei tule. Suomihan on terveydenhuollon huippuvaltio - eikäs se niin ole. Kohta karisee sekin itse kehitetty uskomus. Ne oireettomat viruksen kantajat ja vähäoireiset erityisesti tartuttaa kuitenkin ja kun ei niistä tartunnoista vakavimpia testatessa enää päästä kiinni tartuntaketjuun on tilanne se että ollaan ns yhteisötartuntamoodissa kädet ylhällä ja epätoivoisesti sekalaisin sinne tänne iskuin yritetään edes hidastaa....
Jälki tulee olemaan rumaa ja se varmistaa myös talouden alasajon pitkäksi ajaksi. Pahemmin kuin jos oltaisiin tehty nopeat tehokkaat väistötoimet heti kun uhka oli tullut näkökenttään. Eli rajat kiinni ja jokainen poikkeusketta karanteeniin ja jokainen tautiketju alusta loppuun selväksi ja jokaikinen oikeaan eristykseen, myös epäillyt.
Yksilövapauksien ja huonolaatuisen demokratian koko hintalappu kyetään laskemaan ehkä aikaisintaan vuonna 2025 kun koko talouselämä on palautunut johonkin vakiintuneeseen tilaan, ennalleen en uso palautuvan. Toisenlaiseksi se voi palautua, joko jos koko kansa yhtäkkiä alkaisi käyttäytyä täysin epänormaalilla tavalla ja jokainen estäisi ettei tartuta ketään eli olisi moodissa ikäänkuin kantaisi näkymätöntä ja oireetonta ja vastaavasti saman aikaan itse estäisi ettei ota vastaan virusta itseensä. Tällainen yhteisöllinen käytösmuutos olisi kuin lottovoitto mutta samalla sellasen toivominen on kuin minkä tahansa utopian toivomista vaikka teoreettimen mahdollisuus olisikin.

Lisäys 26.3. Sieltähän se tulkikin, lakikin on epidemian rajaamista vastan. Nerokas lakimme...
IL , 26.3.
" Laki vaikeuttaa määräämästä Teneriffan-tulijoita karanteeniin - oikeusoppinut: ”Pitäisi itse osata pitää itsensä karanteenissa”
"

Se mahdollinen aikaikkuna sulkeutui. Silloin nukuttiin ja pilkattiin varoittajia. Nyt sitten joka asia yllättää päättäjät. Niin tulee yllättämään 0,05% kuolleisuudestakin haaveilevan THL:n. Tosin kai jo ovat itsekin tajunneet että ne koululaisten simppelimallinnukset ovat utopioita ja olisi parempi katsella reaalidataa vaikka se onkin kiusallista. Kiinan datahan on aina väärää, eikäs se niin mennyt. Eikä WHO luvut ja ennusteetkaan ja höpinät ole kovin uskottavia kun me THL ja Turun yliopisto olemme ihan toista mieltä - tosin meillä ei ole mitään oikeaa dataa... ja valtion johto uskoo kuin isoa kirjaa. Toki uskomisen vapaushan on...

No, onhan Suomessakin nyt tällä hetkellä kuolleisuus diagnosoiduista noin 0,4% ja ennustan että tuo luku tulee nousemaan reilusti.


USAssa:

"Texasin varakuvernööri: Oma henki on vanhukselle pieni hinta maan talouden pelastamisesta
Dan Patrick kehottaa ikätovereitaan uhraamaan mahdollisesti henkensä, jotta maan talous ei kärsisi."

Ihan kuin sotilaatkin sodassa uhraavat itsensä isänmaansa puolesta. Miksiköhän kyseinen senaattori ei aloittanut itsestään kun kuitenkin kuului kyseiseen mainitsemaansa ikäryhmään. Sattumalta - kuten oli arvattavissa - kyseinen oli herra Trumpin kannattaja fanaatikko.

USAssa:
IL: 25.3.
"Texasin varakuvernööri: Oma henki on vanhukselle pieni hinta maan talouden pelastamisesta
Dan Patrick kehottaa ikätovereitaan uhraamaan mahdollisesti henkensä, jotta maan talous ei kärsisi."

Ihan kuin sotilaatkin sodassa uhraavat itsensä isänmaansa puolesta. Miksiköhän kyseinen senaattori ei aloittanut itsestään kun kuitenkin kuului kyseiseen mainitsemaansa ikäryhmään. Sattumalta - kuten oli arvattavissa - kyseinen oli herra Trumpin kannattaja fanaatikko.

Veikkaa että USA:n tilanne tulee olemaan lähinnä katastrofaalinen eikä yksi COVID-19 vaan nyt kyseessä on kuitenkin maailman talouden keskusvaltio, suurin talous ilman ostovoimakorjausta ja  jonka hallussa on myös maailman käytetyin reservivaluutta - referenssivaluutta USD. Mikäli hra Trump yrittää ajaa koronan yli katsoen vain lyhyellä silmällä talouteen tulee se päätymään johonkin mitä ei olla nähty sitten lähes sataan vuoteen. No hän osaa sen, hänellä on kokemusta, siitä tulee vaan hiukan isompi "The Taj Mahal". Nyt kuolemat nousee reilusti yli 20% "yön yli" korolla korkoa korolle. Viikossa suurusluokkaa 1,25^7 kertaiseksi eli likiluokkaa 5 kertaiseksi, ellei ala salailu. Miksiköhän sitä salailtiin että tehtiin paljon testejä mutta testeistä oli vain reilu 200 kelvollisia kun USA omavalmiste testisetti oli virheellinen. Nyt kun ihmistä alkaa sairastua ja kaatua lisääntyvällä vauhdilla, koska se tsunami oli siellä "syvällä merellä" matkalla, josta aiemmin mainitsin, ja joka nyt sitten rantautuu ja alkaa näkyä. Olkoot vaikka testattu tai testaamaton mutta kun tehot alkaa täyttyä keuhkotautisista niin sitä on vaikea peitellä ja sen näkee kaikki. Trump ei siis voi muuta kuin antaa kaiken paljastua koska jos hän ei sitä tekisi se selviäisi kuukauden sisään joka tapauksessa. Trump voi edelleen yrittää uskotella olevansa sankari, kuinkahan moni vielä uskoo parin viikon kuluttua. Nyt kannattaisi Trumpin "vihollisten" olla ihan hiljaa. Miksi pitää mölyä jos näkee että Tump ajaa suoraan miinaan. Toisaalta kansaa pitäisi silti pelastaa tänäkin aikana kun vaalit lähestyy.

Taudin keskus oli Kiina, sitten se oli Eurooppa ja seuraavaksi se on USA, se on jo väistämätöntä. USA tulee vajoamaan sekä inhimilleen että taloudelliseen katastrofiin ja järkyttää muuallakin maailmassa peruspilareita. Tain sitten ei...

Kiinassa, Wuhanissa alkaa vähitellen paluu normaaliin mutta toki erittäin hitaasti ja varoen. Askel kerrallaan. Nyt sallitaan Hubei alueen sisäistä kaupunkien välistä liikennettä hiukan lisää ja muun muassa joitain nopeita CRH junia alka liikennöimään huomenna myös Wuhanista ja Wuhaniin Hubei alueella kun ihmisiä pääsee terveen papereilla lähtemään Wuhanista.Kuva 11.

Wuhanin nopeiden junien rautatieasemalla viimeistellään desinfiointia 24.3. Lähde Xinhua.

26.3. USA luvut ovat todella alkaneet huonontua nopeasti.
69018 todettua, uusia edellisestä 12017 ja kuolleita 1042 (12.00 CST, 26.3. Baidu BigData)

HS julkaisi 26.3. artikkelin koskien USA tilannetta ja näkymää.

 

IL 26.3.20, (IL-Analyysi: Suomessa tarvitaan kymmeniä miljoonia suojavarusteita - koronataistoon käydään malli Cajanderilla)

"Infektiolääkärit ovat tähän asti arvioineet, että koronavirus leviää pisaratartuntana. Eri maissa asiantuntijat ovat esittäneet epäilyjä, että COVID-19 tarttuisi myös hengitysilmasta eli aerosolitartuntana.

Varmuutta tästä ei ole, mutta jos näin on, pelkkä kirurginen maski ei 100-prosenttisesti riitä suojaamaan lääkäreitä ja hoitajia tartunnalta."

Kukahan nyt on tulkinnut näitä maailman infektiolääkäreitä tai mistä lienee kysymys. Tietenkin COVID-19 tarttuu myös aerosolimuodossa. Ei kai sitä ole kukaan kyseenalsistanut missään, ainakaan sellainen joka on peruskoulun fysiikan tunneilla ollut hereillä.
Kysymys lienee siitä miten tauti tarttuu tavallisessa populaatiossa normaaleissa kohtaamistilanteissa ymv.
Pisaroita se aerosolikin on. Kyse on pisarakoosta. On yleisesti sovittu alle 5µm pisarakoon olevan aerosolia.

Kun ihminen yskii, aivasta, niistelee, puhuu. Syntyykö myös pisaroiden ohessa aerosolia. Tavallinen hoitotieteen kirjasto puhuu siitä että yskiessä syntyy lähinnä pisaroita  ja että turvallinen etäisyys alkaa olla jossain 1 - 2m paikkeilla. Löytyy kuitenkin erilaisia kokeita ja tutkimuksia joissa on havaittu yskimisessä syntyvän myös hyvinkin pieniä pisaroita, aerosolikokoa. Tuollaset 0,5 - 5µm pisarat (aerosolikokoa) kulkevat aika heikkojenkin ilmavirtojen mukana melkoisia matkoja. Jossain oviaukossa ilmavirta voi temmata niitä mukaansa ja kuljettaa esim sisätiloissa pahimmillaan melko laajaltikin, samoin niitä voi leijua huonetilassa pitkäänkin jos siellä on joku niitä ilmaan pölläyttänyt. Näitä ei ns kirurginen maski estä juurikaan. Isoja pisaroita se estää paremmin. Sen sijaan yksivän nenäsuun edessä sellainenkin maski vaimentaa huomattavasti niiden pääsyä ilmaan mutta ei kaikkia.
Ilman kautta aerosolimuodossa leviämistä epäiltiin aikanaan esimerkiksi HongKongissa 2000 luvun alun SARS epidemiassa jossain kerrostalossa.

Erinäisissä hoitotoimenpiteissä aerosolikokoisia pisaroita tiedetään syntyvän, esimerkkinä intubointi.
Siksi erityisesti sairaaloissa näissä tiloissa joissa aerosoleja voi muodostua käytetään asianmukaista suojavarustusta.

Sitten tuo viimeinen lause. "...pelkkä kirurginen maski ei suojaa sataprosenttisesti..." (siis aerosolilta)
Siihen on pakko todeta että ei varmasti, eihän se 100% suojaa edes tavallisen köhimisen pisaroilta. Toki vaimentaa jonkun verran. Entäs se silmien suojaaminen aerosolilta. Ei tainnut ihan ne tavanomaisen suojapleksit riittää.

Aerosolimuotoinen leviäminen edes jossain määrin tekisi tästä todella paljon pahemman kuin mitä on näin pandemian alkutaipaleella yleisesti ollut uskomuksissa.Suomen touhut.

Ilmeisesti hölmölään on aikaansaatu lainsäädäntö joka estää tehokkaan ja nopean kunnollisen väestönsuojelun ja taistelun yeisvaarallisen virustaudin leviämistä vastaan.Edes terveydenhuollon ammattikoulut käyneet lääkärit, eritasoiset hoitajat ja muu alan henkilökunta ei tunnukaan osaavan suojautumista. Kun lukee uutisia ei voi kuin hämmästellä kuinka huolettomasti on tartuteltu. Viimeisenä huippuna Terveystalon virustestivastaanoton suoja järjestelyt erään IS uutisoinnin mukaan 26.3. joka muistutti paremminkin infektointiasemaa. Jos se on totta järjestely tulisi saattaa rikostutkintaan. Onhan meillä tartuntatautilaki.
Tai HUS johon henkilökuntaa jopa komennetaan töihin suoraan ulkomaanmatkoiltaan ohittamalla  karanteeniaika. Uskomatonta. Järjetöntä. Perustelujakin on esitetty HUS ylipäällikön toimesta - kuinka edes kehtaa. Niistä ei yksikään kestä muualla kuin perustelijan tuolin ja kirjoituspöydän välissä.

Itseasiassa uskoin että kun tilanne muuttuu vakavammaksi alkaisi toimintakin nopeasti muuttua vakavammaksi ja nimenomaan siten että toimilla tehokkaasti alettaisiin rajata tartuntaketjuja ja estää viruksen leviäminen tehokkaasti, kun aletaan ymmärtää vakavuus. No, niin ei ole käynyt. Temppujen vakavuus on toki lisääntynyt mutta ei niiden laatu viruksen leviämisen estämiseksi. Temppujen laatu on ollut jokseenkin kelvotonta. Samaa sekoilua jatketaan mutta järeämmillä työkaluilla.
Hiukan niinkuin joku ensin sekoilisi lusikan kanssa sitten lapion kanssa ja kohta ottaisi alleen kaivinkoneen jolla jatkaa sekoilua ja sitten panssarivaunukolonnan rynnimään sinnetänne.
Ministerit tuntuvat olevan melko pihalla asioista. Ovatko monetkaan varsinaisesti perehtyneet oikeastaan muuhun kuin äänten kalastamiseen puhumalla. Ja vaikka joku olisi tohtorikin niin sehän on osoitus vaan että on tehnyt kelvollisen suppeahkon kapea alaisen opinnäytetyön hyväksytysti jossain korkeassa koulussa, asiantuntija juuri siinä omassa opinnäytetyössään, ja usein vain siinä, se pitäisi aina muistaa. Lisäksi pitää muistaa että poliitikolla on aina myös taka alalla pelko suosion menetyksestä. Kriisin johtaminen saattaisi edellyttää tekoja joista ei ääniä ja suosiota heru.

Suomessa "ylin asiantuntija viranomainen" THL kertoi Salmisen suulla ettei ymmärrä WHO käsityksiä ja suosituksia. Se kuulosti todella absurdilta, lähinnä tuli mieleen että olisiko ollut kunnioitetun Speden kirjoittama sketsi.
Monet muut ymmärtävät. Ne on aika selkokielisesti kirjoitettu ja lausuttu. Meillä on siis THL joka toimii ns täyttä ymmärrystä vailla olevana mutta omalla auktoriteetillaan toteaa itsensä ylimmäksi asiantuntijatahoksi.
THL - STM - THL  eli itseasiassa THL määrittää itsensä asiantuntijatahoksi jonka myöntää STM jonka on kuunneltava asiantuntijaa joka on THL. THL taas ohjaa poliittisia päättäjiä tekemään päätöksiä ja ohjeistaa STM poliittisesti valittuja virkamiehiä. On melkoinen hyvävelikerho päättämässä mitä päättäjät päättävät.

Kunnioittakaa vaan yksilön villiä vapautta. Siitä tykkää SARS-CoV-2 samoin kuin kaikki muutkin virukset. Se on niiden elinehto. Tosin eihän ne elä. Virus ei ole elävä. Sen sijaan virulentit virukset pitää tuhota esim pinnoilta, käsistä jne sekä kaikin muin tavoin ennen kuin ne pääsevät ihmisen niihin soluihin joissa ne voivat monistua -- viruksen pääsy ihmisen solujen sisään monistumaan pitää estää.
 
- Oleta että sinulla on virusta. Älä luovuta virusta mihinkään, kenellekään.
- Älä ota vastaan virusta mistään äläkä keneltäkään.
Mikäli edes jompi kumpi noista toteutuu jokaisen kohdalla, viruksen taival ihmiskunnassa päättyy tasan siihen.
Jos ihmiskunta olisi jaettu "pulloihin" se viruksen taival päättyisi siinä pullossa (muusta eristetyssä yhteisössä) jossa tuo toteutuu.

Tämä ole influenssa eikä flunssavirus. Tämä virus kykenee tuhoamaan sinut olet sitten lapsi tai vanhus, terve tai sairas. Kuoleman riski on toki erilainen, yksilöllinen.
Myöskin tietämättäsi, ilman mitään oireita voit olla myös kävelevä tappaja.
On myös hyvä muistaa että jos sait vain lievimmät oireet sillä ei ole mitään tekoa sen kanssa millaisen oireiston saa se jonka tartutat.
Jokainen joka tuntee jotkin oireet ja tartuttaa toisen tekee sen tahallaan, joko tietoisesti tai tyhmyyttään - ymmärtämättömyyttään. Kukaan ei voi väittää ettei olisi tiennyt tästä taudista.

Tämä tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi taudiksi joka on aivan eri asia kuin esimerkiksi tavallinen rajumpikaan flunssa vaikka oirekuva onkin osittain samankaltainen. Rikoslaki kertoo oman näkemyksensä yleisvaarallisen taudin tartuttamisesta. Toki normaalin ns täysjärkisen tulisi käsittää se ilman rikoslakiakin.

Joku saa yhden oireen ja joku toinen monta oiretta josta voi puuttua kuitenkin osa kaikista mahdollisista oireista. Jos esimerkiksi ei ole kuumetta mutta haju- ja tai makuaisti yhtäkkiä katoaa saattaa kyseessä olla tämä tauti vaikka muita oireita ei nyt olisi tai edes tulisi. Saatat kuitenkin olla tappava jollekin toiselle.

Oireita sekalaisessa sattumanvaraisessa järjestyksessä ja muitakin voi olla.

- yskä
- lihaskivut säryt
- haju ja makuaistin heikkeneminen tms muutos
- päänsärky
- kuume
- väsymys
- hengenahdistus hengitysvaikeus
- vatsavaivat, ripulia ja oksenteluakin voi olla (virus pystyy monistumaan myös ruuansulatuskanavassa!)

Huomaa että viruksen ei tarvi päästä keuhkoihin infektoidakseen sinut. Suun alueen limakalvot riittävät, samoin nenä ja silmä. Erityisen paljon ACE-2 reseptoreita on myös kielen epiteelisoluissa!

Vaikka tieto joidenkin lääkkeiden mahdollisesta pahentavasta roolista on epäselvää en käyttäisi tämän pandemian aikana lainkaan ibuprofeenia, myöskään ennen mahdollista tulevaa sairastumista, ellei siihen olisi jokin oman lääkärisi määräämä ns pakottava syy. Oman maallikkoepäilyn taustalla ei ole vain lukemani potilashavainnot vaan myös farmakologia - ihmisen biokemia (Viittaan tässä solujen ACE-2 reseptoreihin)
Ns itsehoitolääkkeenä kipu/kuume lähinnä parasetamoli on paljon turvallisempi mutta varoen vähäistäkään yliannostelua!

Toistan taas kerran:

(mutta ensin ns sivurönsypuhe kuten minulla on tapanani...
tiedän toiston tehoavan koska kansakoulussa opin hauen olevan kala. Se perustui toistamiseen. Samaan metodiin jolla media joskus luo erilaisia "totuuksia" milloin mistäkin.  Haukionkala...haukionkala... haukionkala...kiinaonpaha...kiinaonpaha...kiinaonpaha... non onhan se paha koska kiinaonpaha, tosin se näytti kuinka virusta vastaan voi sotia mutta ilmeisesti se oli THL mielestä väärin sammutettu. Ai niin mutta poliittiset asiantuntijat... hyvä veli... ja kerho.

Miksi media ei nyt luo viisaita totuuksia tähän pandemiaan ja sen torjuntaan. Ai niin - se ei myy!
Eräs toinen valtio sentään on joidenkin länsimedioiden mukaan tosi hyvä koska se puolustaa meitä pommittamalla maita kivikaudelle ja syöksemällä liikkeelle hädissään ympäriinsä pakenevia ihmisiä kun talot saatiin rikki, elinkelpoinen infra tuhottua, diktaattorit hirtettyä ja jätettyä valtatyhjiö pahan vallan nousulle - no aseteollisuuden omistajat eivät panneet pahakseen.
Toki ne diktaattorien hirmuvallat yms olisi voinut toisinkin hoitaa, siististi ja silkkihansikkain, eihän siihen olisi tarvittu kuin hiukan älyä, taitoa ja viisautta - ai niin mutta mitäs silloin olisi myyty, iso "hyvinvoinnin" lähde aseteollisuus olisi lakannut tuottamasta omistajilleen.


Virussotaan ei tunnu löytyvän viisaita mutta ihmisten tappamiseen ja tuhoamiselaitteiden suunnittelemiseen ja rakentamiseen löytyy maailman parhaat nerot. Miksi.
Nyt olisi taloudestakin kyse, rahasta. Suomen hallitus hukkasimiljardeja, jopa kymmeniä, reilussa kuukaudessa tai siis hukkasi proaktiivisesti kun olisi pitänyt säästää prokatiivisesti. Kuka vastaa - ei ota edes poliittista vastuuta toheloinnista.
No pestään se jälkipyykki myöhemmin, nyt ei ole valtakunnanoikeuden syytteiden nostamisen aika, mutta kysyn silti - onko meillä oikeat päätöksentekijät hoitamassa tätä sotaa.  Ai niin mutta eihän he osanneet kun THL ei neuvonut ja THL ei neuvonut koska ei ymmärtänyt WHO ohjeita. Itseasiassa vallanpito voitaisiin jopa vaihtaa ns epäpoliittisiksi kriisiajan vallanpitäjiksi. Jos vihollinen olisi jokin muu kuin biologista asetta vastaava virus, se olisi jo tehtykin.

Nyt kun pitäisi sotia yhteistä vihollista, virusta vastaan tuntuu sille että kaikki osaaminen on kadonnut, missä on se läntinen huippuosaaminen ja viisaus - oliko se vain itse luotu illuusio.)

Ja sitten se luvattu toisto.
Vallanpitäjästä - tyhmästä tai viisasta - riippumatta tämä toimii kun sen tekee riittävän moni:

1. Alä luovuta virusta kenellekään!
Et varmuudella tiedä onko sinula sitä vai ei. Käyttäydy niinkuin sinulla olisi se.
2. Älä ota virusta vastaan keneltäkään, mistään!
On varsin mahdollista kuitenkin ettei sinulla vielä ole sitä.

29.3.2020 Maailma muuttuu nopeasti, pandemian aiheuittamat kriisit syvenevät eikä se säästä ketään.

Jos kuvittelet että kun et sairastu selviät säikähdyksellä, erehdyt. Et selviä pelkällä säikähdyksellä. Maailmasi tuhoutui sellasena kuin sen vielä jouluna kuvittelit olevan. Jos et sairastu taloutesi saattaa kuitenkin tuhoutua.

Siitä huolimatta joskus tulee vastaan se päivä jolloin toteat, siitä selvittiin sittenkin ja aurinkokin paistaa. Alat hitaasti unohtaa pahimmat. Ihminen on niin rakennettu. Takavuosina oli WW2. Muistatko tai tiedätkö. Paljonko se nyt sinun maailmassa tuntuu vaikuttavan kamalan dramaattisesti ja maailmasi on pirstaleina sen vuoksi. Useimmat ei edes oikeastaan tiedä siitä mutta ovat koulussa kuulleet ja joskus jossain törmänneet asiaan.
Ja vastaavaa on ollut sitäkin ennen. Itseasiassa mullistuksia on ollut paljon. Ne ovat muuttaneet maailmaa mutta niistä ihmiskunta - jäljelle jääneet - ovat useinkiten toipuneet ja ainakin viimeistään seuraava sukupolvi - useinmiten. Niin käy tässäkin.
Päättäjät tekevät ratkaisujaan, tai sekoilevat ja sähläävät tai tekevät viisaitakin ratkaisuja. He tekevät päätöksiä vain ja ainostaan sen tiedon ja käsityksen valossa joka on saatavilla ennen päätöksen tekoa! Heillä ei ole ainottakaan tiedon murusta käytettävissä jotka syntyvät vasta päätöksen jälkeen ja ovat jälkiviisaiden käytössä.

Itse olin sitä mieltä että tiukka testaus, tautiketjujen tinkimätön haravointi ja tiukat eristykset sekä karanteenit. En toki ollut sitä mieltä vielä silloin kun ensimmäisiä tapauksia tuli julki täällä Kiinassa. Mutta kun Wuhanin sulkutoimia alettiin käynnistää ajattelin jo silloin että ulkomailla tulisi nyt olla äärimmäisen tarkkana ja ottaa kiinni jokainen potentiaali viruksen kantaja, jopa nekin jotka ei sitä tiedä. Sitten alkoi se aivan käsittämätön vähättely flunssaksi ja influenssaksi vaikka täällä joka päivä TV näytti liki 24/7 sitä totaalista katasrofia joka oli meneillään. Puhelin piipitti jatkuvasti kun eri tasoisia joukoille suunnattuja tekstiviestejä pukkasi sekä alueellisia että valtakunnallisia. Hyvin nopeasti koko maa oli poikkeuksellisessa tilassa. Oli selvää että tautia ehti levitä Wuhanista erittäin runsaasti - yhtenä syynä sekin että juuri oli alkanut Kiinan suurin maan sisäinen matkustelu kun sadat miljoonat kiinalaiset matkustaa ympäri Kiinaa ja Wuhan on yksi varsinainen valtava liikenteen solmukohta. Lisäksi muutamien typerysten vuoksi Wuhanissa syntyi paniikki joka pahensi tilannetta suunnattomasti. Sairaalat ajautuivat katastrofiin kun satatuhatta panikoitunutta kausi influenssalaista rynni sairaaloille täysin paniikissa kuultuaan flussaoireisesta vaarallisesta tappavasta taudista somekanavia pitkin ja hengenhädässä (siis ilman mitään oikeaa  hätää) ryntäsivät sairaaloihin päästäkseen lääkäriin ja aiheuttivat monien kuoleman tukkien järjestelmän täysin.

Kaikki rajaliikenne joko seis tai valvotun karanteenin kautta ns välttämätön liikenne. Tiukat suojatoimet niille jotka joutuvat tekemisiin mahdollisten viruksen kantajien tai sairastuneiden kanssa. Virus EI tule jostain, se ei tule vesiteitse itse, se ei tule ilmateitse itse. Se tulee ihmisten kuljettemana. Onko siis vaikea pysäyttää ja estää. On toki jos meillä on lainsäädäntö joka estää pakotetun suojautumisen ja suojaamisen.

Kiina lähti täysin eri tilanteesta kuin mikään ulkopuolinen taho missään vaiheessa. Sekin olisi hyvä muistaa vertailuissa. Jopa ulkopoliittisen instituutin Aaltolan olisi hyvä käsittää se mutta ilmeisesti jokin syntymäsokeus estää näkemisen. Ilmeisesti käsitykset ovat muodostuneet lähinnä läsinmaisen sensaatiomedian ulosteista eikä ole vaivautunut lainkaan tonkimaan mitä muuta materiaalia olisi saatavilla joka kuvaa oikeasti todellisuutta. Jos ei usko Kiinan mediaa niin myös ulkomaalaisia on ollut täällä omin aistein auditoimassa tapahtumia.
Pitää muistaa että tauti oli tuntematon. Useimmilla lievähköt oireet. Ensimmäisiä sairastui ehkä marraskuussa ehkä jopa aiemmin. Samaan aikaan oli alkamassa ja alkanutkin varsin kova kausi-influenssa alueella. Muutamat tautitapaukset helposti sekoittuivat niihin erottumatta. Joitan vakavampia hengitystie infektioita tuli lääkäreidenkin eteen Wuhanin sairaaloissa. Jotkut tapaukset oli sellaisia että lääkärit alkovat ihmetellä kun taudin aiheuttaja ei selviä. Raportoivatkin niistä, ilmeisesti senkin tekivät "väärin".

Jostain kuitenkin julkisuuteen levisi ennenaikojaan ja vääriä tietoja sairaudesta ja paniikki oli valmis. Kaikki flunssaoireiset, joku arvio oli 100000, (joka olisi suuruusuokkana noin 1% Wuhanin väestä) pakokauhun vallassa rynni kaupungin sairaaloihin ns ovista ja ikkunoista parissa päivässä. Sen seurauksena läntiset mediat saivat kauhukuvia Wuhanista ja joista jotkut askartelivat aivan feikkivideoitakin. Järjestelmä ylikuormittui täysin ja oikeat avuntarvitsijat ei saaneet apua.

Hyvä kysymys kuuluu, miksi Kiinassa SARS jälkeen kehitetty hieno ja tehokas tietokonepohjainen hälytysjärjstelmä ei toiminut. Lääkärit eivät hallinneet sen käyttöä! Se oli työläs käyttää ja ilmeisesti sen osalta ei olty pidetty ylläpitäviä harjoituksia. Se oli "pälyttynyt" käyttämättömänä vuosikaudet, kaikki eivät ilmeisesti edes tienneet sellasen olemassaolosta?
Se olisi aikaansaanut välittömän hälytyksen suoraan tautivirstolle ja aina ylintä valtiojohtoa myöden.
Jos Wuhanin sulku ja Wuhanin sisällä rajaaminen ja tilanteen hallinta olisi alkanut paria viikkoa aiemmin koko virus olisi isketty takaisin eikä nyt olisi mitään pandemia, ei edes epidemiaa.

Jos ulkomailla, kuten Suomessakin täältä käsin katsottuna, toimet olisi otettu riittävän aikaisin käyttöön, sama juttu, nyt ei olisi pandemiaa joka on on suistamassa maailman kaaokseen, sekä inhimilliseen että taloudelliseen. Paniikin levittäminen on pahasta mutta vähintäänkin yhtä pahaa on vähättely ja hidastelu sekä sinnetänne sekoilu. Paniikkia ei synny kun päättäjät toimii järjestelmällisesti tehokkaasti ja perustellusti sekä tuottaa oikeaa neutraalia informaatiota siten että kaikki erilaiset tahot ja väestökerroksen sen ymmärtävät. Suomi tässä hyvänä esimerkkinä siitä miten asioita ei pitäisi hoitaa. Maa joka itse kehuu itseään maailman parhaimmistoon kuuluvaksi näissä terveydenhuollon asioissa  osoittatuu pelkäksi uskomukseksi.
Nyt pitää toki kehua keisarin uusia vaatteita. Tehdä laskelmia kuinka hienosti järjestelmämme tulee kaiken kestämään kunhan ihmiset hoitavat itse itsensä eivätkä tartuta toisia - vapaaehtoisesti ja kansan mittaamattomalla viisaudella ja sivityksellä.
Päättäjien tietämättä edes kuka on asiantuntija. Tai siis "tietää" kun asiantuntija on se taho joka määrittelee kuka on asiantuntija. Sama taho joka itse kertoo ettei ymmärrä mitä WHO kirjoittaa ja lausuu.
Ihmisten pitäisi luottaa. Niin, kehen, kun asiantunijat kärähtävät virheellisyyksistä jopa tavallisille valveutuneille maallikoille. Auktoriteetti menettää uskottavuutensa ja klikkimedia tekee kaikkensa ansaitakseen ja poliitikot laskelmoi suosiotaan seuraavissa vaaleissa. Suomisoppa on valmis. Syökää kokit soppanne. Lääkärit sentään voivat haudata virheensä.


Täällä Kiinassa tilanne on se että uusia tapauksia on alkanut pikkuhiljaa uudelleen lisääntyä. Moni voi ajatella että se toinen aalto olisi alkanut jo. Ei ole, ainakaan manner Kiinassa - toistaiseksi. Mutta toki liikkumista on vapautettu huomattavasti, jopa Wuhankin alkaa avautua.

Kun ulkomailla katsotaan Kiinan lukemia siellä näkyy useinmiten vain bruttolisäys. Lisäksi WHO listaa ne maan sisäisinä joka on hiukan erikoista.  Kiina itse täällä ilmoittaa koko Kiinan, mukaanlukien mannerKiina, Taiwan, HK, ja Macao. Kun katsoo sitä koko Kiinaa,  29.3. vuorokauden lisäys oli 128 uutta todennettua COVID-19 tapausta. Eikä muutamat muut päivät taksepäin siitä paljon poikkea. Nuo lisäävät tietenkin kumulatiivista kokonaismäärää.
Kun piirretään trendejä näkyy alamäen jälkeen nyt uutta nousua.
Kun tuosta lukemasta poistetaan manner Kiinan ulkomailta tulleet eristetyt tapaukset 44kpl, jää jäljelle 84kpl ja kun siitä poistetaan Taiwan, HK ja Macao ilmoittamat 83kpl ilman erittelyä mistä ne ovat koska sitä erittelyä en näe,  jää jäljelle 1kpl. Manner Kiinassa siis ilmaantui yksi uusi sisäinen diagnosoitu COVID-19 tapaus. Edellisenä päivänä ei yhtään ja sitä edellisenä taas yksi. Eli sellaista "nousua".

Koko Hubei alueella 6 päivään ei yhtään uutta tapausta ja 12 viimeisen päivän aikana 1 uusi tapaus ja se oli Hubein pääkaupungissa Wuhanissa.

Tietojeni mukaan ulkomaalaisille ei myönnetä nyt lainkaan maahantuloviisumeita eikä olemassaolevilla oleskeluluvilla tai viisumeilla pääse ulkomailta Kiinaan lainkaan.
Kiinan kansalaiset tietenkin pääsevät ja he tuovat nyt mukanaan virusta. He joutuvat pakkokaranteeniin ja sairaat tietenkin eristykseen. Heitä tarkastetaan todella tarkasti ja maahan sisään ei COVID-19 tapaus vapaasti päästetä ennen kuin lukuisin testein varmistettu ettei ole enää viruksen kantaja.

Kiinan on oltava nyt äärimmäisen tarkkana ja Kiina on äärimmäisen tarkkana. Kiinassa se onnistuu mikäli hallinto sen niin hoitaa ja mikäli jokainen virkahenkilä tinkimättä noudattaa tarkoin määräyksiä.
Myös maan sisällä on edelleen valmiustilaa päällä ja monenlainen tarkkailu toiminnassa sen varalta jos jostain putkahtaisi tautitapaus niin että se voidaan saman tien eristää ja koko ketju jäljittää. Täällä se työ otetaan ihan toisissaan. Toki nyt myös näkee kun tässäkään ympäristössäni ei ole aikoihin ollut uusia tapauksia ja vahatkin on kaikki parantuneet ja esim asuintaloryhmän sisääntuloportilla kulunvalvointa on melko huoletonta, eivät enää jokaiselta mittaa esim kuumetta ja paperien tarkastus tai terveyspassin kuittailu on hiukan huoletonta... mutta edelleen ovat valmiudessa.
Toki monin paikoin kaupungilla edelleen isojen markettien ja erilaisten tavaratalojen sisäänkäynneillä on joksus hyvinkin tarkka kontrolli. Joissain julkisissa rakennuksissa vierailijoiden on nimikirjaan kuitattava tulo ja lähtö jne. 

Tilanne 3.4.2020 Kiinassa.

COVID-19 Tilanne Kiinassa on edelleen melko hyvä ja uusia tapauksia on erittäin vähän. Tyypillisesti 0 - 3 ollut jo pidemmän aikaa koko manner Kiinan osalta. Uudet tapaukset ovat siis lähestulkoon kaikki ulkomailta tulleita jotka, kuten aiemminkin mainittu, menevät eristykseen/karanteeniin/sairaalaan tilanteesta riippuen. Koskee siis kaikki ulkomailta tulevia joita tällä hetkellä voivat olla vain jotkin erityiset ulkomaalaiset sekä luonnollisesti sitten kiinalaiset jotka saapuvat kotimaahansa ja oli sairas tai ei, karanteeniin ensin 2 viikoksi. Tavallisia ulkomaalaisia sensijaan ei pääse manner Kiinaan lainkaan, ei vaikka olisi viisumi tai oleskelulupa. Uusia viisumeitahan ei nyt edes myönnetä. Maassa jo olevat saavat luonnollisesti olla mutta ulkomaalaisten on todellakin kunnioitettava Kiinan viranomaisten antamia kaikkia ohjeita ja määräyksiä. Eli täällä on syytä tehdä ohjeiden mukaan ja yhteistyötä työtään tekevien viranomaisten COVID-19 vastaisessa sodassa. Täällä ei hölmöläisiä silitetä päähän ja jos tulee vaikeuksia omasta syystä niin turha urputtaa. Itseaiheutettua. Jos sanotaan että maskia pidetään niin sitä pidetään riippumatta siitä mitä mieltä asiassa on joku takahikiän "tietäjä" THL pöytänsä takana.

En ehdi päivittää nyt muuta kuin tuollaien kartan. Sitä voi verrata alussa olevaan 1.3.2020 tilanteen karttaan.


Kuva 12

Nyt saattaa mennä joitain päiviä ilman päivityksiä johtuen erinäisistä lähes infernaalisista kiireistä joita kumuloitui tuossa omaehtoisen itse asetetun yli 1kk varsinainen 100% kotikaranteenin aikana ja sen jälkeen edelleen reilun kuukauden lähes täyden kotikaranteenin aikana.
Toki täällä edelleen on maskipakko ja melko kattava kulunvalvonta ja muut ehkäisytoimet. Kiina on hyvin varuillaan nyt varsinkin kun nyt jo tietedään että oireettomia viruksen kantajiakin on ja havitut sellaset nykyisin raportoidaan julkisesti. Eilen sellaisia todennettuja oireettomia SARS-CoV-2 positiivisia oli 1027. Siitä luvusta poistuu ne joilla virus on kadonnut ja siihen lukuun tulee lisää ne uudet oireettomat jotka havaitaan. Esimerkiksi eilen tuli uusia 60 mutta luku silti on noin 50 pienempi kuin edellisenä päivänä.
Tässäkin on yksi osoitus siitä kuinka tosissaan Kiina tämän ottaa. Täysin toisin kuin esimerkiksi Ruotsi jossa ykseselitteisesti on pistetty talous ihmishenkien edelle. No eipä se mitään uutta ole, onhan Ruotsi ennenkin rahan pistänyt edelle...Ei nyt mennä WW2 aikoihin ja moraaliin mutta muistetaanpa kuinka juuri Ruotsi ajoi pyhimyksen sädekehä päänpäällään erään kuparintuottajavaltion kauppasaartoon. Takaoven kautta samainen Ruotsi osti halvat kuparit. Nyt kruunusta pidetään huolta todella tavalla. Nytkin moraalin ja etiikan ohjeet on painettu setelipaperin nurkkaan.

Sulkekaan se Ruotsin raja nyt, ilman poikkeuksia. Vedenpitävästi. Niin Ruotsi tekisi hetkekään epäröimättä mikäli tilanne olisi toisin päin.

Ja ne maskin taamalle nyt ja mielellään niin että niiden oikeaa käyttöä myös opastetaan. On aika jännää ettei esimerkiksi YLE ykköskanavaa saada valjastettua koronakanavaksi sitenn että muutamaa pikkuohjelmaa lukuunottamatta 24/7 valistus ohjelmaa ja siten ettei THL tai STM pääse sitä(kin) sössimään.

Kiinassa on koko ajan huomioitu että tauti tarttuu muutenkin kuin yskimällä isoja enintään metrin lentäviä pisaroita. Ja koska sääntä koskee sekä terveitä että sairaita ja rikkaita sekä köyhiä ei jää mitään epäselvää kenellkään että missä ja koska ja kenjen sitä pitäisi käyttää. Hyvin yksinkertaista. Kaikille ja kaikkialla, ilman poikkeusta. Se ei suojaa, se eiu estä. Mutta se vaimentaa ja saa myös kantajansa ehkä muutenkin ajattelemaan että nyt pitää varoa.

Luin jostain pyykinpesu ohjeen. Että minimi 60 ja mieluummin yli jotta virus "kuolee". Höpö-höpö. Mistä tätä kaikkea tauhkaa sikiää. Sekä tällaisia pieniä että joskus aivan huikeankin isoja virhellisyyksiä.

Virus ei kuole koska se ei itse elä. Virus pitää sensijaan "rikkoa".  Miksi pyykinpesu yli 60 kun kädet pestään kylmällä vedellä ihan kuten kaikkialla ohjeistetaan. Pyykinpesu ilman mitään pesuainetta 60 asteen lämpötilassa toki toimii kunhan se 60 asteen aika on riittävä. Monen pesukoneen 60 ei kuitenkaan ole 60 oikeasti koko pesujakson ajan.
Hanoista ei edes tule 60 asteista - määräystenkään mukaan.

Asiantuntijät väittävät, ja ihan oikein, että saippuapesu riittää käsille kunhan se tehdään oikein ja sitten voi tunkea vaikka suuhun.  No mikä sen vruksen rikkoi, tuhosi käsienpesussa. Ei sekään ole olennaista että se huuhtoutui viemäriin runsaalla huuhteulla. Taikasana oli se viruksen rikkominen. Mikä sen viruksen rikkoi kyvyttömäksi aiheuttamaan infektiota. No se oli se saippua, se pesuaine. Se rikkoi viruksen lipideistä koostuvan kuoren. Sama tapahtuu pesukoneessa vaikka 30 lämpötilassa, kunhan siellä on pesuaineet jotka rikkoo sen viruksen!
 
Viruksen rikkomiseen perustuu myös esim yli 75% etanoli jota muun muassa Kiinassa käytetään desinfiointiin ja 75% etanolipohjaisia käsidesi pulloja on saatavissa eri kokoisissa pakkauksissa, isoissakin. (enää ei ole ostorajoja samoin kun maskejakin on saatavilla vaikka kuinka paljon. Silloin pahaan aikaan tilanne oli toinen koska silloinhan kun epidemia vyöryi alkuun, koko Kiina oli lomalla. Tehtaat seisoi. Silloin oli hetken pulaa desinfiointiaineista, maskeista yms suojatarvikkeista.4.5.2020 pitkähkön tauon jälkeen. Tilanne Kiinassa nyt.

Vappukin on ohi ja elämä Kiinassa on palautunut monin paikoin jokseenkin normaaliksi. Toki taustalla on kuitenkin kontrolli ja varautuminen herkeämättä siihen jos tilanne muuttuu ja edelleenkin tietenkin ihmisen pääsääntöisesti käyttävät maskeja kaduilla, kaupoissa, liikennevälineissä jne. Se että tilanne tuntuu normaalilta ei tarkoita että se olisi sillätavalla normaali että voisi olla huoleton. Kädet pestään joka käänteessä huolella, desinfiointia käytetään tarpeen mukaan. Varotaan paikkoja joissa voi tarttua, ei käydä julkisissa vessoissa, ei käydä juurikaan ravintoloissa. Jos bussi on aivan tupaten täynnä ei mennä jne.
Nimittäin joukossa on mahdollisesti virusta kantavia oireettomia. Tänäänkin koko manner Kiinan tilasto kertoo että oireettomien mutta diagnosoitujen määrä on noin 1000. Sen luvun ympärillä se on pyörinyt jo pitkään uusia ilmaantuu ja toisia poistuu tästä joukosta.

Koko Hubein alueella ei ole ollut enää aikoihin uusia todettuja COVID-19 sairastuneita. Viimeinen yksi uusi todettu oli 3.4.2020. Sitä edeltävän 2 viikon aikana myös yksi uusi tapaus. Siis noin 6 viikkoa kaksi tapausta ja viimeinen 4 viikkoa ei yhtään. Se luonnollisesti tarkoittaa että Wuhanin tilanne on vähintäänkin sama koska Wuhan sisältyy Hubei koko alueen lukuihin.
Joku voi nyt huomata että onhan siellä paljonkin lisäystä. Kyllä, 16.4. Wuhanin diagnosoitujen määrää korjattiin kun nyt oli ollut aikaa tutkia tapausten ja raporttien historiaa tilanteen rauhoituttua. Tutkimuksissa löytyi 325 tapausta jotka ei ollut syystä tai toisesta kirjattu tilastoihin. Tilastokirjaus unohduksia, kirjoitusvirheitä, väärin luokiteltuja jne.
Samassa yhteydessä  Wuhanissa kuolleiden (Covid-19) määrään lisättiin tutkinnan tuloksena 1290 kuolemaa samoista edellämainituista syistä.

Kun on näitä ns oireettomia mutta virustesteillä todettuja "oireettomia" niin hiukan mietityttää miksi niistä ei synny myös uusia oireellisia COVID-19 tapauksia edes vähän. Jos taas asioita haluttaisiin salailla niin miksi näitä luikuja sitten julkistetaan. Tarkpoittaako oireeton positiivinen aina sitä että ihminen kantaisi aktiivista toimivaa virusta jota monistuisi hänen soluissaan vai onko kyseessä testiharha.. ainaki osan osalta. No, kuten olemme havainneet tähän päivään mennessä SARS-CoV-2 on tuottaanut monta yllätystä. Itseasiassa yllättävänkin paljon. Tosin olisi ehkä SARS myös aiheuttanut mikäli se olisi kyennyt samaan leviämiseen jolloin alkaa tulla esiin myäs ne harvinaisemmat. Nyt kun diagnosoituja on koko maailmassa jo noin 3,5 miljoonaa mahtuu siihen myös melkoinen joukko harvinaisempia oireita. On myös muistettava että geneettinen kirjo potilasaineksessa on lajentunut ja virus on myös muuntunut. Onko se muuntuminen tuonut lisää variaatioita taudinkuvaan lienee myös arvoitus. Esim joitain oireita Kiinassa on raportoitu hyvin vähän kun taas muualla joskus paljonkin.

Kiinassa nykyisin siis ilmenee uusia tapoauksia, maan sisäisiä hyvin niukalti ja sitten ulkomaantuontia ylneensä enemmän. Siinä on hiukan haasteellista saada tarkkaa kuvaa koska Taiwan ja Hongkong hiukan heikosti luokittelevat ulkomaa - kotimaa taustaa tapauksille.
Manner Kiinasta tiedetään että viimeikojen uusista tapauksista lähes kaikki ovat tuontia, pääsääntäisesti kotomaahan palaavia Kiinan kanslaisia koska muiden pääsy tänne on hyvin vaikeaa.En aio kommentoida Suomen tilannetta ja sekoiluja mediassa ja viranomaisten toimesta sen kummemmin kuin että kovin on viranomaispuolella sekavat käsitykset. Parantamisen varaa olisi paljon - enemmän kuin paljon. Toki on hallinnon ulkopuolistenkin asiantuntijoiden käsitykset melkoinen "kaaos". No bisnes is... ja varsinkin  mediabisnes.

Yhteen asiaan kuitenkin lähes henkinen "pakko" ottaa kantaa. Yhdysvaltain medioiden liki kritiikitön käyttö suomalaisessa mediassa. Ketä se palvelee? Eikä tämä tunnu olevan edes ns keltaisen lehdistön yksinoikeus. STT en jaksa enää edes mainita. Sen arvo on silmissäni romuttunut pahasti.  Sitten oma lukunsa on ns The Political Science of (valitse tähän ala).

Sitten mennään ulkomaille. Aivan oma lukunsa on tämä Herra Trump marionetteineen.

Puuttumatta hänen erilaisiin älytttömiin ja typeriin lähes idioottimaisiin ulostuloihinsa tässä asiassa, mukaan lukien ihmisten hoito IV desinfiontiaineilla ja keuhkojen sisäisellä UV säteilytyksellä, on Kiinaan liittyvä falseflag vyörytys jotain aivan käsittämätöntä. Tai sitten se on tarkoin harkittua siinä toivossa että edelleenkin on mistään tietämättömia Trumpiin hurahtaneita uskovaisia joita hän haluaa miellyttää ja peittääkseen samalla omia hölmöilyjään. Vai voiko olla oikeasti niin että Herra Trump ei oikeastaan tiedä mistään mitään ja muistikin parasta ennen päiväys on pahasti jo homeen puolella.Hänen taktiikka on valehtelu ja sen jatkaminen piittamatta vähääkään siitä vaikka jäöisi valeesta kinni... valeen toistaminen senkin vaan kiihtyy. Älä oikaise mitään. Älä tunnusta mitään. Valehtele omaksi eduksi niin paljon kuin kerkiät ja anna faktaantarkistajien piipittää jossain... jos heidän ääni kuuluu, lisää ääntäsi. Hauku kaikki media valemediaksi paitsi jos ne valehtelevat kanssasi samaa. Erota ne jotka pystyt . siias ne jotka eivät suostu valeisiisi ja kunnioita niitä ja jotka tukevat tai jopa luovat niitä valeita. Katsokaa Pompeo resukkaa, hänellä on vain yksi vaihtoehtoinen tie ja peruuttaa ei voi.

Kiinako salasi. Kukin voi miettiä kuinka käytännössä asiat menisivät jos missä tahansa maailmassa ilmenisi influenssan  kaltaista tautia ja joku saisi keuhkokuumeenkin. Minulla on kokemusta Suomessakin asiassa. "Sitä on liikeellä, paranee itsestään, buranaa/panadilia ja lomalappu kouraan ja bussilla kotiin."  Montakohan näitä mahtuisi influenssakaudebn aikana ennen kuin joku antaisi hälyytyksen kun jollain ilmenisi pahempaa oiretta eikä testitkään anna oiken selvää kuvaa mikä myt on..." Joku saattaisi joutua tehostettuunkin hoitoon keuhkokuumeena ilmnan sen kummpaa. Kunnes jotkut alkaisivat ihmetellä että näissä on nyt jotain tavallisesta poikkeavaa...  Näinhän kävi Wuhanissakin eikä niitäkään potilaita montaa ollut ja huomioiden kaupungin koko, yli 11 miljoonaa väestöä... 
Kukaan ei tiedä milloin oli "potilas 0" eikä sitä missä hän oli ja edes sitä ei varmuudella tiedetä onko potilasta 0 ollenkaan varsinaisesti.

Jälkeenpäin (Sic!) on tidettu että sairastuneita on voinut olla hiukan aiemminkin, esim marraskussa tai jopa aiemnmminkin. Varmaa on vain se että Wuhanissa diagnosoitiin ensimmäinen

31.12.2019  Kiinan viranomaiset antavat WHO:lle varoituksen että Wuhanissa on havaittu tuntematonta keuhkokuumeen kaltaista tautia ja tapauksia on yhteensä 27.

Tasan seuraavana päivänä, Herra Trump:
1.1. 2020 Kiinan viranomaiset sulkevat Wuhanissa merieläin tukkutorin.
1.1. 2020 Yhdysvaltain tautikeskus ilmoittaa epäilevänsä että tauti on peräisin Wuhanilaiselta mereneläviä sekä muita eläimiä myyvältä tukkutorilta.

Nopea oli analyysi... teillä siis oli tietoa taudista jo tuolloin. Kuka tässä salasi ja mitä.

Kertoisitko Herra Trump mistä Yhdysvaltain tautiviraston epäily oli peräisin ja mitkä seikat vaikuttivat sen epäilyn syntyyn.

Sivuhuomautukseksi merkitsen reunaan tämänkin: Samalla, Herra Trump, voisit kaivaa esiin keitä olivat ne vuosia sitten muun muassa Yunnanin luolissa virusnäytteitä keränneet oman maasi tutkijat ja mihin ne yli 10000 kerättyä virusnäytettä Yhdysvaltain maaperällä joutuivat. Vai onko se "classified" tietoa... niin tarkoin ettei edes sinulle ole tietoja annettu, saati Pomppeolle.

3.1.2020
Kiireelinen tarkkailu ja seuranta aloitettu ja myös ketjujen jäljitys. Geenisekvensointi saadaan päätökseen.
6.1.2020
Kiinan CDC aktivoi hälytystason 2.
8.1.2020
Uusi koronavirus todetaan virallisesti taaudin aiheuttajaksi
10.1.2020
Kiina saa valmiiksi ja varmennettua viruksen genomin selvitystyön ja jakaa sen koko maailman tiedeyhteisöille.
PCR diagnoosi reagenssin kehitys valmis.
11.1.2020
Wuhan saa testeihin reagenssia.
13.1.2020
Ensimmäinen tapaus ulkomailla todetaan (Thaimaa). Tauti todetaan Wuhanissa olleelta.
15.1.2020
Kiinan CDC nostaa hälytystason tasolle 1 joka on korkein mahdollinen.
16.1.2020
Wuhanista poistuvien lämpö aletaan mitata ja yli 37,3 asteiset eivät pääse Wuhanista pois.
19.1.2020
Ensimmainen tautitapaus todennetaan Kiinassa toisessa maakunnassa.
Kiinan CDC aloittaa jakamaan testireagenssia kaikkiin maakuntiin.
20.1.2020
Kiinassa tauti määrätään tartuntatautilain mukaiseksi samoin kuin että karanteenilait koskevat sitä.


Herra Trump, mitä tässä on salattu. Kaikki käänteet ovat olleet julkisia heti kun se on ollut mitenkäään mahdollista käytännössä. Mitäs muuta tässä on tapahtunut.
Ai niin, pikkujuttu. Sinä, sinä ihan itse, olet töpeksinyt ja pyrkinyt salaamaan töpeksintäsi massiivisella määrällä disinformaatiota sekä ryöpyttänyt suorastaan pöyristytäviä kannanottoja taudin ominaisuuksista ja sen hoidosta ja lääkinnästä.
Muistako kuinka kielsit risteilylaivan maihin pääsyn ja muutaman testatun jälken totesit että laivalla olijoiden testit pitää lopettaa jotta ne eivät nosta USA tautitapausten tilastolukemia. Muistatko - ihan itse.
Sitten maassasi valmistettiin testejä itse kun muiden tekemät ei kelvanneet. Valmistettiin sutta ja sekundaa. Valtava määrä testejä oli suoraan jäteluokkaa ja aikaansai vääriä käsityksiä tilanteesta.
Hyvin kauan yritit vähätellä tautia etkä nostanut tikkua ristiin siihen varautumiseksi koska Amerikka on niin suuri ja mahtava ettei sitä mitkään flunssat sekoita - että turhaa hysteriaa.
Sinä töppäisit, ihan itse marionetteinesi jotka eivät muuta voineet kuin joko olla hiljaa tai taputtaa mieliksesi.

Toki jälkiviisaasti voisi sanoa että Kiina olisi voinut tehdä monia asioita paremmin. Jälkeenpäin on pystytty myös analysoimaan että joitain tapauksia on ollut jo joulukuun alussa ja ilmeisesti jo marraskuussakin.
Tauti luultavasti kuittaantui niinkuin olisi tapahtunut Suomessa tai USA:ssa että olipa ärhäkkää lensua ja sitkeää tautia mutta yksilöllistähän se aina on ja yksittäistapauksia ei kukaan ala missään oikeasti tarkasti analysoimaan. Kokeilepa ensi vuonna lääkärissä kun sinulla on joku viruskeuhkokuume, kuumeetoin tai kuumeellinen että jospa lääkäri ottaisi näytteet ja lähettäisi tarkkaan analyysiin siitä mikä mikrobi on kyseessä. Voi ollla - aikasi kun yrittäisit - että sattaisit saada jotain mielialalääkitystä. Ei se lääkäri Kiinassa sen kummempi selvännäkijä ole eikä kaikkia köhiä aleta syvällisesti tutkia vaan hoidetaan oireenmukaisesti ja toivotaan pikaista paranemista ja tulkaahan sitten uudelleen jos oireet pahenee tai ei helpota pitkään aikaan. Paitsi sitten tuli esiin nuori kokematon silmälääkäri joka sattumalta näki vanhemman kokeneen keuhkolääkärin raportin joka oli menossa eteenpäin ja alkoi kauhuissaan somettaa tuttavilleen ja ammattitovereilleen... sama kuin raapaisisi ruutivintillä tulitikkua. Ettei sen vertaa tajunnut. No tosin viranomaisetkin oli typeriä vaikka noudattivatkin ohjeita rangaistuksen pelossa tarkasti. Tällaisissa hierarkioissa on aina tämä puoli varsinkin kun väliporrasvirkamiehet yrittää ylöspäin aina näyttää kaikkihyvin naamaa. Kiinan suurin vuosittainen koko kansan juhlakin oli jo ovella.

Surullista on se että Kiinan hieno infektiohälytysjärjestelmä oli kehitetty SARS jälkeen ja niin kauan pölyttynyt ja ilmeisen vaikeaköyttöinen ATK sovellus jotta vanhempi lääkäri ei ehkä edes tiennyt mikä se oikeasti on. Ilmeisesti harjoituksia ei oltu juurikaan pidetty. No, olisi siinä ehkä muutama päivä säästynyt. Siltikin olisi ollut äärimmäisen tarkkaa kuinka siitä aletaan eteenpäin niin ettei synny paniikkia. Nyt osaan paniikista joka vaikeutti hoitamista ja kuolemiakin melko varmasti aiheutti liian aikaiset ja pelottavat huhut joita levitettiin somekanavilla ja joista yksi levittäjä oli tuo onneton mutta sankariksi nostettu silmälääkäri. No sankarin viittaa häneltä ei kannata pois riisuakaan vaikka tosiasiat olisivat puhumassa muutakin. Hän ei enää voi selittää tai puolustautua.

Niin, Herra Trump. Mitä Kiina on salannut. Ennemminkin sinä olet leikkinyt kuurosokeaa kun se on parhaiten sopinut sinun bisneksille ja vaaliagendalle. Minusta näyttää päin vastoin sille että Sinä olet osaltasi salannut omalta kansaltasi asian todellisen laidan silloin kun siihen olisi tullut reagoida ja tiukasti ja alkaa nimenomaan valmistella varautumista, oikeasti.  Itseasiassa saatat tällä asenteellasi olla osasyyllinen myös Euroopan maiden alkuajan asenteeseen tätä tautia kohtaan ja että se sitten yllätti.
 Toki joistain marionettimaista voi tilailla sopivia lausuntoja. Kuten esimerkiksi varsinaiselta bullshitiltä vaikuttava "viiden silmän" raportti. Ilmeisesti aussit ovat vihdoin saaneet käännettyä ne uutiset ja artikkelit joita arvostetut kiinalaiset toimittajat kirjoittivat ja analysoivat tilannetta jo tammikuussa ja helmikuussa. Nyt niitä esitetään kuin uutena paljastetuina "salaisuuksina" jonka mielikuvaluonnin mahdollistaa vain se että 98% ihmisistä ei oikeastaan tiedä mistään mitään ja varsinkaan eivät osaa itse selvittää ja kaivaa asiaan liittyviä tietoja, jota julkisina on ja on ollut todella paljon. Myös sisältäen virustutkimusten yhteistyöprojektit Kiinassa ja kiinalaisten kanssa ja joissa on ollut suuri määrä ulkomaisiakin tutkijoita mukana. Nytkö ne sitten ovat "salattuja" virustutkimuksia joita muka Kiina on tehnyt ja piilotellut niitä.


Sinä, Herra Trump, olet yksi niistä joiden vuoksi koko maailma, jopa WHO, on vähätellyt tätä tautia sen alussa.Kiina yritti pitkään saada WHO ottamaan tämä vakavasti. WHO epäuskoili jopa ihmisten välisestä tarttuvuudesta vaikka Kiinassa sitä jo lujaa epäiltiin. Vasta kun Kiina kädestä pitäen "opetti" WHO väelle Kiinassa tilannetta muuttui WHO ääni kellossa kokolailla ns yhdessä yössä. Edelleen muistan WHO päällikön ilmeen kun pitivät tiedotustilaisuutta sen jälkeen. Tämä Trumpin vihaama päällikkö oli kuin aaveen nähnyt ja kehon kieli kertoi kauhusta vaikka peittikin sitä aika viilipyttymäisesti. Siitä eteenpäin WHO asenne alkoi muuttua. Ei siksi että Kiina jotenkin vaikuttaisi heihin vaan siksi että Kiina esitti todellisuutta ja faktoja siitä että nyt pitäs ottaa tosissaan ja että tämä virus vaikuttaa pahalta. Aivan niin, vaikka se ei sopinutkaan Herra Trumpin agendaan. No, "kostoisku" tuli ja rahoitus seis. Miksi USA ei vedä kansalisiaan pois WHO päällikköpaikoilta samalla kun rahavirtakin nollataan. Sehän voisi "tervehdyttää" WHO:ta paljonkin.

Kiinassa tätä tautia ei ole vähätelty ja siitä on puhuttu sekä tiedotettu koko ajan valtavasti, heti kun on ollut oikeaa perusteltua ja varmennettua tietoa ja tiedotettavaa. (Itseasiassa tiedotus on ollut minusta laadukkaampaa kuin missään muualla joita olen täältäkäsin myös hiukan seuraillut.) Oikeasti tieto ja huhut eivät olisi saaneet levitä liian aikaisin ja joka nyt pääsi tapahtumaan. Se johti myös isohkoon joukkopakoon Wuhanista ja lisäsi tartuntoja muualla Kiinassa.  Se jonkun asteinen paniikki tukki terveydenhuollon Wuhanissa ja oikeat avuntarvitsijat eivät saaneet apua (siinäkin on monissa läntisissä bisnesmedioissa kausaliteetti käännetty nurin päin). Panikoituneet kausi-influenssalaiset tukkivat vastaanotot kun huhut tappavasta flunssasta levisi ja järjestelmä oli aivan saturaatiossa kun ainakin 100000 ihmistä ryntäisi parissa päivässä sairaaloihin.

Eikö, Herra Trump, maanmiehesi Wuhanissa myöskin kertoneet raporteissaan tästä. Kuka siis salasi, mitä ja keneltä. Sinun tartuntatautivirastokin tiesi sattumalta niin paljon että antoi launnon jossa ilmoitti viruksen ilmeisesti lähteneen Wuhanin torilta ja antoi siitä välittömän lausunnon heti kun Kiina oli oli ilmoittanut epäilyttävistä useista keuhkokuumeista WHO:lle ja samaan aikaan maasi media alkoi rummuttaa sitä "totuutena" globaalisti kaikkia tiedotusvälineitä käyttäen.
Sinäkö et tiennyt sitä?

Kuunnellessani lyhytaaltoradiota täällä, sitä myös julisti jatkuvalla syötöllä maasi edelleenkin Kiinaan suunnatut propagandaradioasemat. Mikset avannut CCTV 13 ja katsonut Kiinan uutisia, sinulle olisi selvinnyt ehkä jotain ihan vähän enemmän kuin FOX katsellessasi.
Entä jos lukisit tieteellisiä tutkimuksia ja oikeiden asiantuntijoiden käsityksiä. Voisihan apinakin kalevalaa kai "lukea" eli selata ikäänkuin lueskellen.
Ei en verrannut sinua apinaan. Sehän voisi loukata -------- apinaa.Takaisi todellisuuteen.


Kiinan luvut olivat siis 1.5.2020 alkaessa:

Koko Kiinan kumulatiivinen COVID-19 diagnosotujen määrä (sisältää tietenkin Hubein alueen): 84381
Hubei alueen vastaava lukema (sisältää tietenkin Wuhanin): 68128
Hubein sisällä pelkän Wuhanin kaupungin vastaava lukema: 50333

Koko Kiinan COVID-19 kuolleet: 4643
Hubein alue: 4512
Wuhan: 3869

Koko Kiina  ilman koko Hubei aluetta COVID-19 diagnosoitu kuolleisuus noin 0,8%
Hubei alueen kuolleisuus 6,6% ja sen sisällä Wuhan yksinomaan 7,7%.
Nyt pitää näiden kahden osalta huomata että varsinkin katastrofaalisen alkuajan aikana testejä ja kapasiteettia hyvään hoitoon ei riittänyt toisin kuin Kiinan muissa osissa. Nyt kun tilanne on jokseenkin stabiili ja lähes kaikki sairastuneet ovat joko kuolleet tai parantuneet ja uusia ei juurikaan esiinny voi noita lukuja pitää varsin luotettavina. Kun muistaa että ne ovat todennettujen tapausten lukuja, ja vain niitä. Kaikki muut luvut ovat arvailuja ja satujen kategoriaa. Olkootkin että ns sivistyneitä arveluja pohjautuen johonkin tietämykseen voidaan esittää, kui8tenkin ne ovat lukuja joita mikään oikea tutkimus ei kestä datana.

Uusia tautitapauksia koko Hubei alueella ei ole esiintynyt pitkään akikaan.
Koko Kiinassa uusia tapauksia esiintyy mutta ovat pääasiassa ulkomailta tulleita suoraan eristettyjä tapauksia. Nämä ovat pääasiassa Kiinaan ulkomailta palaavia Kiinan kansalaisia. Normaalit muiden maiden kansaliset eivät toistaiseksi pääse Kiinaan, ei vaikka olisi viisumi tai oleskelulupakin.
Jatkuvasti on olemassa myös testtujen viruspositiivisten pooli johoin koko ajan tulee uusia oireettomia ja josta poistuu tapauksia kun virustetit näyttää nollia. Poolin koko pyörii noin 1000 tapauksen tuntumassa. Merkillepantavalta vaikuttaa se että vaikka heitä koko ajan on niin näistä ei putkahtele uusia tartuntaketjuja juurikaan. Miksi - hyvä kysymys. 

Tällä htkellä elämä Kiinassa on varsin normaalia vaikka varovaisuutta ja kontaktivälttelyä onkin paljon. Muuten maa ja liike elämä pyörii varsin normaalisti. Toki täällä on mielestäni siltikin syytä varoa monin eri tavoin estää viruksen vastaanotto elimistöönsä. Etäisyys, maskin käyttö, joidenkin asioiden desifioinnista hulehtiminen sekä huolelllinen käsienpesu ja oikeat proseduurit maskin käytössä ja esim julkivessojen ja ruuhkametrojen, kauppojen ja bussien välttely jne.

Älä luovuta virustasi kenellekään!
Älä ota vastaan virusta keneltäkään tai mistään!

Jos virus ei pääse monistumaan ihmisessä ei ihmiskunnassa kiertävää virusta ole. Unohtuukohan tämä joiltakin aina välillä. Uskotellaan että se jostain vaan sitten putkahtaa esiin. Mistä - saanko kysyä. Ilmasta kenties vai kenties vedestä vai ihan avaruudesta. Vai vaan "jostain".


Kaikesta huolimatta, aurinko paistaa siniseltä taivaalta liki pystysuoraan, lämmöt luokkaa 33-35 ja huomenna hiukan enemmän ja samoin kuin seuraavat 6 päivää eteenkin päin.., ja öisin ei juurikaan alle 24-25 putoa. Reippaasti yli tai ainakin 30 päivälämmöillä mentänee pitkälle yli kuun puolivälin ainakin. Myöhemmin tulee lämpimämpääkin. Tuossa ikkunan alla 7 kerroksisen naapurikerrostalon katolla on jännä puutarha jossa asukkaat kasvattaa puutarhojaan ja tämän Suomen kokoisen pikkukaupungin ydinkeskustaan on pari kilsaa. Vihreää on joka puolella ja samoin erilaista kukintoa - ympäri vuoden. Aamupäivisin tuossa alla puiden latvoissa linnut suorastaan huutolaulaa niin kovaa että sikeinkin unikeko herää. Ihan mukavaa olla virukselta suojassa.

Lopetan tämänkertaisen nykyiseen Kiinan COVID-19 karttaan jossa siis nyt olemassa olevat todetut tapaukset.


Kuva 13

 

 

 


 Jatkuu...

 

 

 
Sivu on täysin kesken. Editointi ja lisäys jatkuu.